Wypadki przy pracy

 
Publikacje
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
 • Grzybowski D., Młynarczyk M.: Analiza przyczyn i konsekwencji wypadków przy pracy ratowników Państwowej Straży Pożarnej w latach 2010 – 2016, Bezpieczeństwo Pracy, Nauka i Praktyka, 2018, 7(562), s. 16-20
 • Milanowicz M., Kędzior K.: Multibody model of the human upper extremity for fracture simulation, International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE), 2016, Vol. 22, 3, s. 320-326
 • Dąbrowski M.: Wypadek ciężki przy obsłudze pilarki tarczowej do drewna – studium przypadku , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2014, 1, s. 19-21
 • Dźwiarek M.: Obchodzenie urządzeń ochronnych i osłon przy maszynach – skala zjawiska (1), Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2014, 6(513), s. 20-23
 • Dźwiarek M.: Obchodzenie urządzeń ochronnych i osłon przy maszynach – zapobieganie (2), Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2014, 7(514), s. 12-15
 • Grabowski A., Jankowski J., Dźwiarek M., Kosiński R. A.: Stereovision Safety System for Identifying Workers’ Presence: Results of Tests, International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE), 2014, vol. 20, 1, s. 103-109
 • Krzyśków B.: Odpowiedzialność za wypadki na budowie, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2014, 2, s. 8-12
 • Najmiec A.: Czy wszyscy jesteśmy współodpowiedzialni za wypadki drogowe?, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2014, 3(510), s. 7
 • Rzepecki J.: Społeczne koszty wypadków przy pracy – pilotażowe wdrożenie metody obliczania, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2014, 5(511), s. 16-19
 • Karpowicz J., Zradziński P., Gryz K.: Profilaktyka elektromagnetycznych zagrożeń wypadkowych w placówkach diagnostyki medycznej stosujących technikę rezonansu magnetycznego , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2013, 9 (504) , s. 28-29
 • Ordysiński S. : Statystyczna analiza wypadków przy pracy wśród ślusarzy i w zawodach pokrewnych, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2013, 6 (501) , s. 18-21
 • Ordysiński S. : Częstość wypadków przy pracy a wiek i staż poszkodowanych , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2013, 2 (497) , s. 22-26
 • Groborz A. : Jak zapobiegać wypadkom w rolnictwie indywidualnym? , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2012, 7 (490) , s. 8-11
 • Groborz A. : Przyczyny techniczne wypadków w rolnictwie indywidualnym w 2010 roku, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2012, 4 (487) , s. 26-28
 • Rzepecki J. : Społeczne koszty wypadków przy pracy , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2012, 5 (488) , s. 20-23
 • Dąbrowski A., Zamojski A. : Wypadkowość w małych firmach budowlanych , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2011, 11 (482) , s. 6-9
 • Kryst L. : Zdarzenia niepożądane i błędy medyczne w opiece zdrowotnej , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2011, 11 (482) , s. 22-23
 • Ordysiński S. : Analizy wybranych danych statystycznych dotyczących wypadków przy pracy , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2011, 12 (483) , s. 32-35
 • Zużewicz K., Konarska M., Łuczak A. : Problematyka wypadkowości wśród kierowców flotowych , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2010, 9 (468) , s. 4-8
 • Zużewicz K., Konarska M., Łuczak A. : Injured Professional Drivers in Poland - An Analysis of the Causes and Effects in Relation to the Time of the Road Accident , International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE), 2010, 16, 1, s. 81-91
 • Dąbrowski M., Myrcha K.: Accidents at school, (W: General problems of work safety. Work safety management), Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań, 2009
 • Dąbrowski A.: Przyczyny wypadków powodowanych przez przenośne pilarki łańcuchowe, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2001, 2, s. 10-13
 • Dźwiarek M.: Ocena bezpieczeństwa funkcjonalnego programowalnych sterowników maszyn, (W: Materiały konferencyjne: Safety and Reliability International Conference, t. 4), Brak, Szczyrk, 2001
 • Dźwiarek M.: Aspekty bezpieczeństwa funkcjonalnego złożonych systemów sterowania maszyn, (W: Materiały z konferencji: Automation), Brak, Warszawa, 2001
 • Kowalewski S.: Roczna książka inspekcyjna. Prasa hydrauliczna, CIOP, Warszawa, 2001
 • Kowalewski S.: Roczna książka inspekcyjna. Prasa mechaniczna, CIOP, Warszawa, 2001