Informacyjna KAMPANIA społeczna 2014 - DOBRA KOMUNIKACJA ELEMENTEM BEZPIECZNEJ PRACY
 
Działania kampanii

 

Harmonogram kampanii:

 

KWIECIEŃ
Seminarium pn. „Komunikacja społeczna na rzecz bezpieczeństwa pracy"
           4 kwietnia 2014 r., Olsztyn

Seminarium szkoleniowe pt. „Dobra komunikacja pracodawcy ze służbą bhp, ważnym elementem bezpiecznej pracy"
           11 kwietnia 2014 r., Słupsk

 

MAJ

Spotkanie pracowników działu BHP, Ochrony Przeciwpożarowej centrali Poczty
           Polskiej S.A. -
           8 maja 2014 r., Warszawa

Warsztaty: "Jak skutecznie likwidować nawyki i rutynowe zachowania pracowników"
           9 maja 2014 .r, Radom

Konferencja "Komunikacja dla bezpieczeństwa"
           13-14 maja 2014 r., Płock

 

LIPIEC

Seminarium pt. "Dobra komunikacja elemetem bezpiecznej pracy"
           10-13 lipca 2014 r., Druskienniki (Litwa)

 

WRZESIEŃ

Konferencja pt. "Komunikacja i etyka a bezpieczeństwo pracy"
           12 września 2014 r., Olsztyn

 

PAŹDZIERNIK

Interaktywne warsztaty „Behapowiec trenerem bezpiecznej pracy w XXI wieku” -
           2-3 października 2014 r.
III Regionalne Seminarium BHP woj. pomorskiego pt. „Narzędzia komunikacji
           wewnętrznej ważnym elementem bezpiecznej pracy w organizacji” -
           10-11 października 2014 r., Łeba
Konferencja pt. „Rola komunikacji w kształtowaniu bezpiecznej pracy”
           20 października 2014 r., Wałbrzych
Konferencja pt. „Komunikacja i behawioralne metody poprawy bezpieczeństwa pracy”
           22-23 października 2014 r., Piła

 

LISTOPAD
Dzień BHP Grupy Żywiec S.A. Browaru w Elblągu
           3 listopada 2014 r., Elbląg

 

 
Konkurs na grę

 

KONKURS NA GRĘ O TEMATYCE ZWIĄZANEJ Z BEZPIECZEŃSTWEM W PRACY LUB W DOMU


W ramach kampanii społecznej MODA NA BEZPIECZEŃSTWO Dział BHP Oddziału Elektrownia Turów zorganizował konkurs dla dzieci pracowników elektrowni na opracowanie gry planszowej BHP. Zadaniem uczestników było zaprojektowanie i wykonanie gry o tematyce związanej z bezpieczeństwem w pracy lub w domu.

Prace zostały ocenione przez Komisję konkursową pod względem: merytorycznym, estetycznym, atrakcyjności dla grających oraz samodzielności wykonania. Zdaniem członków komisji ocena prac  nie była łatwym zadaniem, ponieważ wszystkie prace były bardzo ciekawe i bajecznie kolorowe. Niektóre gry miały dodatkowo bardzo ciekawe i oryginalne tytuły, np.: „Bezpieczna droga do gwiazd”, „Behaperowie”, „Jarzenia dla uważenia”, „Bezpieczniki”, „BHP w pracy jak na tacy”, „(Nie)bezpieczny”, „Bhp dookoła nas”, czy „Bądź bezpieczny”.

Przyznane zostały nagrody dla za I, II i III miejsca w trzech kategoriach wiekowych oraz 3 wyróżnienia.

 

Konkurs


Pierwsze nagrody:

 

Pierwsza nagroda

 

Pierwsza nagroda

 

Pierwsza nagroda