Wykaz Projektów
Streszczenie

System zdalnego zarządzania telerehabilitacją i monitorowania postępów rehabilitacji powypadkowej osób z urazami kończyn górnych

Kierownik projektu: dr hab. inż. Andrzej Grabowski prof. CIOP-PIB

Streszczenie projektu:

 

Celem zadania jest opracowanie modelu systemu teleinformatycznego integrującego różne formy zdalnej rehabilitacji oraz umożliwiający zdalne zarządzanie telerehabilitacją i monitorowanie postępów rehabilitacji powypadkowej.

Opracowany system jest wyposażony w zestaw 14 gier wspomagających proces fizjoterapii kończyn górnych. Zestaw ćwiczeń, które są zastosowane w grach, został określony na podstawie najczęściej występujących urazów i dolegliwości kończyn górnych oraz w oparciu o wiedzę ekspercką specjalistów od fizjoterapii z długoletnim doświadczeniem praktycznym. Gry są ukierunkowane na fizjoterapię następujących dolegliwości:

 • stawu ramiennego,
 • stawu łokciowego,
 • stawu promieniowo-nadgarstkowego,
 • oraz na profilaktykę zespołu cieśni kanału nadgarstka.

W przypadku urazów kończyn górnych główny nacisk został położony na zmniejszenie ograniczeń zakresów ruchów w stawach, w których nastąpił uraz oraz zwiększenie siły mięśniowej.

W ramach pierwszego etapu zadania przeprowadzono konsultacje z doświadczonymi ekspertami w dziedzinie fizjoterapii i rehabilitacji z ośrodka „Kaśmin”. Z ich pomocą przygotowano propozycję zestawu ćwiczeń w oparciu o najczęściej występujące problemy z kończynami górnymi z jakimi zgłaszali się najczęściej oraz najczęściej prowadzone formy fizjoterapii. Zestaw ćwiczeń został dostosowany do możliwości technicznych kontrolera wykorzystywanego przy grach rehabilitacyjnych do rejestrowania trajektorii ruchu kończyny górnej (kontroler jest trzymany w dłoni). Zaproponowano postać kilku gier dedykowanych kończynie górnej oraz przygotowano ich wstępną implementację, która została przetestowana w ośrodku „Kaśmin”.

W ramach drugiego etapu zadania wykonywano głownie prace związane z wytworzeniem oprogramowania komputerowego. Rozszerzono dwukrotnie liczbę gier. Zgodnie z sugestiami ekspertów w dziedzinie fizjoterapii dodano gry, które są powiązane z wykonywanymi codziennie zadaniami, takimi jak robienie zakupów w sklepie, tak aby były łatwiej akceptowane przez osoby mające mniej doświadczenia z grami komputerowymi w tym osoby starsze. Głównym etapem prac było przygotowanie narzędzia teleinformatycznego zarządzającego wymianą i przechowywaniem danych oraz udostępniającego poprzez przeglądarkę interfejs użytkownika pozwalający na planowanie ćwiczeń oraz wizualizację efektów np. poprzez wyświetlanie wykresów pokazujących uzyskiwane wyniki w funkcji czasu. System do zdalnego zarządzania i monitorowania postępów telerehabilitacji w formie aplikacji internetowej składa się z następujących głównych komponentów:

 • Moduł zarządzania użytkownikami
 • Moduł zarządzania ośrodkami fizjoterapii
 • Moduł zarządzania grami wspomagającymi fizjoterapię
 • Moduł zarządzania pacjentami
 • Moduł zarządzania fizjoterapeutami
 • Moduł zarządzania ankietami
 • Moduł zarządzania scenariuszami treningu
 • Moduł kalendarza.

Kontynuowano również prace nad własnym kontrolerem gier oraz przygotowano interfejs programowania aplikacji (API - Application Programming Interface), narzędzi i wstępne wersje szablonów ułatwiających tworzenie i dodawanie do systemu nowych gier do systemu.

W ramach trzeciego etapu zadania wykonywano nowe wersje gier, przeprowadzono badania z udziałem ochotników i przeprowadzono szkolenie dla fizjoterapeutów w dwóch ośrodkach rehabilitacji. Wyniki prezentowano na międzynarodowej konferencji naukowej oraz opublikowano jeden artykuł w czasopiśmie Lecture Notes in Computer Science. 

 

 

 

 

 

Rysunek 1. Szkolenie fizjoterapeutów w jednym z ośrodków rehabilitacyjnych.

 

 

Możliwości wykorzystania systemów wspomagania rehabilitacji i zarządzania telerehabilitacją. Materiały informacyjne CIOP-PIB

Autor: dr inż. Andrzej Grabowski – Centralny Instytut Ochrony Pracy –Państwowy Instytut Badawczy, Zakład Techniki Bezpieczeństwa, Pracownia Technik Rzeczywistości Wirtualnej

2019 r.Jednostka: Pracownia Technik Rzeczywistości Wirtualnej

Okres realizacji: 01.01.2017 – 31.12.2019