Informacyjna KAMPANIA społeczna 2014 - DOBRA KOMUNIKACJA ELEMENTEM BEZPIECZNEJ PRACY
 
Co zrobić w ramach kampanii

 

Jakie działania można realizować w ramach kampanii?


W ramach kampanii można realizować m.in.:

 1. konferencje i seminaria dotyczące form i metod przekazywania informacji dotyczących bezpieczeństwa pracy w przedsiębiorstwach
 2. konferencje i seminaria dotyczące form i metod przekazywania informacji dotyczących bezpieczeństwa pracy zewnętrznemu otoczeniu przedsiębiorstw (podwykonawcom, klientom, przedstawicielom społeczności lokalnych)
 3. spotkania z przedstawicielami przedsiębiorstw na temat form i metod przekazywania informacji dotyczących bezpieczeństwa pracy
 4. warsztaty i szkolenia z zakresu opracowywania i doskonalenia form i metod przekazywania informacji dotyczących bezpieczeństwa pracy
 5. upowszechnianie dobrych praktyk z zakresu skutecznych metod przekazywania informacji dotyczących bezpieczeństwa pracy w przedsiębiorstwach podczas konferencji, seminariów i innych spotkań
 6. przedsięwzięcia zrealizowane z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi i sposobów przekazywania informacji z zakresu bezpieczeństwa pracy, w tym nowoczesnych materiałów multimedialnych
 7. przedsięwzięcia zrealizowane z wykorzystywaniem nowych technologii w celu przekazywania informacji z zakresu bezpieczeństwa pracy
 8. wymianę dobrych praktyk między przedsiębiorstwami z zakresu skutecznych metod przekazywania informacji dotyczących bezpieczeństwa pracy w przedsiębiorstwach
 9. prowadzenie badań komunikacji w obszarze bhp w przedsiębiorstwie
 10. wykorzystywanie wyników badań dotyczących komunikacji w obszarze bhp w przedsiębiorstwie i podnoszenie efektywności procesu komunikowania tej tematyki
 11. szerokie upowszechnianie wyników badań naukowych z zakresu bezpieczeństwa pracy wśród przedstawicieli przedsiębiorstw
 12. opracowywanie i szerokie upowszechnianie materiałów informacyjnych z zakresu komunikowania bezpieczeństwa pracy
 13. wszelkie działania mające na celu podnoszenie świadomości społecznej z zakresu wpływu skutecznej komunikacji na poprawę bezpieczeństwa pracy i życia człowieka
 14. i inne.
 
Konkurs na grę

 

KONKURS NA GRĘ O TEMATYCE ZWIĄZANEJ Z BEZPIECZEŃSTWEM W PRACY LUB W DOMU


W ramach kampanii społecznej MODA NA BEZPIECZEŃSTWO Dział BHP Oddziału Elektrownia Turów zorganizował konkurs dla dzieci pracowników elektrowni na opracowanie gry planszowej BHP. Zadaniem uczestników było zaprojektowanie i wykonanie gry o tematyce związanej z bezpieczeństwem w pracy lub w domu.

Prace zostały ocenione przez Komisję konkursową pod względem: merytorycznym, estetycznym, atrakcyjności dla grających oraz samodzielności wykonania. Zdaniem członków komisji ocena prac  nie była łatwym zadaniem, ponieważ wszystkie prace były bardzo ciekawe i bajecznie kolorowe. Niektóre gry miały dodatkowo bardzo ciekawe i oryginalne tytuły, np.: „Bezpieczna droga do gwiazd”, „Behaperowie”, „Jarzenia dla uważenia”, „Bezpieczniki”, „BHP w pracy jak na tacy”, „(Nie)bezpieczny”, „Bhp dookoła nas”, czy „Bądź bezpieczny”.

Przyznane zostały nagrody dla za I, II i III miejsca w trzech kategoriach wiekowych oraz 3 wyróżnienia.

 

Konkurs


Pierwsze nagrody:

 

Pierwsza nagroda

 

Pierwsza nagroda

 

Pierwsza nagroda