Pracownia Obciążeń Termicznych

 
Publikacje
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
 • Marszałek A., Raczyński P., Fridrich M., Mikulski T.: Praktyczna ocena skuteczności treningu fizycznego strażaków, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2020, 7(586), s. 22-24
 • Orysiak J., Młynarczyk M. : Nawodnienie organizmu w miejscu pracy w mikroklimacie gorącym, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2020, 7(586) , s. 17-21
 • Kłapiszewski Ł., Jamrozik A., Strzemiecka B., Jakubowska P., Szalaty T.J., Szewczyńska M., Voelkel A., Jesionowski T.: Kraft lignin/cubic boron nitride hybrid materials as functional components for abrasive tools, International Journal of Biological Macromolecules, 2019, 122, s. 88-94
 • Łeżak K., Bartkowiak G., Greszta A., Dąbrowska A. Krzemińska S., Makowski K., Młynarczyk M.: Zestawy odzieżowe z funkcją termoregulacji dla ratowników górniczych, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2019, 7(574), s. 21-25
 • Marszałek A.: Nowelizacja normy do oceny obciążenia cieplnego w gorącym środowisku na podstawie wskaźnika WBGT, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2019, 6(573), s. 27-28
 • Marszałek A.: Sprawność fizyczna strażaków – przykłady działań i rozwiązań wspomagających jej utrzymanie, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2019, 10(577), s. 6-10
 • Marszałek A., Grabowska G, Łężak K., The Secret Study Group: Evaluation of a new ballistic vest design for compliance with Standard No. PN-V-87000:2011 using physiological tests, International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE), 2019, Vol. 25, 2, s. 268-277
 • Młynarczyk M.: The influence of sweat rate on heat losses of the selected segments of a sweating thermal manikin, The Journal of the Textile Institute, 2019, 110(12), s. 1784-1791
 • Młynarczyk M., Malińska M.: Wpływ wysiłku fizycznego dynamicznego i temperatury powietrza na wybrane wskaźniki fizjologiczne – wyniki badań własnych, Medicina Sportiva Practica, 2019, 20(1), s. 1-9
 • Sobolewski A., Młynarczyk M., Konarska M., Bugajska J.: The influence of air humidity on the human heat stress in a hot environment, International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE), 2019, online
 • Sobolewski A., Młynarczyk M., Konarska M., Bugajska J.: Effect of previous lowering the skin temperature on time of a safe exposure to hot environment – case study, International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE), 2019, online
 • Sobolewski A. Młynarczyk M., Konarska M., Bugajska J.: Porównanie wyników badań obciążenia cieplnego człowieka w środowisku gorącym z wynikami otrzymanymi z symulacji numerycznej , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2019, 12(579), s. 24-27
 • Grzybowski D., Młynarczyk M.: Analiza przyczyn i konsekwencji wypadków przy pracy ratowników Państwowej Straży Pożarnej w latach 2010 – 2016, Bezpieczeństwo Pracy, Nauka i Praktyka, 2018, 7(562), s. 16-20
 • Marszałek A.: Sposoby utrzymywania sprawności fizycznej przez strażaków – wyniki badań własnych, Bezpieczeństwo Pracy, Nauka i Praktyka, 2018, 5(560), s. 8-10
 • Marszałek A., Bartkowiak G., Dąbrowska A.: Assessment of the effectiveness of modular clothing protecting against the cold based on physiological tests, International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE), 2018, Vol. 24, 4, s. 534–545
 • Marszałek A., Bartkowiak G., Dąbrowska A., Krzemińska S., Łężak K., Makowski K., Bugajska J.: Mine rescuers’ heat load during the expenditure of physical effort in a hot environment, using ventilated underwear and selected breathing apparatus, International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE), 2018, Vol. 24, Issue 1, s. 1-13
 • Młynarczyk M.: Ubranie specjalne dla strażaków – wymagania normatywne i badania własne, Bezpieczeństwo Pracy, Nauka i Praktyka, 2018, 5(560), s. 11-15
 • Smagowska B., Pleban D., Sobolewski A., Pawlak A.: Warunki pracy w wybranych pomieszczeniach szpitala – wyniki badań pilotażowych hałasu, oświetlenia i mikroklimatu , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2018, 12(579), s. 17-21
 • Bartkowiak G., Dąbrowska A., Marszałek A.: Assesment of an active liquid cooling garment intended for use in a hot environment, Applied Ergonomics, 2017, 58, s. 182-189
 • Marszałek A.: Nowe praktyczne narzędzie do oceny zagrożeń w różnorodnym środowisku termicznym, /CIOPPortalWAR/file/84812/2018041211039&BP_9_2017_16_19.pdf, 2017, 9(552), s. 16-19
 • Marszałek A.: Wskaźnik WBGT – zalety i źródła nieścisłości związane z jego zastosowaniem, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2016, 4, s. 22-24
 • Marszałek A.: Charakterystyka kompleksowej metody oceny zagrożeń w środowisku termicznym, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2015, 7(526), s. 12-15
 • Młynarczyk M.: Wymagania i zalecenia w zakresie parametrów mikroklimatu oraz poczucia komfortu i oceny obciążenia cieplnego osób niepełnosprawnych w pracy, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2015, 2(521), s. 10-13
 • Młynarczyk M.: Manekiny termiczne jako narzędzie do badania izolacyjności cieplnej oraz oporu pary wodnej zestawów odzieży, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2015, 1(520), s. 18-20
 • Bartkowiak G., Dąbrowska A., Marszałek A.: Assessment of the human responses to the influence of personal liquid cooling system in the hot environment, International Journal of Clothing Science and Technology, 2014, 26, 2, s. 145-163
 • Kurczewska A., Marszałek A., Okrasa M., Włodarczyk B.: Nowy system do pomiaru temperatury i wilgotności, w przestrzeni pododzieżowej, z rejestracją i bezprzewodową transmisją danych, Przegląd Włókienniczy – Włókno, Odzież, Skóra, 2014, 4, s. 30-35
 • Łastowiecka-Moras E.: Praca w środowisku zimnym jako czynnik ryzyka chorób układu krążenia, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2014, 2, s. 4-7
 • Marszałek A., Bartkowiak G., Dąbrowska A. : Ubiór ciepłochronny o zróżnicowanej izolacyjności cieplnej dostosowanej do stref cieplnych użytkownika odzieży, Przegląd Włókienniczy – Włókno, Odzież, Skóra, 2014, 1, s. 22-26
 • Zwolińska M.: Nowa metoda określenia efektywności działania związków zmiennofazowych (PCMs) na przykładzie badań z wykorzystaniem manekina termicznego, Przegląd Włókienniczy – Włókno, Odzież, Skóra, 2014, 12, s. 23-25
 • Zwolińska M., Bogdan A., Fejdyś M.: Influence of different types of the internal system of the ballistic helmet shell on the thermal insulation measured by a manikin headform, International Journal of Industrial Ergonomics, 2014, 44, s. 421-427
 • Bartkowiak G., Dąbrowska A., Marszałek A.: Analysis of thermoregulation properties of PCM garments on the basis of ergonomic tests, Textile Research Journal, 2013, 83(2), s. 148-159
 • Marszałek A., Bartkowiak G. : Odzież ochronna do pracy w zimnym środowisku – zasady projektowania i doboru , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2013, 2 (497) , s. 8-12
 • Mikulski T., Krzemiński K., Dabrowski J., Kozacz A., Laskowska D., Zwolińska M., Bogdan A., Ziemba A.: Heart Rate Variability in Men Subjected to 30 hours of Exercise and Sleep Deprivation, Medicina Sportiva, 2013, 17 (4), s. 171-175
 • Sobolewski A. : Dobór odzieży ochronnej do przebywania i pracy w środowisku zimnym , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2013, 8 (503) , s. 26-30
 • Sobolewski A. : Zasady merytoryczne obliczania wymaganej izolacyjności cieplnej odzieży IREQ (2) , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2013, 10 (505) , s. 16-19
 • Zwolińska M.: Case study of the impact motorcycle clothing on the human body and its thermal insulation, Fibres and Textiles in Eastern Europe, 2013, 21, 5(101), s. 124-130
 • Zwolińska M.: Thermal subjective sensations of motorcyclists, DOI:10.1016/j.aap.2012.09.021, Accident Analysis and Prevention, 2013, 50, s. 1211-1220
 • Zwolińska M., Bogdan A. : Thermal Sensations of Surgeons During Work in Surgical Gowns , International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE), 2013, Vol. 19, 3, s. 443-453
 • Zwolińska M., Bogdan A., Delczyk-Olejniczak B., Robak D.: Bulletproof vest thermal insulation properties vs. user thermal comfort, Fibres and Textiles in Eastern Europe, 2013, 21, 5(101), s. 105-111
 • Bartkowiak G., Dąbrowska A., Marszałek A. : Analysis of thermoregulation properties of PCM garments on the basis of ergonomics tests, Textile Research Journal, 2012, 82(2), s. 148-159
 • Bartkowiak G., Marszałek A., Dąbrowska A. : Obciążenie cieplne pracowników w gorącym środowisku pracy i sposoby jego redukcji , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2012, 10 (493) , s. 28-32
 • Bogdan A., Sudoł-Szopińska I., Łuczak A., Konarska M., Pietrowski P. : Methods of Estimating the Effect of Integral Motorcycle Helmets on Physiological and Psychological Performance, International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE), 2012, 18, 3, s. 329-342
 • Bogdan A., Zwolińska M.: Future trends in the development of thermal manikins applied for the design of clothing thermal insulation, Fibres & Textiles in Eastern Europe, 2012, 20, 4(93), s. 89-95
 • Bogdan A., Zwolińska M.: The Effect of Presnonalized Ventilation on Work Productivity, International Journal of Ventilation, 2012, 11, 1, s. 91-102
 • Marszałek A. : Zagrożenie zimnym środowiskiem w aspekcie wieku pracownika i parametrów odzieży ciepłochronnej , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2012, 8 (491) , s. 20-23
 • Zwolińska M. : Bezpieczeństwo motocyklistów w aspekcie stosowanej odzieży ochronnej , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2012, 10 (493) , s. 12-15
 • Zwolińska M., Bogdan A. : Impact of the medical clothing on the thermal stress of surgeons, Applied Ergonomics, 2012, 43, 6, s. 1096-1104
 • Zwolińska M., Bogdan A. : Związki zmiennofazowe w zastosowaniach techniczno-użytkowych i ergonomicznych , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2012, 4 (487) , s. 22-25
 • Bogdan A. : Ocena lokalnego dyskomfortu cieplnego w pomieszczeniach biurowych , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2011, 7-8 (478-479) , s. 24-26
 • Bogdan A. : Ocena ryzyka zawodowego w aspekcie stresu cieplnego w pomieszczeniach zamkniętych , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2011, 3 (474) , s. 7-10
 • Bugajska J., Makowiec-Dąbrowska T., Bortkiewicz A., Gadzicka E., Marszałek A., Lewandowski Z., Konarska M. : Physical Capacity of Occupationally Active Population and Capability to Perform Physical Work, International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE), 2011, 17, 2, s. 129–138
 • Marszałek A. : Zimne środowisko - sposoby zabezpieczenia organizmu człowieka przed oddziaływaniem zimna , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2011, 10 (481) , s. 18-21
 • Sobolewski A., Zwolińska M. : O problemach związanych z oceną środowiska cieplnego za pomocą wskaźnika PMV , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2011, 12 (483) , s. 20-23
 • Sudoł-Szopińska I., Bogdan A., Szopiński T., Panorska A. K., Kołodziejczak M. : Prevalence of Chronic Venous Disorders Among Employees Working in Prolonged Sitting and Standing Postures, International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE), 2011, 17, 2, s. 165–173
 • Bogdan A.: Metody oceny środowiska umiarkowanego cieplnie zgodnie z zapisem normy PN-EN ISO 7730:2006, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2010, 1(63), s. 93-100
 • Bogdan A. : Metoda oceny ryzyka zawodowego podczas pracy w środowisku zimnym , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2010, 9 (468) , s. 26-28
 • Bogdan A., Sudoł-Szopińska I., Łuczak A., Konarska M., Pietrowski P: Ocena komfortu i obciążenia cieplnego człowieka z zastosowaniem wirtualnych manekinów termicznych , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2010, 11 (470) , s. 8-11
 • Zwolińska M., Bogdan A. : Izolacyjność cieplna odzieży , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2010, 2 (461) , s. 17-20
 • Bogdan A.: Metody oceny oddziaływania mikroklimatu zimnego na organizm człowieka, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2009, 1(59), s. 195-201
 • Bogdan A. : Ocena obciążenia termicznego podczas pracy na wybranych stanowiskach w piekarni , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2009, 9 (456) , s. 10-12
 • Bogdan A. : Ocena środowiska zimnego - według PN-EN ISO 11079:2008 , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2009, 3 (450) , s. 2-5
 • Marszałek A. : Wpływ zimnego środowiska na organizm człowieka , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2009, 1 (448) , s. 10-12
 • Marszałek A. : Czynniki kształtujące tolerancję zimnego środowiska , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2009, 4 (451) , s. 13-15
 • Marszałek A., Bartkowiak G., Łężak K.: Physiological Effects of a Modification of the Construction of Impermeable Protective Clothing, International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE), 2009, 15, 1, s. 61-73
 • Sudoł-Szopińska I., Bogdan A., Łuczak A., Pietrowski P. : Wpływ mikroklimatu pod kaskiem integralnym na sprawność psychofizyczną motocyklisty - badania pilotażowe , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2008, 6 (441) , s. 14-16
 • Bogdan A. : Ocena energetyczna budynków według dyrektywy 2002/91/WE , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2008, 4 (439) , s. 4-6
 • Bogdan A. : Wentylacja hybrydowa - rozwiązanie przyszłości w budownictwie , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2008, 1 (436) , s. 10-14
 • Bogdan A., Charkowska A. : Instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne - kontrola stanu higienicznego (1) , 2008, 7-8 (442-443) , s. 36-40
 • Bogdan A., Sudoł-Szopińska I. : Komfort cieplny chirurgów pracujących na bloku operacyjnym , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2008, 11 (446) , s. 6-8
 • Charkowska A., Bogdan A. : Instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne - metody czyszczenia i dezynfekcji (2) , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2008, 10 (445) , s. 16-17
 • Łuczak A., Sobolewski A.: Polska adaptacja testów pochodzących z Wiedeńskiego Systemu testów (WST), dla potrzeb doboru osób do zawodów trudnych i niebezpiecznych, (W: Bezpieczeństwo pracy kierowców. Uwarunkowania psychologiczne i ergonomiczne), (Pod red.: W. Horst, G. Dahlke), Wydawnictwo Instytutu Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej, 2008
 • Bartkowiak G., Marszałek A. : Użytkowanie nieprzepuszczalnej odzieży ochronnej - komfort pracy , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2007, 3 (426) , s. 22-25
 • Chojnacka A., Sudoł-Szopińska I. : Komfort termiczny w pomieszczeniach biurowych w aspekcie norm , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2007, 6 (429) , s. 16-19
 • Łuczak A., Sobolewski A.: Charakterystyka psychometryczna testów psychologicznych: ALS test wydajności pracy, DAUF test ciągłości uwagi, CIOP-PIB, Warszawa, 2007
 • Sudoł-Szopińska I., Chojnacka A.: Praktyczne aspekty oceny narażenia pracowników zatrudnionych w warunkach mikroklimatu zimnego za pomocą wskaźników WCI i IREQ, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2007, 2, s. 16-19
 • Sudoł-Szopińska I., Chojnacka A. : Określanie warunków komfortu termicznego w pomieszczeniach za pomocą wskaźników PMV i PPD , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2007, 5 (428) , s. 19-23
 • Kaczmarska A,, Łuczak A., Sobolewski A.: Uciążliwość hałasu niskoczęstotliwościowego podczas wykonywania prac wymagających koncentracji uwagi - badania w warunkach laboratoryjnych, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2006, 6, s. 11-15
 • Konarska M., Soltynski K., Sudol-Szopinska I., Chojnacka A.: Comparative evaluation of clothing thermal insulation measured on a thermal manikin and on volunteers, Fibres & Textiles in Eastern Europe, 2006, 2/2007
 • Konarska M., Soltynski K., Sudol-Szopinska I., Mlozniak D., Chojnacka A.: Aspects of standardization in measuring clothing thermal insulation on thermal manikin, Fibres & Textiles in Eastern Europe, 2006, 4/2006
 • Marszałek A.: Stres cieplny jako zagrożenie w kopalniach, (W: Materiały koferencyjne Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2006), Brak, 2006
 • Marszałek A.: Fizjologiczne reakcje organizmu człowieka podczas pracy w odzieży ochronnej w gorącym środowisku, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2006, 3
 • Sudoł-Szopińska I.: Konsekwencje zdrowotne pracy wykonywanej w pozycji siedzącej w zakresie czynności układu żylnego kończyn dolnych i metody ich zapobiegania, Medycyna Pracy, 2006
 • Sudoł-Szopińska I., Błachowiak K., Koziński P.: Wpływ czynników środowiskowych na rozwój przewlekłej niewydolności żylnej, Medycyna Pracy, 2006, 57 (4), s. 365-373
 • Sudoł-Szopińska I., Koziński P., Młoźniak D., Szczepkowski M., Błachowiak K.: Wartość ultrasonografii duplex dopler w diagnostyce przewlekłej niewydolności żylnej u osób wykonujących pracę w pozycji siedzącej i statycznej, stojącej lub zmiennej., Ultrasonografia, 2006
 • Sudoł-Szopińska I., Łuczak A.: Wpływ temperatury środowiska zewnętrznego na sprawność działania człowieka, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2006, 7-8, s. 16-19
 • Sudoł-Szopińska I., Sobolewski A., Chojnacka A.: Ocena obciążenia termicznego pracowników za pomocą wskaźnika WBGT - aspekty praktyczne, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2006, 10, s. 16 - 20
 • Sudoł-Szopińska I., Sobolewski A., Młoźniak D., Konarska M.: Ocena niekorzystnego wpływu mikroklimatu - Centrum Badań Obciążeń Termicznych, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2006, 3
 • Bugajska J., Makowiec-Dąbrowska T., Jegier A., Marszałek A.: Physical work capacity (VO2max) of active employees (men and women), Assessment and promotion of work ability, health and well-being of ageing workers, 2005
 • Jankowska E., (...), Sołtyński K., Sobolewski A.: Indor environmental quality In Office building, ERGONOMIA, 2005, Vol. 26 Nr 4/2004
 • Łuczak A., Sobolewski A.: Longitudinal changes in critical flicker fusion frequency: an indicator of human workload, Ergonomics, 2005, 48 (15), s. 1770-1792
 • Łuczak A., Sobolewski A.: Longitudinal changes in critical flicker fusion frequency: an indicator of human workload., Ergonomics, 2005, Vol. 48, No. 15/2005
 • Marszałek A.: Wskaźnik stresu cieplnego stosowany przy ocenie środowiska gorącego - kierunki rozwoju, Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie, 2005, 7(131)/2005
 • Marszałek A., Konarska M., Bugajska J.: Assessment of work ability in a hot environment of workers of different ages, (W: Assessment and promotion of work ability, health and well-being of ageing workers), (Pod red.: Costa J., Ilmarinen J.), Elsevier, International Congress Series 2005, vol. 1280 C, 2005
 • Marszałek A.: Ograniczenie ryzyka zawodowego związanego z zagrożeniem obciążeniem termicznym., (W: Pakiet edukacyjny dla konsultantów BHP. Moduł 4B.), PARP, Warszawa, 2004
 • Marszałek A., Smolander J., Sołtyński K.: Age-Related Thermal Strain in Men While Wearing Radiation Protective Clothing During Short-Term Exercise in the Heat, International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE), 2004, Vol.10, Nr 4
 • Sołtyński K.: Thermal Manikin Measurements - Exact or Not?, International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE), 2004, Vol. 10, nr 3
 • Sołtyński K., Marszałek A.: Obciążenie termiczne. Ocena ryzyka zawodowego. Podstawy metodyczne., CIOP-PIB, Warszawa, 2004
 • Żurański J.A., Sobolewski A.: Ground snow loads In Poland, Davos, Switzerland, 2004
 • Bartkowiak G., Marszałek A.: II Europejska konferencja poświęcona odzieży ochronnej, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2003, 9
 • Marszałek A.: Osoby zatrudnione w środowisku gorącym - struktura wiekowa, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2003, 2
 • Konarska M.: Rozwój psychofizjologicznej koncepcji stresu środowiskowego., Medycyna Środowiskowa, 2002, 1/2002
 • Łuczak A., Sobolewski A.: Charakterystyka psychometryczna testów psychologicznych: Standardowe matryce progresywne, 2 Hand, Signal, Centralny Instytut Ochrony Pracy, Warszawa, 2002
 • Żurański J.A. , Sobolewski A.: Probabilistyczna ocena obciążenia śniegiem w Polsce, XLVIII Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB, 2002
 • Żurański J.A., Sobolewski A.: New map of ground snow loads in Poland, Problems of the technical meteorology, Brak, Ukraina, 2002
 • Marszałek A., Owczarek G.: Technika laserowo-dopplerowska i termowizja - przykłady zastosowań w praktyce medycznej, CIOP, Warszawa, 2001
 • Marszałek A., Sołtyński K.: Człowiek w warunkach obciążenia termicznego, CIOP, Warszawa, 2001
 • Sołtyński K.: Izolacja cieplna odzieży w technice bezpieczeństwa pracy, CIOP, Warszawa, 2001
 • Sołtyński K.: Obciążenie termiczne, (W: Ocena ryzyka zawodowego, Wyd. II zaktualizowane), CIOP, Warszawa, 2001
 • Sołtyński K. i inni: Czynniki szkodliwe w środowisku pracy - wartości dopuszczalne, (Pod red.: D. Augustyńskiej, M. Pośniak), CIOP, Warszawa, 2001