Informacyjna KAMPANIA społeczna 2014 - DOBRA KOMUNIKACJA ELEMENTEM BEZPIECZNEJ PRACY
 
Co zrobić w ramach kampanii

 

Jakie działania można realizować w ramach kampanii?


W ramach kampanii można realizować m.in.:

 1. konferencje i seminaria dotyczące form i metod przekazywania informacji dotyczących bezpieczeństwa pracy w przedsiębiorstwach
 2. konferencje i seminaria dotyczące form i metod przekazywania informacji dotyczących bezpieczeństwa pracy zewnętrznemu otoczeniu przedsiębiorstw (podwykonawcom, klientom, przedstawicielom społeczności lokalnych)
 3. spotkania z przedstawicielami przedsiębiorstw na temat form i metod przekazywania informacji dotyczących bezpieczeństwa pracy
 4. warsztaty i szkolenia z zakresu opracowywania i doskonalenia form i metod przekazywania informacji dotyczących bezpieczeństwa pracy
 5. upowszechnianie dobrych praktyk z zakresu skutecznych metod przekazywania informacji dotyczących bezpieczeństwa pracy w przedsiębiorstwach podczas konferencji, seminariów i innych spotkań
 6. przedsięwzięcia zrealizowane z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi i sposobów przekazywania informacji z zakresu bezpieczeństwa pracy, w tym nowoczesnych materiałów multimedialnych
 7. przedsięwzięcia zrealizowane z wykorzystywaniem nowych technologii w celu przekazywania informacji z zakresu bezpieczeństwa pracy
 8. wymianę dobrych praktyk między przedsiębiorstwami z zakresu skutecznych metod przekazywania informacji dotyczących bezpieczeństwa pracy w przedsiębiorstwach
 9. prowadzenie badań komunikacji w obszarze bhp w przedsiębiorstwie
 10. wykorzystywanie wyników badań dotyczących komunikacji w obszarze bhp w przedsiębiorstwie i podnoszenie efektywności procesu komunikowania tej tematyki
 11. szerokie upowszechnianie wyników badań naukowych z zakresu bezpieczeństwa pracy wśród przedstawicieli przedsiębiorstw
 12. opracowywanie i szerokie upowszechnianie materiałów informacyjnych z zakresu komunikowania bezpieczeństwa pracy
 13. wszelkie działania mające na celu podnoszenie świadomości społecznej z zakresu wpływu skutecznej komunikacji na poprawę bezpieczeństwa pracy i życia człowieka
 14. i inne.
 
Co nowego

 

        odbyły się:
XVII KONFERENCJI FORUM LIDERÓWBEZPIECZNEJ PRACY Komunikacja i behawioralne metody poprawy bezpieczeństwa pracy
22-23 października 2014 r., Piła
Konferencja pt. Rola Komunikacji w Kształtowaniu Bezpiecznej Pracy”,
20 października 2014 r., Wałbrzych
III Regionalne seminarium pt.Narzędzia Komunikacji Wewnętrznej Ważnym Elementem Bezpiecznej Pracy w Organizacji”,
10-11 października 2014 r.
, Łeba
Warsztaty „BEHAPOWIEC TRENEREM BEZPIECZNEJ PRACYW XXI WIEKU”,
2-3 października 2014 r.
Radom
Konferencja pt. "Komunikacja i etyka a bezpieczeństwo pracy"
12 września 2014 r., Olsztyn
Seminarium pt. "Dobra komunikacja elemetem bezpiecznej pracy"
10-13 lipca 2014 r.
Konferencja "Komunikacja dla bezpieczeństwa"
13-14 maja 2014 r., Płock
9 maja 2014 .r, Radom
Seminarium pn. "Komunikacja społeczna na rzecz bezpieczeństwa pracy"
4 kwietnia 2014 r., Olsztyn
Informacja PRASOWA
28 lutego 2014 r.  - ściągnij...