Wykaz Projektów
Streszczenie

Prowadzenie działalności Krajowego Punktu Centralnego Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (KPC EU-OSHA)

Kierownik projektu: mgr Wioletta Klimaszewska

Streszczenie projektu:

Celem zadania była współpraca Krajowego Punktu Centralnego Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy z Europejską Agencją Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) i siecią krajowych punktów centralnych.

W ramach zakresu prac:

– koordynowano działalność Krajowej Sieci Partnerów (KSP) Krajowego Punktu Centralnego EU-OSHA, rozszerzono ją o 4 nowych uczestników, wprowadzono regulamin współpracy KPC i KSP, zorganizowano 3 spotkania uczestników sieci, uczestników KSP włączano do działań KPC  

– zorganizowano 2 krajowe edycje europejskich kampanii informacyjnych dot. bezpieczeństwa pracy: w 2017 r. II część kampanii informacyjnej 2016/17 poświęconej problematyce zarządzania wiekiem w pracy i zrównoważonego życia zawodowego, pn. „Bezpieczni na starcie, zdrowi na mecie”, a w latach 2018–2019 kampanię pn. „Substancje niebezpieczne pod kontrolą” poświęconą tematyce ograniczania zagrożeń czynnikami chemicznymi.
W ramach obu kampanii informacyjnych:

- zorganizowano i współorganizowano 20 przedsięwzięć typu konferencje, seminaria, warsztaty, spotkania prasowe. Tematykę kampanii przedstawiono także w 22 prezentacjach podczas wydarzeń organizowanych przez inne instytucje i organizacje oraz partnerów kampanii. Łącznie w obu typach wydarzeń wzięło bezpośredni udział około 2,7 tys. uczestników 

- upowszechniono około 40,5 tys. egz. materiałów informacyjnych kampanii przygotowanych i dostarczonych przez EU-OSHA, bezpośrednio podczas wydarzeń kampanii, za pośrednictwem poczty, a także udostępniając materiały w siedzibie CIOP-PIB

- upowszechniono razem z materiałami informacyjnymi materiały promocyjne, których dystrybucja wyniosła około 30 tys. sztuk

- opracowano i dystrybuowano 5 informacji prasowych, z wykorzystaniem których opublikowanych zostało około 620 artykułów i notatek prasowych

- prowadzono 2 strony internetowe poświęcone tematyce kampanii  (http://bezpieczni.ciop.pl i https://chemia.ciop.pl), które odwiedziło ponad 40 tys. użytkowników Internetu

- prowadzono strony obu ww. kampanii w portalu społecznościowym Facebook, zasięg publikowanych postów szacuje się średnio na około 40 tys. odbiorców rocznie, co w ciągu 2–3 lat daje średnią liczbę 120 tys. użytkowników Facebooka

- prowadzono stronę „Stres w pracy? Nie, dziękuję!” w portalu Facebook, przekształcając ją ze strony poświęconej kampanii prowadzonej w ubiegłych latach na stronę dedykowaną tematyce równowagi praca – życie pozazawodowe. Strona ma ponad 14,5 tys. obserwujących użytkowników

- przygotowano i wyemitowano w ramach kampanii „Substancje niebezpieczne…” spot informacyjny na nośnikach LCD w wybranych lokalizacjach. Jego zasięg jest szacowany na około 350 tys. odbiorców

 

Kampanie łącznie zgromadziły grono 82 partnerów (firmy i organizacje aktywnie uczestniczące w przedsięwzięciach kampanii i organizujące własne przedsięwzięcia).

 

– zorganizowano Konkurs Dobrych Praktyk, w którym wyłoniono 5 laureatów

– zorganizowano inne przedsięwzięcia upowszechniające i popularyzujące tematykę bezpieczeństwa pracy, takie jak 2 pokazy filmów nagrodzonych przez EU-OSHA: „Automatic Fitness” i „Before the bridge”, poruszających problemy współczesnych pracowników i zmian w świecie pracy, połączone z wykładami i dyskusjami, w których wzięło udział ponad 250 uczestników

– zorganizowano konferencję nt. wyników badania ESENER 2, w której wzięło udział 50 uczestników

– upowszechniono rezultaty projektów EU-OSHA dot. prognozowania przyszłości bezpieczeństwa pracy w formie prezentacji konferencyjnej i informacji prasowej, na podstawie której ukazało się 48 artykułów i notatek prasowych

– opracowano 3 materiały informacyjne: ulotkę nt. KPC i KSP, broszurę nt. dobrych praktyk w zakresie zarządzania wiekiem w miejscu pracy i ulotkę na temat ćwiczeń fizycznych dla pracowników pracujących przy komputerze. Materiały te udostępniono w wersji drukowanej i elektronicznej

– prowadzono i aktualizowano witrynę internetową Krajowego Punktu Centralnego EU-OSHA, którą odwiedziło około 13,5 tys. użytkowników

– uczestniczono łącznie w 9 cyklicznych spotkaniach przedstawicieli sieci krajowych punktów centralnych EU-OSHA oraz w 3 spotkaniach grupy roboczej ds. kampanii informacyjnych

– zweryfikowano językowo i merytorycznie polskie wersje językowe 23 publikacji
EU-OSHA

– prowadzono bieżącą współpracę i wymianę informacji z Europejską Agencją Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy i siecią krajowych punktów centralnych.

 

Wyniki zadania przedstawiono w 3 publikacjach w czasopiśmie o zasięgu krajowym.Jednostka: Ośrodek Promocji i Wdrażania

Okres realizacji: 01.01.2017 – 31.12.2019