Laboratorium Elektryczności Statycznej

 
Publikacje
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
 • Ptak S., Smalcerz A., Ostrowski P.: Estimation of the energy released during propagating brush discharge, Journal of Electrostatics, 2020, 103, s. 103416
 • Ptak Sz.: Zjawiska elektrostatyczne w środowisku pracy – analiza zagrożeń i studium przypadku, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2020, 9(588), s. 18-21
 • Ptak S., Smalcerz A., Ostrowski P.: Wybrane zagrożenia elektrostatyczne wywołane wyładowaniami niezupełnymi, Śląskie Wiadomości Elektryczne, 2019, 1(123), s. 4-8
 • Grabarczyk Z.: Zagrożenie zapłonem atmosfer wybuchowych przez elektrostatyczne wyładowania ulotowe, Przemysł Chemiczny, 2014, 93, 2, s. 256-257
 • Grabarczyk Z.: Exposure to electric field from frequency range 0–1 Hz, analysis of human body penetration, Przegląd Elektrotechniczny, 2014, 90, 12 , s. 208-210
 • Grabarczyk Z.: Measurement of electric charge transferred by brush discharge from electrified dielectric or conducting surface – differences and potential source of error, Przegląd Elektrotechniczny, 2013, 89, 12 , s. 314-316
 • Grabarczyk Z.: Laboratory ignition of hydrogen and carbon disulphide in atmospheric air by positive corona discharge, Journal of Electrostatics, 2013, 71, s. 1041-1045
 • Grabarczyk Z.J.: Propozycja metody oceny ekspozycji pracowników na pole elektrostatyczne , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2013, 9 (504) , s. 25-27
 • Grabarczyk Z.: Electrostatic potential of surface charge - error of the measurements made with electrostatic field mill voltmeter, Przegląd Elektrotechniczny, 2012, 12b, s. 55-57
 • Grabarczyk Z.: Accuracy of the measurement of electric charge transferred during ESD with capacitive loaded discharge electrode, Przegląd Elektrotechniczny, 2011, 12b, s. 57-59
 • Grabarczyk Z., Tarkowski P.: Radioelectronic methods for ESD detection and localization,, Przegląd Elektrotechniczny, 2010, 12, s. 46-48
 • Karpowicz J., Grabarczyk Z.J. : Zagrożenia elektromagnetyczne i elektryczność statyczna , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2010, 5 (464) , s. 32-35
 • Grabarczyk Z.: Limitation of usage of the relaxation time of low-conducting materials for estimation of decay time of electrostatic charge, Przegląd Elektrotechniczny, 2009, 12, s. 59-60
 • Grabarczyk Z., Kurczewska A.: Elektryczność Statyczna w Strefach Zagrożenia Wybuchem, CIOP-PIB, Warszawa, 2008
 • Grabarczyk Z.J.: Rozdz. 3.3. Zagrożenia elektrostatyczne, (W: Podstawy prewencji wypadkowej), (Pod red.: Zofia Pawłowska ), CIOP-PIB, Warszawa, 2008
 • Grabarczyk Z.J.: The method of the measurement of mean value of the electric charge of aerosol particles 0.3 - 10 μm, Przegląd Elektrotechniczny, 2008, 12b, s. 167-169
 • Grabarczyk Z.J.: Depozycja naelektryzowanych cząsteczek aerozolu w drogach oddechowych, Przegląd Elektrotechniczny, 2006, 12, s. 72-75
 • Grabarczyk Z., Berliński J.: Charging of atmosphere aerosols by AC HV power lines, Journal of Electrostatics, 2005, 63, s. 755-759
 • Grabarczyk Z., Bugajska J.: Lipoatrofia półkolista u pracowników biur, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2005, 9, s. 20-22
 • Grabarczyk Z.J.: Zagrożenia elektrostatyczne w środowisku pracy, Przegląd Elektrotechniczny, 2005, 12b, s. 63-65
 • Grabarczyk Z.: Effectiveness of indoor air cleaning with corona ionizers, Journal of Electrostatics, 2001, 51-52, s. 278-283
 • Grabarczyk Z.: Frequency characteristic of an aspiration integrating small ion counter with a shielded collector, Journal of Electrostatics, 2001, 51-52, s. 284-289
 • Gryz K., Karpowicz J., Wincenciak S.: Ekspozycja pracowników na stałe i wolnozmienne pola magnetyczne - źródła i zasady oceny, (W: Materiały sesji naukowej wdrażającej i upowszechniającej wyniki zadań badawczych programu wieloletniego (b. SPR-1): Zagrożenia elektromagnetyczne - znowelizowane zasady oceny ekspozycji zawodowej), CIOP, Warszawa, 2001
 • Grabarczyk Z.J.: valuation of the resistance of aspiration small ion counter to noise current induced by large ions, Journal of Aerosol Science, 2000, 31, Supplement 1, s. 867-868
 • Grabarczyk Z.J.: Jonizacja powietrza w środowisku życia i pracy, CIOP, Warszawa, 2000
 • Wolska, A. Bugajska J., Drygała M., Najmiec A., Grabarczyk Z., Augustyńska D.: Bezpieczeństwo i higiena pracy na stanowiskach z komputerami. Poradnik pracodawcy., CIOP, Warszawa, 2000