Pracownia Toksykologii

 
Publikacje
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
 • Koradecka D., Skowroń J.: Sprawozdanie z działalności Międzyresortowej Komisji do spraw Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy w 2018 r. oraz plan pracy w 2019 r., Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2019, 1(99), s. 107−126
 • Koradecka D., Skowroń J.: 92. posiedzenie Międzyresortowej Komisji do Spraw Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2019, 10(577), s. 28
 • Koradecka D., Skowroń J.: 93. posiedzenie Międzyresortowej Komisji do Spraw Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2019, 11(578), s. 3-5
 • Koradecka D., Skowroń J.: 91. posiedzenie Międzyresortowej Komisji do Spraw Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2019, 8(575), s. 26-28
 • Brochocka A., Pośniak M., Skowroń J.: Półmaski filtrujące do ochrony przed smogiem, Bezpieczeństwo Pracy, Nauka i Praktyka, 2018, 9(564), s. 8-13
 • Zapór L.: Zagrożenia wynikające ze stosowania nanomateriałów w środkach smarnych i sposoby ich monitorowania, Bezpieczeństwo Pracy, Nauka i Praktyka, 2018, 1(556), s. 18-21
 • Miranowicz-Dzierżawska K.: Substancje konserwujące stosowane w przemyśle kosmetycznym, Bezpieczeństwo Pracy, Nauka i Praktyka, 2017, 11(554), s. 16-20
 • Skowroń J., Konieczko K.: Cyjanowodór i cyjanki w przeliczeniu na CN–. Dokumentacja proponowanych dopuszczalnych wielkości narażenia zawodowego, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2017, 1(91), s. 5-62
 • Koradecka D., Skowroń J.: Działalność Międzyresortowej Komisji ds. Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy w latach 2014-2016., Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2016, 4(90), s. 5-39
 • Skowroń J.: Wsparcie przedsiębiorstw w realizacji obowiązków ustawowych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy., Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2016, 3(89), s. 17-35
 • Skowroń J.: Sprawozdanie z działalności Międzyresortowej Komisji do spraw Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy w 2015 r., Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2016, 1(87), s. 139-158
 • Zapór L.: Nanomateriały ceramiczne – potencjalne czynniki ryzyka zawodowego, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2016, 1, s. 18-21
 • Zapór L.: Strategia grupowania nanomateriałów., Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2016, 3(89), s. 5-15
 • Miranowicz-Dzierżawska K.: Starzenie komórkowe (senescencja) i jego konsekwencje dla człowieka, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2015, 4(523), s. 14-17
 • Skowroń J.: Sprawozdanie z działalności Międzyresortowej Komisji do spraw Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwyc dla Zdrowia w Środowisku Pracy w 2014 r. , Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2015, 1(83), s. 131-154
 • Skowroń J., Golimowski W.: Produkcja biopaliw – priorytetowy kierunek badań naukowych , Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2015, 2(84), s. 5-15
 • Skowroń J.: Sprawozdanie z działalności Międzyresortowej Komisji do spraw Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych w Środowisku Pracy w latach 2011-2013, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2014, 1(79), s. 161-184
 • Skowroń J.: 75. posiedzenie Międzyresortowej Komisji ds. Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2014, 6, s. 24-27
 • Zapór L.: Evaluation of the Toxic Potency of Selected Cadmium Compounds on A549 and CHO-9 Cells, International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE), 2014, vol. 20, 4, s. 573-581
 • Zapór L.: Ocena cytotoksycznego działania nanocząstek tlenku ceru, Inżynieria i Aparatura Chemiczna, 2014, 53, 4, s. 326-327
 • Pośniak M., Szewczyńska M. : Sól sodowa warfaryny. Oznaczanie w powietrzu środowiska pracy metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2013, 4(75), s. 119-134
 • Skowroń J.: 74. posiedzenie Międzyresortowej Komisji ds. Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2013, 12, s. 25-27
 • Skowroń J.: 73. posiedzenie Międzyresortowej Komisji ds. Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2013, 7, s. 27-29
 • Skowroń J.: Zagrożenia dla zdrowia stwarzane przez formaldehyd, Przemysł Chemiczny, 2013, 92, 2, s. 181-185
 • Skowroń J.: 72. posiedzenie Międzyresortowej Komisji ds. Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2013, 5, s. 18-19
 • Skowroń J.: Sprawozdanie z działalności Międzyresortowej Komisji ds. Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy w 2012 r., Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2013, 1(75), s. 189-204
 • Skowroń J., Czerczak S.: Zasady ustalania dopuszczalnych poziomów narażenia dla czynników rakotwórczych w środowisku pracy w Polsce i w krajach Unii Europejskiej, Medycyna Pracy, 2013, 64(4) , s. 541-563
 • Miranowicz-Dzierżawska M. : Substancje działające szkodliwie na rozrodczość - zagrożenia, narażenie, uregulowania prawne , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2012, 12 (495) , s. 11-15
 • Pośniak M., Pestka-Pędziwiatr B.: Kwas siarkowy – frakcja torakalna – metoda oznaczania , Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2012, 1, s. 97-104
 • Skowroń J.: Sprawozdanie z działalności Międzyresortowej Komisji ds. Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy w 2011 r., Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2012, 1, s. 141-150
 • Skowroń J. : 69. posiedzenie Międzyresortowej Komisji ds. Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2012, 4 (487) , s. 29
 • Starek-Świechowicz B., Miranowicz-Dzierżawska K., Szymczak W., Budziszewska B., Starek A. : Hematological effects of exposure to mixtures of selected ethylene glycol alkyl ethers in rats, Pharmacological Reports, 2012, 64, s. 166-178
 • Zapór L.: Zintegrowane strategie badań toksyczności produktów nanotechnologii, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2012, 4, s. 33-40
 • Zapór L. : Bezpieczeństwo i higiena pracy a rozwój nanotechnologii , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2012, 1 (484) , s. 4-7
 • Zapór L. : Toksyczność nanocząsteczek metali. Wybrane zagadnienia, Przemysł Chemiczny, 2012, 91, 6, s. 1237-1240
 • Miranowicz-Dzierżawska M. : Rozporządzenie CLP - zharmonizowana klasyfikacja oraz oznakowanie chemikaliów , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2011, 2 (473) , s. 16-19
 • Koradecka D., Pośniak M., Widerszal-Bazyl M., Augustyńska D., Radkiewicz P.: A Comparative Study of Objective and Subjective Assessment of Occupational Risk, International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE), 2010, 16, 1, s. 3-22
 • Pośniak M. : Zagrożenia chemiczne i pyłowe , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2010, 5 (464) , s. 18-25
 • Gołofit-Szymczak M., Zapór L.: Szkodliwe czynniki biologiczne w zakładach fryzjerskich, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2009, 1 (448), s. 20-22
 • Miranowicz-Dzierżawska K.: n-Heksanal. Dokumentacja dopuszczalnych wielkości narażenia zawodowego., Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2009, 2(60), s. 79-91
 • Rózga M., Protas A.M., Jabłonowska A., Dadlez M., Bal W.: The Cu(II) complex of Aß40 peptide in ammonium acetate solutions. Evidence for ternary species formation., CHEM. COMMUNICATION, 2009, s. 1374-1376
 • Skowroń J.: 1,2,3-Trichloropropan. Dokumentacja dopuszczalnych wielkości narażenia zawodowego., Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2009, 1(59), s. 69-104
 • Skowroń J.: Sprawozdanie z działalności Międzyresortowej Komisji ds. Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy w 2008 r., Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2009, 1(59), s. 203-209
 • Skowroń J.: The role of MAC values in Polish occupational safety and health. Materiały konferencyjne, 29th ICOH International Congress of Occupational Health, Brak, Cape Town, RPA, 22-27.03., 2009
 • Skowroń J.: NDSy- aktualności. Seminarium Zagrożenia zdrowotne w środowisku pracy, PTHP Oddział Łódzki oraz PTHP Zarząd Główny, 14-15.05.Łódź, 2009
 • Skowroń J.: Sprawozdanie z działalności Międzyresortowej Komisji ds. Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy w 2009 r., Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2009, 4(62), s. 151-158
 • Sokołowska M., Wszelaka-Rylik M., Poznański J., Bal W.: Spectroscopic and thermodynamic determination of three distinct binding sites for Co(II) ions in human serum albumin., JOURNAL OF INORGANIC BIOCHEMISTRY, 2009, s. 1003,1005-1013
 • Zapór L.: GHS - zmiany w systemie klasyfikacji i oznakowania substancji., (W: Higiena i bezpieczeństwo pracy w laboratorium), VERLAG DASHOFER Sp. z o. o., Warszawa, 2009
 • Zapór L., Gołofit-Szymczak M.: Zagrożenia biologiczne w placówkach gastronomicznych, Bezpieczeństwo pracy. Nauka i praktyka, 2009, 2, s. 6-9
 • Gawęda E., Puchalska H.: Rozporządzenie REACH - wymagania dotyczšce karty charakterystyki substancji chemiczej., Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2008, 10, s. 8-12
 • Gawęda E., Puchalska H.: Rozporządzenie REACH - wymagania dotyczące karty charakterystyki substancji chemicznej., Bezpieczeństwo pracy. Nauka i praktyka, 2008, 10, s. 8
 • Miranowicz-Dzierżawska K.: Rozporządzenie REACH - sporządzanie raportu bezpieczeństwa chemicznego., Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2008, 9(444), s. 10-13
 • Skowron J., Zapór L., Gołofit-Szymczak M.: Zasady ustalania normatywów higienicznych dla substancji chemicznych przyjęte w Polsce i w UE., Acta Toxicologica, 2008, 16, s. 13
 • Skowroń J.: Sprawozdanie z działalności Międzyresortowej Komisji ds. Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy w 2007 r., Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2008, 1(55)
 • Skowroń J.: Wartości dopuszczalnych stężeń substancji w powietrzu środowiska pracy ustalane w Unii Europejskiej, VERLAG DASHOFER Sp. z o. o., Warszawa, 2008
 • Starek A., Szymczak W., Zapór L.: Hematological effects of four ethylene glycol monoalkyl ethers in short-term repeated exposure in rats., Arch. Toxicol, 2008, 82(2), s. 125-136
 • Zapór L.: Klasyfikacja szkodliwych substancji chemicznych. , (W: Higiena i bezpieczeństwo pracy w laboratorium.), Wydawnictwo VERLAG DASHOFER Sp. z o. o., Warszawa, 2008
 • Zapór L., Gołofit-Szymczak M.: Czynniki biologiczne w środowisku pracy - ocena ryzyka zawodowego., Bezpieczeństwo pracy. Nauka i praktyka, 2008, 2 (437), s. 6-9
 • Gołofit-Szymczak M., Zapór L.: Zagrożenia biologiczne w oczyszczalniach ścieków komunalnych, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2007, 3 (426), s. 26-28
 • Kurowska E, Zapór L, Bal W.: Proteomic search for markers of nickel(II) exposure in chromatin of A549 cells., Toxicology Letters, 2007, s. 172,212
 • Miranowicz-Dzierżawska K.: Rozporządzenie REACH - nowe prawo UE zwiększające bezpieczeństwo chemiczne., Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2007, 3(53), s. 5-16
 • Skowroń J.: Czynniki rakotwórcze i mutagenne w świetle ustawodawstwa polskiego i Unii Europejskiej, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2007, 4(54), s. 5-43
 • Skowroń J.: Sprawozdanie z działalności Międzyresortowej Komisji ds. Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy w 2006 r, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2007, 1(51), s. 155-162
 • Starek A., Jarosz J., Starek-Świechowicz B., Zapór L.: Haematological effects of 2-phenoxyethanol on vivo and haemolytic activity of 2-phenoxyacetic acid in vitro., Acta Toxicologica, 2007, 15, s. 39-48
 • Starek A., Zapór L.: Porównanie ostrego i podostrego działania hemolitycznego 2-metoksyetanolu i 2-butoksyetanolu u szczurów. VIII Konferencja Naukowa Interakcje Ksenobiotyków., Brak, Poznań, 04-05.06., 2007
 • Starek A., Zapór L, Gołofit-Szymczak M.: Hematological effects of 2-methoxyethanol and 2-bytoxyethanol in short-term repeated exposure in rats., Toxicology Letters, 2007, s. 172,125
 • Zapór L.: 1,3-Etylenotiomocznik. Dokumentacja proponowanych wartości dopuszczalnych poziomów narażenia zawodowego., Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2007, 1(51), s. 57-95
 • Zapór L., Starek A., Golofit-Szymczak M.: Porównanie ostrego hemolitycznego działania pięciu eterów glikolu etylenowego po podaniu podskórnym szczurom. XX Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego, Brak, Katowice 25-28.09., 2007
 • Skowroń J.: Sprawozdanie z działalności Międzyresortowej Komisji ds. Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy w 2005 r., Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2006, 1(47), s. 205-210
 • Skowroń J.: Background information on occupational exposure limits by country and organization - Poland. Global occupational exposure limits for over 5,000 specific chemicals, Brak, Illinois, USA, 2006
 • Zapór L.: Adypinian bis(2-etyloheksylu). Dokumentacja proponowanych wartości dopuszczalnych poziomów narażenia zawodowego., Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2006, 4(50), s. 23-45
 • Gołofit-Szymczak M., Skowroń J.: Zagrożenia mikrobiologiczne w pomieszczeniach biurowych, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2005, 3 (404), s. 29-31
 • Skowroń J.: XLVII posiedzenie Międzynarodowej Komisji ds. NDS i NDN Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2005, 1(402), s. 22
 • Zapór L.: Substancje niebezpieczne - ostrożnie! Benzotiazol, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2005, 1(402), s. 24
 • Skowroń J.: XLI Posiedzenie Międzyresortowej Komisji ds. NDS i NDN, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2003, 3(380), s. 31