Pracownia Elektronicznych Systemów Ochronnych

 
Publikacje
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
 • Dźwiarek M.: Prevention of defeating interlocking devices associated with guards, Journal of KONBiN, 2019, Vol. 49, 3
 • Dźwiarek M.: Projektowanie urządzeń logicznych realizujących funkcje blokowania i ryglowania osłon, Napędy i sterowanie, 2019, 12, s. 74-78
 • Dźwiarek M., Strawiński T.: Wymagania stawiane osłonom elektroizolacyjnym podczas prac w warunkach zagrożeń elektrycznych, Inżynieria i utrzymanie ruchu, 2019, 2(131), s. 60-62
 • Dźwiarek M., Strawiński T.: Wymagania stawiane wyposażeniu elektroizolacyjnemu stosowanemu podczas prac w warunkach zagrożeń elektrycznych, Napędy i sterowanie, 2019, 9, s. 152-155
 • Dźwiarek M., Strawiński T.: Wymagania stawiane wyposażeniu elektroizolacyjnemu stosowanemu podczas prac w warunkach zagrożeń elektrycznych, Maszyny elektryczne – zeszyty problemowe, 2019, 2(122), s. 21-26
 • Dźwiarek M., Strawiński T., Łempiński T., Światowski M.: Symulacja stosowania środków ochrony osobistej w badaniach skuteczności systemu SMART ID CARD, Journal of KONBIN, 2017, 43, s. 163-178
 • Strawiński T.: Wymagania przy stosowaniu chodników i płacht elektroizolacyjnych podczas prac w warunkach zagrożeń elektrycznych, Bezpieczeństwo Pracy, Nauka i Praktyka, 2017, 5(548), s. 8-10
 • Dźwiarek M.: Obchodzenie urządzeń ochronnych i osłon przy maszynach – skala zjawiska, Napędy i Sterowanie, 2015, 2, s. s. 74-78
 • Dźwiarek M.: Obchodzenie urządzeń ochronnych i osłon przy maszynach – zapobieganie, Napędy i Sterowanie, 2015, 2, s. 80-84
 • Dźwiarek M.: Obchodzenie urządzeń ochronnych i osłon przy maszynach – zapobieganie (2), Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2014, 7(514), s. 12-15
 • Dźwiarek M.: Zastosowanie techniki rzeczywistości wirtualnej do wspomagania oceny ryzyka prowadzonej przez projektantów maszyn, Napędy i Sterowanie, 2014, 12, s. 44-50
 • Dźwiarek M.: Obchodzenie urządzeń ochronnych i osłon przy maszynach – skala zjawiska (1), Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2014, 6(513), s. 20-23
 • Grabowski A., Jankowski J., Dźwiarek M., Kosiński R. A.: Stereovision Safety System for Identifying Workers’ Presence: Results of Tests, International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE), 2014, vol. 20, 1, s. 103-109
 • Strawiński T.: Stosowanie podsystemów transmisji danych bezpieczeństwa w związanych, z bezpieczeństwem systemach sterowania maszyn, Maszyny Elektryczne. Zeszyty Problemowe, 2014, 102, 2 , s. 179-184
 • Strawiński T.: Projektowanie funkcji bezpieczeństwa z wykorzystaniem podsystemu transmisji danych bezpieczeństwa, Napędy i Sterowanie, 2014, 10, s. 118-122
 • Strawiński T. : Badania okresowe rękawic i obuwia elektroizolacyjnego , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2013, 5 (500) , s. 10-14
 • Dźwiarek M.: Practical examples of the determination of periodical inspection frequency in machinery safety systems, Acta Mechanica et Automatica, 2012, 6, 2, s. 33-37
 • Dźwiarek M., Hryniewicz O.: Praktyczne przykłady wyznaczania częstości kontroli okresowych związanych z bezpieczeństwem systemów sterowania maszynami, Przegląd Elektrotechniczny, 2012, 88, 5a, s. 290-295
 • Wolska A., Dźwiarek M. : Technicznie rzecz biorąc , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2010, 5 (464) , s. 12-17
 • Dźwiarek M.: Case study of conformity assessment of automated production line, Pomiary, Automatyka, Robotyka, 2009, 10, s. 38-44
 • Grabowski A., Kosiński R., Dźwiarek M.: Artificial neural network for worker presence identyfication in dangerous zones using stereovision, Pomiary Automatyka Robotyka, 2009, 2, s. 142-151
 • Stefański M., Strawiński T. : Zagrożenia elektryczne w zakładach produkujących materiały budowlane , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2008, 4 (439) , s. 16-19
 • Biernacki A., Karski H.: System interaktywnej oceny ryzyka zawodowego IRYS - porażenie prądem elektrycznym (2), Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2005, 7-8, s. 6-10
 • Biernacki A., Karski H.: System interaktywnej oceny ryzyka zawodowego IRYS - porażenie prądem elektrycznym (1), Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2005, 4, s. 14-17
 • Dźwiarek M.: Wymagania zasadnicze i procedura oceny zgodności sprzętu elektrycznego, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2004, 3, s. 13 - 15
 • Dźwiarek M.: Zaburzenia w realizacji funkcji bezpieczeństwa przez systemy sterowania maszyn i zapobieganie związanym z nimi wypadkom, (W: Podstawy prewencji wypadkowej), CIOP-PIB, 2003
 • Dźwiarek M.: Procedures for functional safety assessment of programmable control systems of machinery, (W: Safety and Reliability International Conference), Brak, Gdynia, 2003
 • Dźwiarek M.: Bezpieczeństwo funkcjonalne programowalnych układów sterowania maszyn, (W: International workshop SIPI on functional safety IEC 61508), Brak, Gdynia, 2003
 • Dźwiarek M.: Złożone systemu elektroniczne w zastosowaniu do związanych z bezpieczeństwem systemów sterowania maszyn, (W: IV Wrocławskie Sympozjum Automatyzacja Produkcji), Brak, Wrocław, 2003
 • Dźwiarek M., Holejko K., Nowak R.: Augmented Reality - a new kind of hazardous situation indicator, (W: International Conference Safety of Industrial Automated Systems), Brak, Nancy, 2003
 • Gierasimiuk J., Karski H.: Elektryczne wymagania dotyczące eksploatowanych maszyn i urządzeń technicznych wynikające z dyrektywy nr 89/655/EEC oraz dodatkowo z dyrektywy dotyczącej sprzętu elektrycznego nr 73/23/EEC+93/68/EC, (W: "Problematyka bezpiecznego użytkowania maszyn i innych urządzeń technicznych"), GIP, Wrocław, 2003
 • Karski H., Biernacki A.: Ocena ryzyka zawodowego związanego z porażeniem prądem elektrycznym, (W: "Ochrona przed zagrożeniami elektrycznymi w przemyśle"), CIOP-PIB, Katowice, 2003
 • Strawiński T.: Wymagania i badania sprzętu elektroizolacyjnego dla potrzeb certyfikacji, (W: "Ochrona przed zagrożeniami elektrycznymi w przemyśle"), CIOP-PIB, Katowice, 2003
 • Dźwiarek M.: Probabilistyczna ocena bezpieczeństwa funkcjonalnego systemów sterowania maszyn, Pomiary Automatyka Robotyka, 2002, 10, s. 5-9
 • Dźwiarek M.: Probabilistic assessment of functional safety of machine control system., Automation, Warszawa, 2002
 • Karski H.: Przewody ochronne. Cz.2, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2002, 1
 • Kowalski B., Karski H.: Bezpieczeństwo i ochrona człowieka w środowisku pracy., CIOP, 2002
 • Strawiński T.: Dobór kategorii elementów systemów sterowania związanych z bezpieczeństwem., Konferencja Automation, 2002
 • Strawiński T.: Dobór kategorii elementów systemów sterowania związanych z bezpieczeństwem., Pomiary Automatyka Robotyka, 2002, 11, s. 5-9
 • Strawiński T.: Elementy systemów sterowania związane z bezpieczeństwem w maszynach., Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2002, 11, s. 28-31
 • Dźwiarek, M.: The analysis of accident causes in view of the protective devices and safety related control system effectiveness, International Conference Safety of Industrial Automated Systems, Bonn, 2001
 • Dźwiarek M.: Praktyczny przykład oceny zgodności zautomatyzowanego sytemu wytwarzania, (W: Bezpieczeństwo przemysłowe. Tom 3), Brak, 2001
 • Dźwiarek M.: Ocena bezpieczeństwa funkcjonalnego programowalnych sterowników maszyn, (W: Materiały konferencyjne: Safety and Reliability International Conference, t. 4), Brak, Szczyrk, 2001
 • Dźwiarek M.: Aspekty bezpieczeństwa funkcjonalnego złożonych systemów sterowania maszyn, (W: Materiały z konferencji: Automation), Brak, Warszawa, 2001
 • Karski H.: Połączenia ochronne w maszynach, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2001, 11
 • Karski H.: Przewody ochronne. Cz.1., Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2001, 11
 • Strawiński T.: Wybrane urządzenia ochronne - charakterystyka funkcjonalna, wymagania, badania., (W: Nowoczesne urządzenia ochronne do maszyn.), CIOP, 2001
 • Strawiński T.: Wpływ strefy tolerancji na pomiar czasu zadziałania laserowego urządzenia ochronnego (skanera)., Konferencja Automation, 2001
 • Dźwiarek M.: Application of Complex Electronics in Machinery Control Systems, (W: Human Aspects of Advanced Manufacturing: Agility & Hybrid Automation), Brak, Kraków, 2000
 • Dźwiarek M.: Klasyfikacja związanych z bezpieczeństwem elementów systemów sterowania według EN 954-1, (W: Zasady zapewniania bezpieczeństwa przy maszynach według wymagań Europejskich), Brak, Warszawa, 2000
 • Dźwiarek M.: Pomiary czasu zadziałania bezdotykowych urządzeń ochronnych dla potrzeb ich certyfikacji, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2000, 11, s. 1-13
 • Dźwiarek M.: Measurement of the response time of an electrosensitive protective device in the process of its certification., International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE), 2000, Vol.4 No.3, s. 363-384
 • Dźwiarek M.: Advanced Technology in Safety Related Control Systems of Machinery, (W: Ergonomics and Safety for Global Business Quality and Productivity), Brak, Warszawa, 2000
 • Dźwiarek M., Kosztowski S., Miareczko B., Missala T.: Modele oceny zgodności bezpieczeństwa wyrobów automatyki, robotyki oraz zintegrowanych systemów wytwarzania. Przewodnik metodyczny do europejskich oraz krajowych modeli oceny zgodności. Centralny Instytut Ochrony pracy., CIOP, 2000
 • Dźwiarek M., Strawiński T.: Wymagania bezpieczeństwa dla wybranych urządzeń ochronnych., Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2000, 7-8, s. 1-5
 • Dźwiarek M., Strawiński T.: Laser Scanners Response Time Measurement Using Double Penetration Method, (W: Human Aspects of Advanced Manufacturing: Agility & Hybrid Automation), Brak, Kraków, 2000
 • Dźwiarek M., Strawiński T.: Badania typu programowalnych sterowników maszyn., Pomiary Automatyka Robotyka, 2000, 5, s. 20-22
 • Karski H.: Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym w gospodarstwie rolnym, CIOP, 2000
 • Strawiński T.: Reports on International Events. International Seminar on Safety of Machinery Principles According to The European Requirements, International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE), 2000, Vol.6, No.3