Wykaz Projektów
Streszczenie

Upowszechnianie wiedzy z zakresu bezpieczeństwa i zdrowia w pracy podczas przedsięwzięć promocyjno-informacyjnych

Kierownik projektu: mgr Aneta Kleczkowska

Streszczenie projektu:

Celem zadania była realizacja przedsięwzięć polegających na upowszechnianiu problematyki bezpieczeństwa i zdrowia w pracy, zwiększaniu wiedzy pracowników w tym zakresie oraz podnoszeniu świadomości społecznej na temat kultury bezpieczeństwa. Realizacja zadania polegała na prowadzeniu cyklicznych działań z wykorzystaniem przedsięwzięć promocyjnych, takich jak branżowe targi i wystawy, konferencje i/lub seminaria.

W ramach zakresu prac:

- upowszechniano problematykę bezpieczeństwa i zdrowia w pracy podczas 4 edycji międzynarodowych targów branżowych(Międzynarodowe Targi A+A 2017 i Targi A+A 2019 w Düsseldorfie, Międzynarodowe Targi Wynalazczości CONCOURS LÉPINE 2018 w Paryżu, Międzynarodowe Targi Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik INOVA CROATIA 2019 w Zagrzebiu),1 edycji targów krajowych (Międzynarodowe Targi Ochrony Pracy, Pożarnictwa i Ratownictwa SAWO 2018 w Poznaniu)

- uczestniczono w 3 giełdach wynalazków(Giełda Wynalazków nagrodzonych na światowych wystawach wynalazczości – w roku 2017, 2018, 2019) i 10 wystawach towarzyszących konferencjom oraz innym przedsięwzięciom upowszechniającym; rozwiązania i wyroby prezentowane na ww. targach i wystawach zdobyły 23 nagrody i wyróżnienia  

-  zorganizowano 8 konferencji i 1 seminarium, we współpracy z partnerami społecznymi
i firmami

- przygotowano i wydrukowanomateriały tematyczne (55 rodzajów), dotyczące wyrobów, nowych badań i usług, w nakładzie po 200 egz. każdy (nakład całkowity 11 tys. egz.), dedykowane odbiorcom realizowanych działań upowszechniających

- prowadzono działania informacyjno-promocyjne z wykorzystaniem Internetu, w szczególności portalu www.ciop.pl.

 

Szacuje się, że działania upowszechniające realizowane podczas wszystkich przedsięwzięć organizowanych przez Instytut w ramach niniejszego zadania objęły zasięgiem bezpośrednim
ok. 6 tys. osób.


Wyniki zadania zaprezentowano w 1 publikacji przygotowanej do czasopisma o zasięgu krajowym.

  Stoisko CIOP-PIB na Międzynarodowych Targach A+A 2019 w Düsseldorfie  
 

Stoisko CIOP-PIB na Międzynarodowych Targach

A+A 2019 w Düsseldorfie

 


Jednostka: Ośrodek Promocji i Wdrażania

Okres realizacji: 01.01.2017 – 31.12.2019