Zagrożenia mechaniczne

 
Publikacje
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
 • Dąbrowski A.: Analysis and Laboratory Testing of Technical Injury Prevention Measures for Portable Combustion Chainsaws, Forests, 2020, 11(3), s. 276
 • Dąbrowski A.: Wybrane uwarunkowania doboru i stosowania środków ochrony zbiorowej przed upadkiem z wysokości w budownictwie , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2019, 11(578), s. 16-20
 • Dąbrowski M.: Bezpieczeństwo pracy i ergonomia podczas łączenia elementów statków powietrznych, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2019, 4(571), s. 18-21
 • Dąbrowski M., Górski J: Mobile Shields for Standard Woodworking Machinery as an Element of a Protection and Accident Prevention System – The Idea and Testing, Bioresources, 2019, 14(2), s. 3459-3470
 • Dąbrowski M., Górski J.: Influence of the milling tool setup on occupational safety in furniture making, International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE), 2019, Vol. 25, 2, s. 278-286
 • Filipek D. : Modelowanie obiektów oraz wirtualnego środowiska na potrzeby wizualizacji zagrożeń mechanicznych podczas użytkowania maszyn do rozbioru mięsa: przecinarek tarczowej I taśmowej oraz skórowaczki, Przegląd Mechaniczny, 2019, 9, s. 23 – 24
 • Jach K.: Przestrzeń zamknięta, ale bezpieczna, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2019, 11(578), s. 8-9
 • Dąbrowski A.: Upadki z wysokości na placu budowy wynikające z nieprawidłowego stosowania środków ochrony zbiorowej , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2018, 12(579), s. 22-25
 • Dąbrowski A., Dąbrowski M.: Nowe wymagania norm do oceny parametrów drabin przeznaczonych do użytkowania w różnych warunkach, Bezpieczeństwo Pracy, Nauka i Praktyka, 2018, 1(556), s. 13-17
 • Dąbrowski M., Górski J.: Influence of the milling tool setup on occupational safety in furniture making, International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE), 2018, Online
 • Łastowiecka-Moras E.: Zagrożenia dla zdrowia w pracy sprzedawcy w handlu detalicznym, Bezpieczeństwo Pracy, Nauka i Praktyka, 2018, 2(557), s. 16-19
 • Obolewicz J., Dąbrowski A.: An application of the Pareto method in surveys to diagnose managers’ and workers’ perception of occupational safety and health on selected Polish construction sites, International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE), 2018, Vol. 24, Issue 3, s. 406-421
 • Obolewicz J., Dąbrowski A.: An application of the Pareto method in surveys to diagnose managers’ and workers’ perception of occupational safety and health on selected Polish construction sites, International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE), 2018, Vol. 24, 3, s. 406-421
 • Dąbrowski A.: Wybrane aspekty organizacji pracy z wykorzystaniem maszyn ręcznych, Bezpieczeństwo Pracy, Nauka i Praktyka, 2017, 8(551), s. 18-22
 • Milanowicz M., Kędzior K.: Active numerical model of human body for reconstruction of falls from height, Forensic Science International, 2017, 270, s. 223-231
 • Dąbrowski A.: Aktualne wytyczne norm zharmonizowanych dotyczące technicznych środków ochrony przed urazami powodowanymi przez pilarki łańcuchowe, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2016, 3, s. 22-25
 • Dąbrowski M.: Badanie zagrożeń występujących przy obróbce drewna z zastosowaniem kamery szybkiej, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2016, 6, s. 21-25
 • Dąbrowski M., Dąbrowski A.: Urządzenia do pozyskiwania i przetwarzania energii słonecznej – stosowane technologie i zagrożenia dla użytkowników, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2016, 2, s. 23-27
 • Dźwiarek M., Latała A.: Analysis of occupational accidents: prevention through the use of additional technical safety measures for machinery, International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE), 2016, Vol. 22, 2, s. 186-192
 • Budziszewski P.: Autonomiczny system awaryjnego hamowania – działanie , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2015, 5(524), s. 22-24
 • Dąbrowski A.: Przenośne pilarki łańcuchowe – nowe wytyczne ergonomiczne w normach zharmonizowanych , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2015, 1(520), s. 24-27
 • Dąbrowski A.: Kickback risk of portable chainsaws while cutting wood of different properties: laboratory tests and deductions, International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE), 2015, Vol. 21, 4, s. 512-523
 • Dźwiarek M.: Obchodzenie urządzeń ochronnych i osłon przy maszynach – skala zjawiska, Napędy i Sterowanie, 2015, 2, s. s. 74-78
 • Dźwiarek M.: Obchodzenie urządzeń ochronnych i osłon przy maszynach – zapobieganie, Napędy i Sterowanie, 2015, 2, s. 80-84
 • Kalwasiński D.: Wybrane aspekty przystosowania stanowisk pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych w kontekście występowania zagrożeń mechanicznych, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2015, 9, s. s. 18-22
 • Milanowicz M.: Dostosowanie numerycznego modelu ciała człowieka do rekonstrukcji upadków z wysokości, Modelowanie Inżynierskie, 2015, 52, s. s. 126-131
 • Dąbrowski M.: Wypadek ciężki przy obsłudze pilarki tarczowej do drewna – studium przypadku , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2014, 1, s. 19-21
 • Dźwiarek M.: Obchodzenie urządzeń ochronnych i osłon przy maszynach – zapobieganie (2), Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2014, 7(514), s. 12-15
 • Dźwiarek M.: Obchodzenie urządzeń ochronnych i osłon przy maszynach – skala zjawiska (1), Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2014, 6(513), s. 20-23
 • Malińska M., Zużewicz K., Bugajska J., Grabowski A.: Subiektywne odczucia wskazujące na występowanie choroby symulatorowej I zmęczenie po ekspozycji na rzeczywistość wirtualną, Medycyna Pracy, 2014, 65(3), s. 361-371
 • Budziszewski P.: System wspomagania rehabilitacji kończyny górnej z wykorzystaniem gier komputerowych, Mechanik, 2013, 7, s. 53-60 CD
 • Budziszewski P., Kędzior K.: Reakcja kierowcy w chwili poprzedzającej wypadek – badania z wykorzystaniem symulatora jazdy samochodem, Mechanik, 2013, 7, s. 61-70 CD
 • Dąbrowski A. : Propozycje poprawy bezpieczeństwa pracy w małych firmach budowlanych , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2013, 12 (507) , s. 9-13
 • Dąbrowski A. : Wybrane problemy bhp w małych firmach budowlanych , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2013, 7 (502) , s. 12-15
 • Dąbrowski M., Górski J.: Influence of cutting blade projection over the miling cutter body on kickback velocity during chipboard machining, Annals of Warszaw University of Life Sciences - SGGW Forestry and Wood Technology , 2013, 82, s. 166-169
 • Grabowski A.: Subiektywnie postrzegana przydatność zastosowania zmysłu dotyku w aplikacjach szkoleniowych wykorzystujących techniki rzeczywistości wirtualnej, Mechanik, 2013, 7, s. 213-220 CD
 • Grabowski A., Jankowski J.: Procedura testowa wizyjnych systemów bezpieczeństwa oparta na wykorzystaniu syntetycznych obrazów, Mechanik, 2013, 7, s. 221-230 CD
 • Jankowski J.: Interaktywne metody eksploracji wirtualnych środowisk w immersyjnej technice rzeczywistości wirtualnej, Mechanik, 2013, 7, s. 255-262 CD
 • Kalwasiński D., Filipek D. : Narzędzie komputerowe do wspomagania szkoleń operatorów suwnic, Mechanik, 2013, 7, s. 297-306 CD
 • Milanowicz M.: Wykorzystanie numerycznego modelu człowieka stosowanego w analizie wypadków do symulacji złamania kończyn górnych, Mechanik, 2013, 7, s. 443-452 CD
 • Milanowicz M.: Koncepcja wykorzystania technik rzeczywistości wirtualnej do prowadzenia badań nad utratą równowagi człowieka, Mechanik, 2013, 7, s. 433-442 CD
 • Myrcha K.: Praktyczne metody ograniczania ryzyka wypadkowego przy wykonywaniu robót montażowych w budownictwie, Mechanik, 2013, 7, s. 487-496 CD
 • Myrcha K.: Problemy bezpieczeństwa i higieny pracy w magazynach , Mechanik, 2013, 7, s. 497-504 CD
 • Ordysiński S. : Statystyczna analiza wypadków przy pracy wśród ślusarzy i w zawodach pokrewnych, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2013, 6 (501) , s. 18-21
 • Saulewicz A., Filipek D.: Przystosowanie symulatora podnośnikowego wózka jezdniowego do badań zachowań operatorów wózków w sytuacji zagrożenia kolizją, Mechanik, 2013, 7, s. 737-746 CD
 • Strawiński T. : Badania okresowe rękawic i obuwia elektroizolacyjnego , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2013, 5 (500) , s. 10-14
 • Dąbrowski A.: Reducing kickback of portable combustion chain saws and related injury risks: laboratory tests and deductions, International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE), 2012, 18, 3, s. 399-417
 • Dźwiarek M.: Practical examples of the determination of periodical inspection frequency in machinery safety systems, Acta Mechanica et Automatica, 2012, 6, 2, s. 33-37
 • Dźwiarek M., Hryniewicz O.: Praktyczne przykłady wyznaczania częstości kontroli okresowych związanych z bezpieczeństwem systemów sterowania maszynami, Przegląd Elektrotechniczny, 2012, 88, 5a, s. 290-295
 • Myrcha K., Dąbrowski M. : Narzędzia wspomagające analizę stanu bezpieczeństwa w szkole (1) , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2012, 6 (489) , s. 20-22
 • Myrcha K., Dąbrowski M. : Narzędzia wspomagające analizę stanu bezpieczeństwa w szkołach (2) , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2012, 7 (490) , s. 15-17
 • Kalwasiński D., Filipek D. : Multimedialna wizualizacja zagrożeń mechanicznych związanych z użytkowaniem maszyn w przemyśle metalowym , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2011, 11 (482) , s. 14-17
 • Zużewicz K., Saulewicz A., Konarska M., Kaczorowski Z. : Heart Rate Variability and Motion Sickness During Forklift Simulator Driving, International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE), 2011, 17, 4, s. 403-410
 • Gierasimiuk J. : Zapewnianie zgodności maszyn z nową dyrektywą maszynową 2006/42/WE , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2010, 1 (460) , s. 8-13
 • Wolska A., Dźwiarek M. : Technicznie rzecz biorąc , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2010, 5 (464) , s. 12-17
 • Dąbrowski M., Myrcha K.: Accidents at school, (W: General problems of work safety. Work safety management), Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań, 2009
 • Myrcha K., Dąbrowski M.: Occupational safety of In-house transport in very large shops, (W: General problems of work safety. Work safety management), Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań, 2009
 • Dąbrowski M. : Listy kontrolne do analizy stanu bezpieczeństwa w indywidualnych gospodarstwach wiejskich , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2008, 2 (437) , s. 17-21
 • Gierasimiuk J., Dąbrowski A. Kalwasiński D.: Ograniczanie ryzyka zawodowego związanego z zagrożeniami mechanicznymi w budownictwie., SEKA, Warszawa, 2008
 • Kamińska W. : Odporność obuwia na poślizg - badanie i wymagania , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2008, 9 (444) , s. 16-20
 • Skowroń J.: Sprawozdanie z działalności Międzyresortowej Komisji ds. Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy w 2007 r., Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2008, 1(55)
 • Dąbrowski A.: Ochrona przed urazami podczas wykonywania robót ziemnych. Zapobieganie wypadkom podczas użytkowania maszyn do robót ziemnych. Materiały edukacyjne., CIOP-PIB, Warszawa, 2007
 • Dąbrowski A., Dźwiarek M.: Bezpieczeństwo wykonywania robót budowlanych., CIOP-PIB, Warszawa, 2007
 • Gierasimiuk J. : Podstawowe zmiany wprowadzone nową dyrektywą maszynową 2006/42/WE , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2007, 4 (427) , s. 12-15
 • Dąbrowski A: Ochrona przed urazami w budownictwie: Zapobieganie wypadkom w przedsiębiorstwach budowlanych. Materiały edukacyjne., CIOP-PIB, Warszawa, 2006
 • Dąbrowski A.: Wyposażenie i techniczne środki ochronne do prac na wysokości., Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2006, 11
 • Dąbrowski A., Pościk A.: Bezpieczeństwo użytkowania maszyn ręcznych: Zapobieganie wypadkom w przedsiębiorstwach budowlanych. Materiały edukacyjne., CIOP-PIB, Warszawa, 2006
 • Kowalewski St., Dąbrowski A., Dąbrowski M.: Bezpieczeństwo i Ochrona Człowieka w Środowisku Pracy, CIOP-PIB, Warszawa, 2006
 • Stala A., Dąbrowski A.: Wdrażanie i realizacja systemu monitorowania bhp na placu budowy., Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2006, 4
 • Benczek K., Gliński M., Dąbrowski M., Karski H.: Zasady ograniczania ryzyka zawodowego podczas obróbki drewna twardego ręcznymi narzędziami zmechanizowanymi, CIOP-PIB, Warszawa, 2005
 • Biernacki A.: Interaktywny system oceny ryzyka zawodowego IRYS - nowe narzędzie wspomagające działania w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2005, 2, s. 14-17
 • Dąbrowski A.: Upadki na powierzchni - jak ich unikać?, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2005, 4
 • Dąbrowski A, Mikulski W., Olszewski A.: Zagrożenia związane z pozyskiwaniem i transportem drewna. Zagrożenia wypadkami przy pracy oraz zapobieganie im podczas pozyskiwania drewna. Materiały edukacyjne., CIOP-PIB, Warszawa, 2005
 • Dąbrowski A., Pościk A: Zagrożenia mechaniczne związane z użytkowaniem maszyn ręcznych., CIOP-PIB, Warszawa, 2005
 • Dąbrowski M.: Zapobieganie wypadkom przy pracach stolarskich, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2005, 1, s. 18-21
 • Dąbrowski M., Dźwiarek M., Gacek W., Jankowska E., Krzyśków B., Mikulski W., Roman-Liu D., Pośniak M., Tokarski T.: Zagrożenia wypadkami przy pracy oraz zapobieganie im podczas przetwórstwa drewna, CIOP-PIB, Warszawa, 2005
 • Dąbrowski A.: Rozwiązania konstrukcyjne przenośnych pilarek łańcuchowych zwiększające bezpieczeństwo ich obsługi, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2004, 12
 • Gierasimiuk J.: System oceny zgodności oraz kontroli wyrobów, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2004, 3, s. 3 - 6
 • Gierasimiuk J.: Wymagania zasadnicze oraz tryb i procedury oceny zgodności maszyn i elementów bezpieczeństwa, 2004, 3, s. 7 - 12
 • Gierasimiuk J.: Zasady oceny zgodności maszyn i elementów bezpieczeństwa zgodnie z wymaganiami UE, (W: Ocena zgodności maszyn i elementów bezpieczeństwa według wymagań UE), (Pod red.: CIOP-PIB), Brak, Poznań, 2004
 • Gierasimiuk J.: Minimalne wymagania bezpieczeństwa dotyczące użytkowania maszyn według przepisów krajowych wprowadzających dyrektywy UE, (W: Dyrektywa EEC/89/655. Bezpieczeństwo użytkowania maszyn i urządzeń - nowe zadania dla polskich spawalników i mechaników), SIMP, Warszawa, 2004
 • Tott K.: Możliwości przyspieszenia wdrażania dyrektyw NATO w obszarze ergonomii techniki wojskowej, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2004, 1, s. 2 - 6
 • Kalwasiński D. : Strugarki - ochrona przed zagrożeniami mechanicznymi, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2003, 2, s. 28-30
 • Roman-Liu D.: Maximum force of tip pinch, lateral pinch and palmer pinch in relation to maximum handgrip force - A Meta Analysis, Biology of Sport, 2003, 20 (4), s. 303-319
 • Kosiński R.: Sztuczne Sieci Neuronowe - Dynamika Nieliniowa i Chaos, WNT, Warszawa, 2002
 • Kosiński R., D.Dudek: On the effect of size on the occurrence of chaos in diluted neural networks, (W: Int. Conference "Dynamics Days"), Brak, Heidelberg, Niemcy, 2002
 • Kosiński R., Sinołęcka M.: On the Influence of Synaptic Dilution on Memory Properties of Artificial Neural Networks, (W: Int. Conf. On Neural Networks and Soft Computing), Brak, Zakopane, 2002
 • Siemiątkowska B., R.Kosinski: Inteligentny system ochrony pracy zrobotyzowanych stanowisk pracy, (W: Konferencja "Automation 2002"), Brak, Warszawa, 2002
 • Dąbrowski A.: Przenośne pilarki łańcuchowe do drewna - porady dla użytkowników i przyszłych nabywców tych maszyn, Budujemy Dom, 2001, 12
 • Dąbrowski A., Koton J., Tadzik P.: Elektryczne i spalinowe przenośne pilarki łańcuchowe do drewna, CIOP, Warszawa, 2001
 • Dąbrowski M.: Techniczne metody ograniczania zagrożenia odrzutem występującego podczas frezowania drewna, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2001, 3, s. 18-20
 • Dąbrowski M.: Frezarki dolnowrzecionowe do drewna. Bezpieczeństwo konstrukcji wyposażenia oraz użytkowania, CIOP, Warszawa, 2001
 • Karski H.: Połączenia ochronne w maszynach, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2001, 11
 • Kosiński R.A., Krawiecki A., Sukiennicki A.: Chaotic Dynamics of a Linear Chain of Periodically Stimulated Neurons with Random Synaptic Conections, Acta Physica Polonica A, 2001, 100, s. 89-99
 • Kowalewski S.: Ograniczanie ryzyka przy użytkowaniu pras. Środki ochronne nieodgradzające. Funkcjonalne środki bezpieczeństwa, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2001, 5, s. 4-8
 • Myrcha K., Gierasimiuk J.: Czynniki mechaniczne, (W: Ocena ryzyka zawodowego, Wyd. II zaktualizowane), CIOP, Warszawa, 2001
 • Podgórski D., Miareczko B., Pleban D.: Ocena zgodności maszyn oraz środków ochrony zbiorowej i indywidualnej z wymaganiami bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia., (W: Seria: Bezpieczeństwo i Ochrona Człowieka w Środowisku Pracy, T.15), CIOP, Warszawa, 2001
 • Pośniak M., Kowalska J., Dąbrowski M., Jankowska E., Mikulski W.: Kształtowanie prawidłowych warunków pracy w zakładach meblarskich. Zalecenia., CIOP-PIB, Warszawa, 2001
 • Saulewicz A.: Normy zharmonizowane z dyrektywą maszynową (98/37/EC), Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2001, 9, s. 24-26
 • Saulewicz A.: Nowelizacja dyrektywy dotyczącej maszyn (98/37/EC), Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2001, 3, s. 25-27
 • Siemiątkowska B., Kosiński R.: Wizyjny system ochrony zrobotyzowanych stanowisk pracy, (W: VII Krajowa Konferencja Robotyki, Lądek Zdrój), Pr. Naukowe Inst. Cybernetyki Techn. Politechniki Wrocławskiej, Wrocław, 2001
 • Siemiątkowska B., Kosiński R.: Neuronowy system bezpieczeństwa dla zautomatyzowanych stanowisk pracy, (W: XII konf. Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna), Brak, Warszawa, 2001
 • Tokarski T., Myrcha K., Kamińska J., Konarska M., Kurkus-Rozowska B., Łuczak A., Serafin R.: Materiały dla służb BHP tworzonych w spółdzielniach socjalnych ze szczególnym uwzględnieniem stanowiska pracy, CIOP-PIB, Warszawa, 2001
 • Dąbrowski A.: Bezpieczeństwo użytkowania przenośnych pilarek łańcuchowych do drewna, CIOP, Warszawa, 2000
 • Gierasimiuk J.: Nauka o pracy - bezpieczeństwo, higiena, ergonomia. T.3. Czynniki antropometryczne i biomechaniczne. Projektowanie elementów informacyjnych i sterowniczych., CIOP, Warszawa, 2000
 • Krawiecki A., Sukiennicki A., Kosiński R.: Stochastic resonance, with spatiotemporal signal in a chain of threshold elements with unidirectional coupling, (W: Międzynarodowa Konfer. "2YK Symp. on Statistcal Phisics"), Brak, Zakopane, 2000
 • Myrcha K., Gierasimiuk J., Wróbel J.: Czynniki mechaniczne; Nauka o pracy - bezpieczeństwo, higiena, ergonomia. T.6. Zagrożenia czynnikami niebezpiecznymi i szkodliwymi w środowisku pracy, CIOP, Warszawa, 2000
 • Tomaszkiewicz S., Dąbrowski M.: Zagrożenia w rolnictwie. Pilarki tarczowe, CIOP, Warszawa, 2000