Oświetlenie

 
Publikacje
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
 • Wolska A., Sawicki D., Tafil-Klawe M.: Visual and Non-Visual Effects of Light. Working Environment and Well-Being., CRC Press / Taylor & Francis Group, 2020
 • Pawlak A.: Oświetlenie pomieszczeń biurowych z komputerami, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2019, 8(575), s. 10-12
 • Pawlak A. : Spektroradiometryczna metoda oceny bezpieczeństwa fotobiologicznego źródeł emitujących promieniowanie optyczne, Przegląd Elektrotechniczny, 2019, 10, s. 219-224.
 • Price L. L. A., Udovičić L., Behrens T., van Drongelen A., Garde A.H., Hogenelst K., Jensen M.A., Khazova M., Nowak K., Rabstein S., Romanus E., Wolska A.: Linking the non-visual effects of light exposure with occupational health, International Journal of Epidemiology, 2019, vol. 48, 5 , s. 1393-1397
 • Sawicki D. Wolska A.: Objective assessment of glare at outdoor workplaces, Building and Environment, 2019, vol. 149, s. 537-545
 • Sawicki D., Wolska A., Porsch T.: Glare assessment for research and development of measurement methods, Przegląd Elektrotechniczny, 2019, Vol. 95, 1 , s. 169-176
 • Wolska A., Sawicki D., Wisełka M.: Możliwości wykorzystania środowiska wirtualnego SEMI-CAVE w laboratorium CIOP-PIB, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2019, 8(575), s. 6-9
 • Owczarek G.: Problemy związane z rozpoznawaniem barw świateł sygnalizacyjnych, Bezpieczeństwo Pracy, Nauka i Praktyka, 2018, 6(561), s. 12-15
 • Smagowska B., Pleban D., Sobolewski A., Pawlak A.: Warunki pracy w wybranych pomieszczeniach szpitala – wyniki badań pilotażowych hałasu, oświetlenia i mikroklimatu , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2018, 12(579), s. 17-21
 • Pawlak A.: Rodzaje oświetlenia awaryjnego i cele jego stosowania, Bezpieczeństwo Pracy, Nauka i Praktyka, 2017, 9(552), s. 24-28
 • Pawlak A.: Przystosowanie oświetlenia elektrycznego środowiska pracy dla osób słabowidzących, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2015, 2(521), s. 23-27
 • Wolska A., Sawicki D.: Evaluation of discomfort glare in the 50+ eldery – experimental study, International Journal of Occupational Medicine and Environmental Health, 2014, 27(3), s. 444-459
 • Pawlak A.: Zagrożenie światłem niebieskim na stanowiskach pracy w przemyśle , Przegląd Elektrotechniczny, 2013, 89, 8, s. 245-249
 • Pawlak A., Zaremba K.: Symulacja komputerowa instalacji oświetlenia pośredniego z diodami elektroluminescenyjnymi, Przegląd Elektrotechniczny, 2013, 89, 8, s. 236-238
 • Pawlak A., Zaremba K.: Wpływ parametrów technicznych instalacji oświetlenia pośredniego z diodami elektroluminescencyjnymi (LED) na parametry oświetlenia, Przegląd Elektrotechniczny, 2013, 89, 9, s. 278-281
 • Pawlak A., Zaremba K.: A Monte-Carlo simulation of an indirect lighting installation using light emitting diodes (LEDs), Przegląd Elektrotechniczny, 2013, 89, 7, s. 215-217
 • Sawicki D., Wolska A.: Algorithm of HDR image preparation for discomfort glare assessment, Przegląd Elektrotechniczny, 2013, 89, 2a, s. 87-90
 • Wolska A.: Glare as a specific risk factor in working conditions, Przegląd Elektrotechniczny, 2013, 89, 1a, s. 142-144
 • Wolska A., Najmiec A. : Ocena wdrożenia postanowień dyrektywy unijnej dotyczącej bhp na stanowiskach pracy wyposażonych w monitory ekranowe , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2013, 1 (496) , s. 16-19
 • Kamińska J., Tokarski T. : Znajomość i stosowanie zasad ergonomii na stanowiskach komputerowych , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2012, 2 (485) , s. 24-26
 • Pawlak A.: Wyniki badań zmęczenia wzroku osób o umiarkowanym upośledzeniu widzenia w zależności od systemu oświetleniowego, Przegląd Elektrotechniczny, 2012, 88, 3a, s. 88-91
 • Pawlak A., Zaremba K.: Dokładność symulacji oświetlenia pośredniego z wykorzystaniem programów oświetleniowych, Przegląd Elektrotechniczny, 2012, 88, 4a, s. 120-122
 • Tokarski T.: Ocena ergonomii pracy w szkole, Przyjaciel przy Pracy, 2012, 3, s. 9-12
 • Wolska A. : Jak zmienia się olśnienie przykre przy różnym położeniu oka obserwatora? , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2012, 7 (490) , s. 22-26
 • Wolska A., Latała A., Pawlak A. : Bezpieczeństwo fotobiologiczne wybranych źródeł światła stosowanych do celów oświetleniowych, Przegląd Elektrotechniczny, 2012, 88, 6, s. 259-263
 • Pawlak A. : System oświetlenia stanowisk pracy z komputerem dla osób niedowidzących , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2011, 6 (477) , s. 11-14
 • Pawlak A. : Nowe wymagania w projekcie europejskiej normy oświetleniowej , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2010, 10 (469) , s. 22-25
 • Pawlak A. : Przyszłość oświetlenia elektrycznego - poprawa efektywności energetycznej , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2009, 3 (450) , s. 18-21
 • Pawlak A., Zaremba K.: Praktyczne zastosowanie diod LED dużej mocy do oświetlenia miejscowego, Przegląd Elektrotechniczny, 2009, 11
 • Pawlak A. Zaremba K.: Model oprawy oświetlenia miejscowego dla osób słabo widzących, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2009, 4
 • Wolska A., Najmiec A. : Wymagania bhp na stanowiskach komputerowych - potrzeba zmian , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2009, 10 (457) , s. 18-21
 • Mieszkowska M., Bugajska J., Wolska A. : Praca z komputerem przenośnym - laptopy , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2008, 12 (447) , s. 8-10
 • Wolska A., Stefański M. : Badanie cech użytkowych inteligentnych systemów sterowania oświetleniem , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2008, 3 (438) , s. 13-17
 • Pawlak A.: Diody świecące jako źródła światła., Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2007, 12, s. 24-27
 • Pawlak A., Zaremba K.: Luminárias de iluminacao localizada com guias de luz planos., ELETRICIDADE MODERNA (Brazylia), 2007, ARANDA EDITORA ANO X, s. 40-44
 • Pawlak A., Zaremba K.: Zastosowanie diod LED dużej mocy do oświetlenia ogólnego., Nowa Elektrotechnika, 2007, 11, s. 16-19
 • Pawlak A., Zaremba K.: Wyniki pomiarów parametrów świetlnych modelu oprawy z diodami świecącymi (LED) dużej mocy, Przegląd Elektrotechniczny - Konferencje, 2007, 1, s. 43-46
 • Zaremba K, Pawlak A.: Lens for luminaires with high power LED diodes, Przegląd Elektrotechniczny, 2007, 5, s. 21-23
 • Zaremba K., Pawlak A.: Parameters of model luminaire with high power LED diodes, Przegląd Elektrotechniczny, 2007, 5, s. 50-52
 • Pawlak A.: Oświetlenie awaryjne - wymagania., Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2006, 6
 • Pawlak A.: Odpowiadamy na pytania czytelników dotyczące normy oświetleniowej PN-EN 12464-1:2004., Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2006, 9, s. 420
 • Pawlak A.: Zasady eksploatacji oświetlenia awaryjnego., Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2006, 7-8, s. 418-419
 • Konarska M., Wolska A., Widerszal-Bazyl M., Bugajska J., Roman-Liu D., Aarås A.: The effect of an ergonomic intervention on musculoskeletal, psychosocial, and visual strain of VDT data entry work: the Polish part of the international study, International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE), 2005, 11 (1), s. 65-76
 • Pawlak A.: Ograniczenie ryzyka zawodowego związanego z zagrożeniem oświetleniem elektrycznym w Bezpieczeństwo i higiena pracy w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw. Pakiet edukacyjny dla konsultantów BHP. Moduł 4 B, PARP, 2004
 • Pawlak A.: Oświetlenie miejsc pracy we wnętrzach - nowa norma oświetleniowa., Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2004, 10, s. 6-10
 • Pawlak A., Wolska A.: Oświetlenie elektryczne w Ocena ryzyka zawodowego. Podstawy metodyczne, wyd. III zaktualizowane, pod red. W. Zawieski., CIOP, Warszawa, 2004
 • Pawlak A., Zaremba K.: Influence of the fluorescent lamp radiation colour on attenuation of luminous flux in light guiding plates., SPIE - The International Society for Optical Engineering, USA, 2004
 • Pawlak A., Zaremba K.: Sprzęganie fluorescencyjnego źródła światła z płytą wiatłowodzącą., Elektronika, 2004, 3, s. 22-23
 • Pawlak A., Zaremba K.: Light intensity distribution of diffusive elements deposited onto the surface of light guiding plate., SPIE - The International Society for Optical Engineering, USA, 2004
 • Wolska A., Kosiński R., Pawlak A.: Istotne cechy użytkowe cyfrowego systemu sterowania oświetleniem wykorzystującego protokół DALI., Elektroinstalator, 2004, 3, s. 74-78
 • Wolska A., Kosiński R., Pawlak A.: Inteligentne systemy sterowania oświetleniem elektrycznym., Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2004, 11, s. 15-19
 • Wolska A., Pawlak A.: Nielaserowe promieniowanie optyczne w Ocena ryzyka zawodowego. Podstawy metodyczne, wyd. III zaktualizowane, pod red. W. Zawieski., CIOP, Warszawa, 2004
 • Pawlak A.: W świetle czy w ciemności?, Światło, 2001, 3
 • Pawlak A., Zaremba K.: Reflector Luminaire with high power light-emitting diodes for general lighting., Applied Optics, 2001, vol. 47 / 3, s. 467-473
 • Pawlak A., Zaremba K.: Projektowanie obrotowo-symetrycznych opraw oświetlenia miejscowego, Przegląd Elektrotechniczny, 2001, 9
 • Wolska A.: Wybór systemu oświetleniowego na stanowiskach z komputerami a cechy użytkownika, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2001, 7-8
 • Wolska A., Pawlak A.: Oświetlenie pomieszczeń i stanowisk pracy. Wyd. 3 poprawione, (W: Bezpieczeństwo i Ochrona Człowieka w Środowisku Pracy, t. 12), Brak, Warszawa, 2001
 • Wolska A., Pawlak A.: Oświetlenie elektryczne, (W: Ocena ryzyka zawodowego, Wyd. II zaktualizowane), CIOP, Warszawa, 2001