Zakład Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy

 
Publikacje
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
 • Ordysiński S.: Zaufanie a funkcjonowanie społeczne i zawodowe (1) Pojęcie zaufania, jego poziom w Polsce oraz znaczenie dla życia społecznego , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2019, 11(578), s. 21-25
 • Pawłowska Z.: Podstawowe wskaźniki zrównoważenia pracy w krajach UE w świetle badań Europejskiej Fundacji na Rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2019, 6(573), s. 21-23
 • Pęciłło M.: Zarządzanie według koncepcji resilience engineering i lean management – porównanie w kontekście bezpieczeństwa i higieny pracy, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2019, 3(570), s. 20-22
 • Galwas-Grzeszkiewicz M.: Warunki pracy w Polsce i Europie – przegląd wyników badań europejskich, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2018, 12(579), s. 8-11
 • Krzyśków B.: Zasady przechodzenia na wcześniejszą emeryturę ze względu na warunki pracy – w Polsce i innych państwach UE, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2017, 3(546), s. 23-25
 • Pęciłło M., Szczygielska A., Pucuła P.: Wdrażanie programu modyfikacji zachowań niebezpiecznych „PATRZ” w Grupie Ożarów S.A., Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2017, 3(546), s. 15-17
 • Cempel C., Tabaszewski M., Ordysiński S.: Allometric scaling and accidents at work, International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE), 2016, Vol. 22, 2, s. 173-178
 • Krzyśków B.: Klasyfikacja przepisów bhp w kontekście sporządzenia list kontrolnych przy produkcji wyrobów z drewna, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2016, 2, s. 8-12
 • Pęciłło M.: The concept of resilience in OSH management: a review of approaches, International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE), 2016, Vol. 22, 2, s. 291-300
 • Pawłowska Z.: Using lagging and leading indicators for the evaluation of occupational safety and health performance in industry, International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE), 2015, Vol. 21, 3, s. 284-290
 • Pawłowska Z.: Elektroniczne i klasyczne metody wewnętrznego komunikowania się w zarządzaniu bezpieczeństwem i higieną pracy , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2015, 5(524), s. 10-13
 • Pęciłło M.: Wpływ warunków pracy na absencję chorobową kobiet i mężczyzn, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2015, 5(524), s. 8-10
 • Pęciłło M.: Selected aspects of absence at work and work-related health problems in Polish enterprises, International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE), 2015, Vol. 21, 3, s. 268-275
 • Pęciłło M.: Resilience engineering – nowe podejście do zarządzania bezpieczeństwem pracy, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2015, 9, s. s. 8-10
 • Skład A.: Przegląd czynników organizacyjnych istotnych w zarządzaniu bezpieczeństwem i higieną pracy , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2015, 5(524), s. 17-21
 • Antoniak M.: Działania w obszarze zarządzania wiedzą z zakresu bhp w przedsiębiorstwach przetwórstwa przemysłowego , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2014, 1, s. 14-18
 • Krzyśków B.: Problemy z interpretacją terminów „prace szkodliwe, uciążliwe i niebezpieczne”, i innych, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2014, 12(522), s. 23-25
 • Krzyśków B.: Odpowiedzialność za wypadki na budowie, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2014, 2, s. 8-12
 • Ordysiński S.: Wiek, staż pracy oraz stan zdrowia jako czynniki wpływające na percepcję zagrożeń związanych z pracą, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2014, 9(519), s. 16-19
 • Pęciłło M.: Zarządzanie absencją chorobową w polskich przedsiębiorstwach w świetle badań europejskich, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2014, 2, s. 13-16
 • Pęciłło-Pacek M.: Zależność pomiędzy absencją chorobową pracowników produkcyjnych a psychospołecznym środowiskiem pracy, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2014, 11(521), s. 14-17
 • Rzepecki J.: Społeczne koszty wypadków przy pracy – pilotażowe wdrożenie metody obliczania, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2014, 5(511), s. 16-19
 • Krzyśków B. : Podstawowe zasady bhp w magazynach - stan prawny , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2013, 1 (496) , s. 4-6
 • Ordysiński S. : Statystyczna analiza wypadków przy pracy wśród ślusarzy i w zawodach pokrewnych, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2013, 6 (501) , s. 18-21
 • Ordysiński S. : Częstość wypadków przy pracy a wiek i staż poszkodowanych , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2013, 2 (497) , s. 22-26
 • Pawłowska Z., Antoniak M. : Percepcja zagrożeń związanych z pracą a wiek pracownika , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2013, 4 (499) , s. 12-15
 • Pawłowska Z., Ordysiński S. : Zastosowanie wskaźników wynikowych i wiodących do oceny skuteczności zarządzania bhp w przedsiębiorstwach , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2013, 12 (507) , s. 16-18
 • Pęciłło M., : Szacowanie ukrytych kosztów absencji chorobowej , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2013, 10 (505) , s. 13-15
 • Pęciłło M., Antoniak M. : Absencja chorobowa związana z pracą - co o niej wiemy? , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2013, 4 (499) , s. 16-18
 • Pęciłło M., Pawłowska Z., Antoniak M., Grabowski A.: Skłonność pracowników i kadry zarządzającej do ponoszenia kosztów na bezpieczeństwo i zdrowie w pracy - badania ankietowe , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2013, 1 (496) , s. 7-9
 • Antoniak M. : Przegląd badań warunków pracy z wykorzystaniem ocen subiektywnych, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2012, 11 (494) , s. 17-21
 • Pawłowska Z. : Wskaźniki do oceny skuteczności zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2012, 8 (491) , s. 32-34
 • Pęciłło M.: Results of implementing programmes for modifying unsafe behaviour in Polish companies, International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE), 2012, 18, 4, s. 473-485
 • Rzepecki J.: Cost and benefits of implementing an occupational safety and health management system (OSH MS) in enterprises in Poland, International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE), 2012, 18, 2, s. 181-193
 • Rzepecki J. : Społeczne koszty wypadków przy pracy , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2012, 5 (488) , s. 20-23
 • Antoniak M. : Warunki pracy w Polsce na tle krajów UE - wyniki Europejskiego Badania Warunków Pracy , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2011, 9 (480) , s. 26-28
 • Krzyśków B. : Bezpieczeństwo i higiena pracy pracowników tymczasowych - uwagi de lege ferenda , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2011, 7-8 (478-479) , s. 27-31
 • Ordysiński S. : Analizy wybranych danych statystycznych dotyczących wypadków przy pracy , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2011, 12 (483) , s. 32-35
 • Pawłowska Z. : Wdrażanie zasad odpowiedzialności społecznej w systemach zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy a jakość życia w pracy , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2011, 4 (475) , s. 16-18
 • Pawłowska Z. : Strategia UE na rzecz bezpieczeństwa i higieny pracy - ocena wyników metodą Scoreboard , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2011, 6 (477) , s. 20-23
 • Pęciłło M.: Programy modyfikacji zachowań niebezpiecznych - wyniki wdrażania w wybranych polskich przedsiębiorstwach , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2011, 5 (476) , s. 9-11
 • Pęciłło M., : Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy a społeczna odpowiedzialność biznesu w ujęciu norm SA i ISO , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2011, 3 (474) , s. 19-21
 • Krzyśków B. : Warunki pracy pracowników tymczasowych - badania ankietowe , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2010, 11 (470) , s. 20-23
 • Krzyśków B. : Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia osób młodych odbywających staże dla bezrobotnych , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2010, 7-8 (466-467) , s. 20-23
 • Pawłowska Z. : Wdrażanie w przedsiębiorstwach wymagań dotyczących oceny ryzyka zawodowego , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2010, 1 (460) , s. 28-31
 • Pawłowska Z. : Zarządzać bezpieczeństwem to przewidywać zagrożenia , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2010, 5 (464) , s. 42-43
 • Pęciłło M., : Skuteczność programów modyfikacji zachowań niebezpiecznych - doświadczenia zagranicznych przedsiębiorstw , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2010, 11 (470) , s. 16-19
 • Podgórski D. : The Use of Tacit Knowledge in Occupational Safety and Health Management Systems, International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE), 2010, 16, 3, s. 283–310
 • Rzepecki J. : Badanie zarządzania zasobami ludzkimi w aspekcie bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia w przedsiębiorstwie (2) , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2010, 9 (468) , s. 22-25
 • Rzepecki J. : Oddziaływanie motywacyjne systemu zróżnicowanej składki na społeczne ubezpieczenie wypadkowe , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2010, 3 (462) , s. 8-11
 • Rzepecki J. : Badanie efektywności zarządzania zasobami ludzkimi w aspekcie bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia w przedsiębiorstwie (3) , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2010, 11 (470) , s. 12-15
 • Karwowski M., Pawłowska K. : Klimat dla kreatywności w miejscu pracy , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2009, 2 (449) , s. 18-20
 • Karwowski M., Pawłowska K. : Style przywództwa w motywowaniu do twórczej pracy , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2009, 4 (451) , s. 16-19
 • Krzyśków B. : Wymagania dyrektywy 2006/25/WE dotyczącej ryzyka powodowanego przez sztuczne promieniowanie optyczne (2) , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2009, 12 (459) , s. 10-12
 • Krzyśków B. : Ochrona pracowników zatrudnionych w nietypowych stosunkach pracy (1) , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2009, 5 (452) , s. 17-19
 • Krzyśków B. : Wdrażanie dyrektywy 2006/25/WE dotyczącej ryzyka powodowanego przez sztuczne promieniowanie optyczne (1) , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2009, 11 (458) , s. 22-25
 • Krzyśków B., Milewska U. : Praca tymczasowa jako nietypowa forma zatrudnienia (2) - praca tymczasowa w prawie polskim , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2009, 6 (453) , s. 9-11
 • Pawłowska Z. : System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy - wpływ na partycypację bezpośrednią , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2009, 1 (448) , s. 13-15
 • Pawłowska Z. : Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy a wdrażanie działań odpowiedzialnych społecznie w przedsiębiorstwach , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2009, 11 (458) , s. 19-21
 • Rzepecki J. : Zasady różnicowania stopy procentowej składki na społeczne ubezpieczenie wypadkowe , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2009, 6 (453) , s. 12-15
 • Krzyśków B. : Zatrudnienie niepracownicze typu cywilnoprawnego w aspekcie bezpieczeństwa i higieny pracy (1) , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2008, 1 (436) , s. 2-4
 • Krzyśków B. : Zatrudnienie niepracownicze typu administracyjnoprawnego, ustrojowego, osób pracujących na własny rachunek i w ramach wolontariatu w aspekcie bezpieczeństwa i higieny pracy (2) , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2008, 2 (437) , s. 22-25
 • Koradecka D., Bugajska J., Pawłowska Z. : Merytoryczne przesłanki do projektu ustawy o emeryturach pomostowych , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2007, 10 (433) , s. 2-6
 • Krzyśków B. : Prawna ochrona pracy. Partycypacja pracownicza w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2007, 1 (424) , s. 2-5
 • Krzyśków B., Konarska M. : Telepraca - nowe problemy prawne do rozwiązania , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2007, 6 (429) , s. 4-6
 • Pawłowska Z. : Ocena skuteczności działań w zakresie doskonalenia zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w przedsiębiorstwach , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2007, 2 (425) , s. 8-10
 • Rzepecki J. : Ekonomiczne aspekty kształtowania warunków pracy , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2007, 12 (435) , s. 2-5
 • Rzepecki J., Serafińska A.: Nowy system ubezpieczenia wypadkowego w Polsce, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2003, 12
 • Krzyśków B., Pawłowska Z. [i inni]: Ocena ryzyka zawodowego. T. 1 Podstawy metodyczne. Wyd. 2 zaktualizowane, CIOP, Warszawa, 2001
 • Pawłowska Z.: Skuteczność systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2001, 12
 • Pawłowska Z.: Podstawowe zasady oceny ryzyka zawodowego, (W: Ocena ryzyka zawodowego, Wyd. II zaktualizowane), CIOP, Warszawa, 2001
 • Pawłowska Z., Rzepecki J.: Zarządzanie bhp w przedsiębiorstwie. Aspekty ekonomiczne, Inspektor Pracy, 2001, 4
 • Podgórski D., Pawłowska Z.: Ocena ryzyka zawodowego jako element systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, (W: Ocena ryzyka zawodowego. T.1 Podstawy metodyczne, Seria: Zarządzaniem Bezpieczeństwem i Higieną Pracy CIOP), Brak, Warszawa, 2001
 • Rzepecki J .: Ubezpieczenie wypadkowe w Niemczech, Przegląd Ubezpieczeniowy dla Ciebie, 2001, 9