Ocena ryzyka zawodowego

 
Publikacje
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
 • Gołofit-Szymczak M., Górny R. L. : Szkodliwe czynniki biologiczne – ocena ryzyka zawodowego, Bezpieczeństwo Pracy, Nauka i Praktyka, 2018, 1(556), s. 8-12
 • Biernacki A.: Rozwój systemu STER - w świetle postępu wiedzy i legislacji. , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2014, 2(509), s. 22-25
 • Warszawska-Makuch M. : Ocena ryzyka mobbingu w miejscu pracy , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2012, 5 (488) , s. 8-11
 • Wolska A., Latała A. : Ocena ryzyka zawodowego związanego z ekspozycją na naturalne promieniowanie nadfioletowe , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2011, 7-8 (478-479) , s. 12-16
 • Koradecka D., Pośniak M., Widerszal-Bazyl M., Augustyńska D., Radkiewicz P.: A Comparative Study of Objective and Subjective Assessment of Occupational Risk, International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE), 2010, 16, 1, s. 3-22
 • Pawłowska Z. : Wdrażanie w przedsiębiorstwach wymagań dotyczących oceny ryzyka zawodowego , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2010, 1 (460) , s. 28-31
 • Pośniak M., Dobrzyńska E., Domański W.: Niebezpieczne substancje chemiczne w przemyśle tekstylno-odzieżowym - ocena ryzyka zawodowego, (W: Sympozjum pt.: „Chemiczne szkodliwości zawodowe środowiskowe”, Polskie Towarzystwo Higienistów Przemysłowych), Łódź, 7-8 grudnia, 2010
 • Gryz K., Karpowicz J., Zradziński P. : Pola elektromagnetyczne przy urządzeniach elektrochirurgicznych - ocena ryzyka zawodowego , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2008, 5 (440) , s. 16-21
 • Karpowicz J., Gryz K., Zradziński P. : Pola elektromagnetyczne przy urządzeniach do magnetoterapii - ocena ryzyka zawodowego , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2008, 9 (444) , s. 21-25
 • Suchecka M., Biernacki A.: Program MIKRO-BHP dla małych przedsiębiorstw i mikroprzedsiębiorstw, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2008, 4, s. 24-27
 • Mikulski W., Smagowska B. : Metoda oceny ryzyka zawodowego związanego z hałasem ultradźwiękowym , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2007, 3 (426) , s. 13-17
 • Piętka M., Biernacki A.: STER 6.5 SP - wersja specjalna Program do zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w przedsiębiorstwie, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2007, 2, s. 20-24
 • Suchecka M., Biernacki A.: 10 lat użytkowania komputerowego systemu STER, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2007, 12, s. 8-11
 • Sudoł-Szopińska I., Chojnacka A.: Praktyczne aspekty oceny narażenia pracowników zatrudnionych w warunkach mikroklimatu zimnego za pomocą wskaźników WCI i IREQ, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2007, 2, s. 16-19
 • Biernacki A.: Interaktywny system oceny ryzyka zawodowego IRYS - nowe narzędzie wspomagające działania w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2005, 2, s. 14-17
 • Biernacki A., Karski H.: System interaktywnej oceny ryzyka zawodowego IRYS - porażenie prądem elektrycznym (1), Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2005, 4, s. 14-17
 • Biernacki A., Karski H.: System interaktywnej oceny ryzyka zawodowego IRYS - porażenie prądem elektrycznym (2), Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2005, 7-8, s. 6-10
 • Suchecka M.: Nowoczesne instrumentarium wspomagające zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy, (W: Seminarium: Zastosowanie nowoczesnych technik przekazu informacji w kształtowaniu bezpiecznych warunków pracy.), Brak, Elbląg, 2004
 • Suchecka M.: An OSH website for micro-enterprises in Poland, Magazine of the European Agency for Safety and Health at Work, 2004, 7, s. 25-27
 • Suchecka M.: Nowoczesne narzędzia komputerowe wspomagające zarządzanie bhp, Służba Pracownicza, 2003, 2, s. 24-28
 • Suchecka M.: Współczesne instrumentarium komputerowe wspomagające zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy w przedsiębiorstwie, (W: Materiały Międzynarodowej Konferencji - Bezpieczeństwo i higiena pracy w przededniu członkostwa Polski w Unii Europejskiej, 24-26 czerwca 2002 r.), Brak, Kraków, 2002
 • Suchecka M., Zawieska W. M.: Moderné nástroje podporujúce zdokonalovanie pracowných podmienok v súlade s poziadavkami Európskej únie, (W: XV. Konferencja s medzinárodnou účastou - Aktuálne Otázky Bezpečnosti Práce, Stara Lesna, Slovakia, 21-24.10.2002), Brak, Stara Lesna, 2002
 • Biernacki A.: System zintegrowanych baz danych z zakresu bezpieczeństwa pracy na stronach internetowych - SINDBAD, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2001, 7-8
 • Krzyśków B., Pawłowska Z. [i inni]: Ocena ryzyka zawodowego. T. 1 Podstawy metodyczne. Wyd. 2 zaktualizowane, CIOP, Warszawa, 2001
 • Kwarecki K., Zużewicz Z.: Zagrożenia środowiskowe. Geny wrażliwości środowiskowej, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2001, 6
 • Makarewicz G.: Ocena ryzyka zawodowego. T. 2. STER-wspomaganie komputerowe. Wyd. 2 zaktualizowane, CIOP, Warszawa, 2001
 • Najmiec A., Zawieska W. M., Suchecka M., Kurowski J.: Ergonomic Aspects of Using a Computer System For Hazard Registration and Occupational Risk Assessment, (W: Proceedings of the 9th International Conference on Human-Computer Interaction HCI International 2001), Brak, New Orleans, Louisiana, USA, 2001
 • Pawłowska Z.: Podstawowe zasady oceny ryzyka zawodowego, (W: Ocena ryzyka zawodowego, Wyd. II zaktualizowane), CIOP, Warszawa, 2001
 • Pietrzak L.: Ocena szkodliwości procesów technologicznych, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2001
 • Pietrzak L.: Zarządzanie bezpieczeństwem pracy i ryzykiem. Wyd. 3 poprawione, CIOP, Warszawa, 2001
 • Podgórski D., Pawłowska Z.: Ocena ryzyka zawodowego jako element systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, (W: Ocena ryzyka zawodowego. T.1 Podstawy metodyczne, Seria: Zarządzaniem Bezpieczeństwem i Higieną Pracy CIOP), Brak, Warszawa, 2001
 • Suchecka M., Biernacki A., Kurowski J.: Narzędzia wspomagające zarządzanie bezpieczeństwem pracy w przedsiębiorstwie - komputerowy program STER, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2000, 12, s. 6-10