Informacyjna KAMPANIA społeczna 2014 - DOBRA KOMUNIKACJA ELEMENTEM BEZPIECZNEJ PRACY
 
Konferencja pt. “Rola Komunikacji w Kształtowaniu Bezpiecznej Pracy”

 

Konferencja pt. “Rola Komunikacji w Kształtowaniu Bezpiecznej Pracy”

20 października 2014 r., Wałbrzych, WSSE „Invest  Park” Sp. z o.o.

 

Organizatorzy:

  • Ośrodek Szkolenia Technicznego, Wałbrzych
  • Centralny Instytut Ochrony Pracy-Państwowy Instytut Badawczy
  • RONDAL POLSKA Sp. z o.o., Wałbrzych
  • Państwowa Inspekcja Pracy o/Wałbrzych
  • Toyota Motor Manufacturing Poland
  • Urząd Dozoru Technicznego o/Wałbrzych

 

Program konferencji

9:00 - 9:05     

Otwarcie konferencji

- Witold Gacek - Kierownik Ośrodka  Certyfikacji Osób i Systemów Zarządzania, Centralny Instytut Ochrony Pracy-Państwowy Instytut Badawczy

 

9:05 - 9:50     

Wprowadzenie do konferencji

- Katarzyna Mrzygłocka - Posłanka na Sejm RP, Przewodnicząca Rady Ochrony Pracy

- Jarosław Kruszyński - Kierownik Oddziału Państwowej Inspekcji Pracy o/Wałbrzych

- Jerzy Saczko - Dyrektor Oddziału Urzędu Dozoru Technicznego w Wałbrzychu

 

Prezentacja firmy Ronal Polska Spółka z o.o.

- Krzysztof Brosig - Prezes Ronal Polska Spółka z o.o.

 

9:50 - 10:35   

Komunikacja na rzecz bezpieczeństwa pracy w przedsiębiorstwach  CIOP-PIB

- Witold Gacek - Centralny Instytut Ochrony Pracy-Państwowy Instytut Badawczy

 

10:35 - 11:05 

Znaczenie komunikacji w organizowaniu bezpiecznej pracy przy eksploatacji wózków jezdniowych z napędem silnikowym

- Maciej Kiczak - Starszy Inspektor Pracy, Państwowa Inspekcja Pracy o/Wałbrzych

 

11:05 - 11:15  Przerwa kawowa

 

11:15 - 12:55 

Znaczenie komunikacji na podstawie zdarzeń wypadkowych przy eksploatacji wózków jezdniowych z mechanicznym napędem podnoszenia

- Piotr Wrona - Inspektor Urzędu Dozoru Technicznego o/Wałbrzych

 

11:55 - 12:15 

Wpływ komunikacji na identyfikację zagrożeń i redukcję ryzyka zawodowego

- Tomasz Sobczyñski - Kierownik Działu BHP, Toyota Motor Manufacturing Poland

 

12:15 -  12:55

Wpływ skutecznej komunikacji na świadomość pracowników zakładu Ronal Polska w Wałbrzychu w zakresie bezpiecznej pracy oraz metody komunikacji podczas szkoleń z dziedziny BHP

- Agnieszka Bzodek-Przybylska - służba BHP Ronal Polska o/Wałbrzych

 

12:55 - 13:00 

Podsumowanie konferencji

 

13:00 - 13:20 

Przejazd uczestników konferencji do Ronal Polska

Adres: Wałbrzych, ul. Orkana 155

 

13:20 - 14:20 

Wizyta techniczna w Ronal Polska

- Janusz Dzieniewicz - Dyrektor Produkcji Ronal Polska

 

 

14:20 - 14:50 

Lunch (w stołówce Ronal Polska ul. Orkana 155)

 

14:50                         

Zakończenie konferencji

 

Ściągnij program konferencji

 
Konkurs na grę

 

KONKURS NA GRĘ O TEMATYCE ZWIĄZANEJ Z BEZPIECZEŃSTWEM W PRACY LUB W DOMU


W ramach kampanii społecznej MODA NA BEZPIECZEŃSTWO Dział BHP Oddziału Elektrownia Turów zorganizował konkurs dla dzieci pracowników elektrowni na opracowanie gry planszowej BHP. Zadaniem uczestników było zaprojektowanie i wykonanie gry o tematyce związanej z bezpieczeństwem w pracy lub w domu.

Prace zostały ocenione przez Komisję konkursową pod względem: merytorycznym, estetycznym, atrakcyjności dla grających oraz samodzielności wykonania. Zdaniem członków komisji ocena prac  nie była łatwym zadaniem, ponieważ wszystkie prace były bardzo ciekawe i bajecznie kolorowe. Niektóre gry miały dodatkowo bardzo ciekawe i oryginalne tytuły, np.: „Bezpieczna droga do gwiazd”, „Behaperowie”, „Jarzenia dla uważenia”, „Bezpieczniki”, „BHP w pracy jak na tacy”, „(Nie)bezpieczny”, „Bhp dookoła nas”, czy „Bądź bezpieczny”.

Przyznane zostały nagrody dla za I, II i III miejsca w trzech kategoriach wiekowych oraz 3 wyróżnienia.

 

Konkurs


Pierwsze nagrody:

 

Pierwsza nagroda

 

Pierwsza nagroda

 

Pierwsza nagroda