Stres

 
Publikacje
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
 • Żołnierczyk-Zreda D.: Emotional Labor in Work with Patients and Clients , CRC Press / Taylor & Francis Group, 2020
 • Żołnierczyk-Zreda D.: Healthy Worker and Healthy Organization, CRC Press / Taylor & Francis Group, 2020
 • Baka Ł.: Explaining active and passive types of counterproductive work behavior: the moderation effect of bullying the dark triad and job control, International Journal of Occupational Medicine and Environmental Health (IJOMEH), 2019, vol. 32, 6, s. 777-795
 • Łuczak A., Baka Ł., Najmiec A.: Wybrane metody profilaktyki stresu wśród personelu medycznego psychiatrycznej opieki zdrowotnej, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2019, 6(573), s. 16-20
 • Łastowiecka-Moras E.: Zagrożenia dla zdrowia w pracy sprzedawcy w handlu detalicznym, Bezpieczeństwo Pracy, Nauka i Praktyka, 2018, 2(557), s. 16-19
 • Łuczak A., Baka Ł., Najmiec A.: Stres w pracy personelu medycznego psychiatrycznej opieki zdrowotnej – przegląd badań, Bezpieczeństwo Pracy, Nauka i Praktyka, 2018, 2(557), s. 6-10
 • Mockałło Z., Widerszal-Bazyl M.: Ocena wymagań jako wyzwań i przeszkód w pracy i jej wpływ na efektywność i dobrostan pracowników, Bezpieczeństwo Pracy, Nauka i Praktyka, 2018, 10(565), s. 15-17
 • Molek-Winiarska D., Żołnierczyk-Zreda D.: Application of mindfulness-based stress reduction to a stress management intervention in a study of a mining sector company, International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE), 2018, Vol. 24, 4, s. 546-556
 • Warszewska-Makuch M.: Uwarunkowania gotowości do kontynuowania pracy w wieku emerytalnym, Bezpieczeństwo Pracy, Nauka i Praktyka, 2018, 1(556), s. 22-25
 • Baka Ł., Bazińska R.: Polish adaptation of three self-report measures of job stressors: the Interpersonal Conflict at Work Scale, the Quantitative Workload Inventory and the Organizational Constraints Scale, International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE), 2016, Vol. 22, 1, s. 32-39
 • Bedyńska S., Żołnierczyk-Zreda D.: Stereotype threat as a determinant of burnout or work engagement. Mediating role of positive and negative emotions, International Journal od Occupational Safety and Ergonomics (JOSE), 2015, Vol. 21, 1, s. 1-8
 • Mockałło Z. : Autentyczne przywództwo - nowa koncepcja kierowania zespołem , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2013, 10 (505) , s. 24-26
 • Pawłowska-Cyprysiak K., Konarska M., Żołnierczyk-Zreda D.: Uwarunkowania jakości życia osób niepełnosprawnych ruchowo, Medycyna Pracy, 2013, 64(2), s. 227-237
 • Roman-Liu D., Grabarek I., Bartuzi P., Choromański W.: The influence of mental load on muscle tension, Ergonomics, 2013, 56, 7, s. 1125-1133
 • Bogdan A., Sudoł-Szopińska I., Łuczak A., Konarska M., Pietrowski P. : Methods of Estimating the Effect of Integral Motorcycle Helmets on Physiological and Psychological Performance, International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE), 2012, 18, 3, s. 329-342
 • Mockałło Z. : Innowacyjność pracowników w kontekście psychospołecznych czynników środowiska pracy , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2012, 9 (492) , s. 8-11
 • Najmiec A. : Psychospołeczne warunki pracy kierowcy autobusu komunikacji miejskiej , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2012, 11 (494) , s. 7-11
 • Tokarski T.: Ocena ergonomii pracy w szkole, Przyjaciel przy Pracy, 2012, 3, s. 9-12
 • Warszawska-Makuch M. : Przemoc w miejscu pracy - na przykładzie doświadczeń kobiet zatrudnionych w przetwórstwie przemysłowym , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2012, 10 (493) , s. 16-19
 • Warszawska-Makuch M. : Ocena ryzyka mobbingu w miejscu pracy , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2012, 5 (488) , s. 8-11
 • Widerszal-Bazyl M. (i inni): Individualism-collectivism as a moderator of the work demands-strains relationship: A cross–level and cross-national examination, Journal of International Business Studies , 2012, 43, s. 424-443
 • Żołnierczyk-Zreda D., Bedyńska S., Warszewska-Makuch M. : Work time control and mental health of workers working long hours: the role of gender and age, International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE), 2012, 18, 3, s. 311-320
 • Żołnierczyk-Zreda D., Majewski T. : Przystosowanie środowiska pracy do możliwości osób z dysfunkcją narządu ruchu oraz osób niepełnosprawnych intelektualnie i psychicznie, Medycyna Pracy, 2012, 63, 4, s. 493-504
 • Bugajska J., Jędryka-Góral A., Widerszal-Bazyl M., Orłowska-Baranowska E., Sagan A., Michalak J.M., Zużewicz K., Konarska M.: Job Strain, Overtime, Life Style, and Cardiovascular Risk in Managers and Physical Workers , International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE), 2011, 17, 1, s. 25–32
 • Bugajska J., Żołnierczyk-Zreda D., Hildt-Ciupińska K. : Profilaktyka dolegliwości mięśniowo-szkieletowych w kontekście psychospołecznych aspektów pracy , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2011, 4 (475) , s. 12-15
 • Łuczak A., Tarnowski A. : Dobór zawodowy kierowców - selekcja pozytywna czy negatywna , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2011, 4 (475) , s. 9-11
 • Mockałło Z. : Styl przywództwa a dobrostan psychiczny pracowników , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2011, 1 (472) , s. 10-13
 • Kazenas A. : Psychospołeczne czynniki ryzyka występujące na stanowiskach pracy w sektorze hotelarskim i gastronomicznym , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2010, 7-8 (466-467) , s. 17-19
 • Żołnierczyk-Zreda D. : Stres w pracy - gdzie obecnie jesteśmy? , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2010, 10 (469) , s. 6-07
 • Kazenas A.: Psychospołeczne warunki pracy konsultantów w biurze obsługi klienta - na podstawie badań niemieckich, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2009, 3, s. 12-14
 • Mockałło Z.: Stres przewlekły w zawodzie strażaka - przegląd badań, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2009, 9 (456), s. 20-23
 • Mockałło Z.: Stres pourazowy w zawodzie strażaka - przegląd badań, Bezpieczeństwo pracy. Nauka i Praktyka, 2009, 6 (453), s. 2-5
 • Widerszal-Bazyl M.: Zarządzanie ryzykiem psychospołecznym-ramowe podejście europejskie. Wskazania dla pracodawców i reprezentantów pracowników, WHO i CIOP-PIB, Warszawa, 2009
 • Widerszal-Bazyl M.: Pojęcie ryzyka psychospołecznego w pracy, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2009, 6, s. 6-8
 • Widerszal-Bazyl M., Łuczak A., Kazenas, A., Warszewska-Makuch M., Żołnierczyk-Zreda D., Najmiec A.: OSH in figurek: stress at work - facts and figures, (W: European Risk Observatory Report EN 9), European Agency for Safety and Heath At Work, 2009
 • Wolska A., Najmiec A. : Wymagania bhp na stanowiskach komputerowych - potrzeba zmian , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2009, 10 (457) , s. 18-21
 • Sudoł-Szopińska I., Bogdan A., Łuczak A., Pietrowski P. : Wpływ mikroklimatu pod kaskiem integralnym na sprawność psychofizyczną motocyklisty - badania pilotażowe , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2008, 6 (441) , s. 14-16
 • Bugajska J, Widerszal-Bazyl M, Radkiewicz P, Pasierski T, Szulczyk GA, Ząbek J: Perceived work-related stress and early atheriosclerotic changes in healthy employees, Int Arch Occup Environ Health, 2008, 81(8), s. 1037-43
 • Kaczmarska A., Augustyńska D., Łuczak A. : Hałas infradźwiękowy na stanowiskach pracy wymagających koncentracji uwagi - propozycja kryterium uciążliwości , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2008, 7-8 (442-443) , s. 28-32
 • Warszewska-Makuch M.: Jak radzić sobie z mobbingiem, Promotor, 2008, 4, s. 80-86
 • Warszewska-Makuch M.: Zjawisko mobbingu wśród nauczycieli, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2008, 5, s. 6-9
 • Widerszal-Bazyl M. : Stres wśród pracowników starszych (1) , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2008, 6 (441) , s. 6-8
 • Widerszal-Bazyl M. : Sposoby ograniczania stresu starszych pracowników (2) , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2008, 7-8 (442-443) , s. 6-9
 • Kaczmarska A., Łuczak A.: A study of annoyance caused by low-frequency noise during mental work, International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE), 2007, 13 (2), s. 117-125
 • Najmiec A. : Telepraca - aspekty psychospołeczne , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2007, 10 (433) , s. 12-14
 • Najmiec A., Kurkus-Rozowska B. : Telepraca - lepiej w domu, czy w biurze? , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2007, 3 (426) , s. 6-9
 • Warszewska-Makuch M.: Polska adaptacja kwestionariusza NAQ do pomiaru mobbingu, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2007, 12 (435), s. 16-19
 • Widerszal-Bazyl M.: Niepewność pracy jako źródło stresu, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2007, 7-8, s. 20-24
 • Widerszal-Bazyl M.: Stres starszych pracowników i jego ograniczanie, CIOP-PIB, Warszawa, 2007
 • Widerszal-Bazyl M.: Stres związany z pracą, (W: Ryzyko zawodowe. Metodyczne podstawy oceny), (Pod red.: Zawieska W.M.), CIOP-PIB, Warszawa, 2007
 • Jedryka-Góral A; Pasierski T; Zabek J; Widerszal-Bazyl M; Radkiewicz P; Szulczyk G A; Wojciechowska B; Bugajska J.: Risk factors for arteriosclerosis in healthy employees-a multidisciplinary approach, European Journal of International Medicine, 2006, 17 (4), s. 247-53
 • Kaczmarska, A., Łuczak A.: Badania uciążliwości hałasu niskoczęstotliwościowego podczas wykonywania prac umysłowych, (W: Materiały XXXIV Zimowej Szkoły Zwalczania Zagrożeń Wibroakustycznych), Brak, 2006
 • Kaczmarska A,, Łuczak A., Sobolewski A.: Uciążliwość hałasu niskoczęstotliwościowego podczas wykonywania prac wymagających koncentracji uwagi - badania w warunkach laboratoryjnych, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2006, 6, s. 11-15
 • Lastowiecka E.; Bugajska J.; Najmiec A.; Rell-Bakalarska M.; Bownik I.; Jedryka-Góral A.: Occupational work and quality of life in osteoarthritis patients, Rheumatology international, 2006, 27(2), s. 131-9
 • Najmiec A.: Zawody trudne i niebezpieczne. W cieniu skrzydeł - mechanik lotniczy, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2006, 5, s. 4-7
 • Najmiec A, Widerszal-Bazyl M.: Zawody trudne i niebezpieczne. Stres w pracy mechaników lotniczych, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2006, 11, s. 26-29
 • Oeij P., Wiezer N.M., Elo A., Nielsen K., Vega S., Wetzstein A. & Żołnierczyk-Zreda D.: Combating Psychosocial Risks in Work Organizations: Practice of Interventions in Europe, (W: Occupational Health Psychology: European Perspectives on Research, Education and Practice), (Pod red.: In J. Houdmont & S. McIntyre), Castelo de Maia: ISMAI Publishing, 2006
 • Widerszal-Bazyl M.: Stres wśród starszych pracowników, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2006, 6, s. 6-8
 • Widerszal-Bazyl M.: Sposoby ograniczania stresu starszych pracowników, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2006, 7-8, s. 26-29
 • Konarska M., Wolska A., Widerszal-Bazyl M., Bugajska J., Roman-Liu D., Aarås A.: The effect of an ergonomic intervention on musculoskeletal, psychosocial, and visual strain of VDT data entry work: the Polish part of the international study, International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE), 2005, 11 (1), s. 65-76
 • Spector P. E., Allen T. D., Poelmans S, Cooper C. L., Bernin P., Hart P., Lu L., Miller K., Renault de Moraes, Ostrognay G. M., Pitariu H., Salamatov V., Salgado J., Sanchez J. I., Siu O. L., Teichmann M., Theorell T., Vlerick P., Widerszal-Bazyl M. and Yu S.: An International comparative study of work-family stress and occupational strain., (W: Work and family. An international perspective), (Pod red.: S. Poelmans), Lawrence Erlbaum Associates, Publishers, Mahwah, New Jersey, London, 2005
 • Warszewska-Makuch M.: Mobbing - natura, przyczyny i skutki w miejscu pracy, Bezpieczeństwo Pracy i Ochrony Środowiska w Górnictwie, 2005, 3, s. 25-28
 • Widerszal-Bazyl M. i Radkiewicz P.: Stres w pracy jako brak równowagi między wysiłkiem i nagrodą, Magazyn Pielęgniarki i Położnej, 2005, 7
 • Widerszal-Bazyl M. i Radkiewicz P.: Stres w pracy pielęgniarek - projekt badawczy NEXT, Magazyn Pielęgniarki i Położnej, 2005, 8
 • Cieślak R., Łuszczyńska-Cieślak A.: Zarządzanie stresem w pracy, Promocja Zdrowia. Nauki Społeczne i Medycyna, 2001, 4
 • Jędryka-Góral A., [ i inni]: Objawy neurologiczne i psychiczne u chorych na toczeń rumieniowaty układowy ze współistnieniem i bez zespołu antyfosfolipidowego, Postępy Psychiatrii i Neurologii, 2001, 10
 • Łuczak A.: Wymagania psychologiczne w doborze osób do zawodów trudnych i niebezpiecznych. Wyd. 2, CIOP, Warszawa, 2001
 • Łuczak A.: Testy psychologiczne przydatne w doborze osób do zawodów trudnych i niebezpiecznych, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2001, 4 (357), s. 18-19
 • Najmiec A., Zawieska W. M., Suchecka M., Kurowski J.: Ergonomic Aspects of Using a Computer System For Hazard Registration and Occupational Risk Assessment, (W: Proceedings of the 9th International Conference on Human-Computer Interaction HCI International 2001), Brak, New Orleans, Louisiana, USA, 2001
 • Tokarski T., Myrcha K., Kamińska J., Konarska M., Kurkus-Rozowska B., Łuczak A., Serafin R.: Materiały dla służb BHP tworzonych w spółdzielniach socjalnych ze szczególnym uwzględnieniem stanowiska pracy, CIOP-PIB, Warszawa, 2001
 • Widerszal-Bazyl M.: Podręcznik do testu Stres w pracy, CIOP, Warszawa, 2001
 • Zużewicz K. Kwarecki K., Waterhouse J.: Skutki fizjologiczne pracy zmianowej i nocnej, CIOP, Warszawa, 2001
 • Żołnierczyk-Zreda D., Cieślak R.: Modifying type A in a nonclinical population of polish managers, International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE), 2001, 3