Wykaz Projektów
Streszczenie

Opracowanie wytycznych do konstrukcji oraz montażu ekranów i ogrodzeń ochronnych przed zagrożeniami mechanicznymi w zakładach przemysłu meblowego

Kierownik projektu: dr inż. Mariusz Dąbrowski

Streszczenie projektu:

 

Celem zadania było określenie wpływu konstrukcji oraz sposobu montażu ekranów i ogrodzeń ochronnych na zapewnienie ochrony przed zagrożeniami mechanicznymi w zakładach przemysłu meblowego.

W 1 etapie zadania, którego celem było opracowanie metodyki oraz planu badań ekranów i ogrodzeń ochronnych ze względu na zapewnienie ochrony przed zagrożeniami mechanicznymi pracownikom zakładów przemysłu meblowego oraz kryteriów oceny wyników badań, wykonano m.in. następujące prace:

 • dokonano przeglądu aktualnych wymagań prawnych i normatywnych oraz metod badawczych ekranów i ogrodzeń ochronnych,
 • opracowano metodę, zakres i kryteria oceny badań udarowych ekranów i ogrodzeń ochronnych uwzględniającą zjawisko rykoszetu oraz stosowanie ekranów przenośnych lub przejezdnych,
 • zaprojektowano oraz zakupiono elementy ekranów (segmentów ogrodzeń ochronnych) do badań
 • przygotowano laboratorium i stanowisko badawcze, kamerę szybką oraz zakupiono dodatkowe oświetlenie i wyposażenie badawcze,
 • przygotowano plan badań i pytania do użytkowników w celu zebrania opinii nt. użytkowanych ekranów ochronnych.

W 2 etapie zadania, którego celem było opracowanie wytycznych do konstrukcji oraz montażu ekranów i ogrodzeń ochronnych przed zagrożeniami mechanicznymi w zakładach przemysłu meblowego na podstawie analizy wyników przeprowadzonych badań eksperymentalnych oraz sprawdzenia cech funkcjonalnych i użytkowych badanych ekranów, wykonano następujące niezbędne działania:

 • zmontowano ekrany ochronne i przeprowadzono ich badania eksperymentalne przy zastosowaniu opracowanej w pierwszym etapie zadania metody badań udarowych, uwzględniającej zjawisko rykoszetu oraz stosowanie ekranów przenośnych lub przejezdnych,
 • przy wykorzystaniu specjalistycznego oprogramowania wykonano analizę i pomiary parametrów kinematycznych ruchu w trakcie zderzenia wyrzucanej ze stanowiska badawczego próbki z ekranem (ogrodzeniem) ochronnym,
 • wyniki badań przeanalizowano z użyciem profesjonalnego programu komputerowego do prowadzenia analiz statystycznych,
 • zbadane eksperymentalnie ekrany ochronne przewieziono do stolarni celem praktycznego sprawdzenia na stanowiskach obróbki drewna i zebrania opinii użytkowników (rys.1),
 • na podstawie zgromadzonej wiedzy i wyników prowadzonych prac badawczych opracowano wytyczne do konstrukcji oraz montażu ekranów i ogrodzeń ochronnych przed zagrożeniami mechanicznymi w zakładach przemysłu meblowego,
 • opracowane wytyczne zostały zweryfikowane przez pracowników BHP oraz służb utrzymania ruchu w zakładach przemysłu meblowego w celu opracowania ich finalnej wersji,

W ramach realizacji zadania przygotowano i opublikowano 3 artykuły naukowe oraz referat, który wygłoszono na międzynarodowej konferencji naukowej.

Zweryfikowane wytyczne do konstrukcji oraz montażu ekranów i ogrodzeń ochronnych przed zagrożeniami mechanicznymi w zakładach przemysłu meblowego zostały udostępnione  w serwisie internetowym.

 

   

Rys. 1. Ekrany ochronne na stanowiskach z obrabiarkami do drewna

 

 

 

Wytyczne do konstrukcji oraz montażu ekranów i ogrodzeń ochronnych przed zagrożeniami mechanicznymi w zakładach przemysłu meblowego

mgr inż. Mariusz Dąbrowski

2019 r.Jednostka: Pracownia Zagrożeń Mechanicznych

Okres realizacji: 01.01.2017 – 31.12.2018