Wykaz Projektów
Streszczenie

Utrzymanie i rozwój systemu uznawania kompetencji jednostek edukacyjnych wpływających na kształtowanie warunków pracy w Polsce oraz wsparcie służby bezpieczeństwa i higieny pracy poprzez utrzymanie i rozwój Sieci Regionalnych Ośrodków BHP

Kierownik projektu: Lek. med. Witold Gacek

Streszczenie projektu:

 

W trakcie realizacji zadania Ośrodek Certyfikacji Osób i Systemów Zarządzania utrzymywał i rozwijał system umożliwiający certyfikację i uznawanie instytucji wpływających na poziom edukacji w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wpływających w najbardziej znaczący sposób na kształtowanie bezpiecznego środowiska pracy.

W ramach działalności certyfikacyjnej w latach 2014–2016 oceniono kompetencje 13 jednostek edukacyjnych w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (uznanie kompetencji utrzymywało 20 jednostek) oraz ponownie akredytowano 15 Regionalnych Ośrodków BHP.

W ramach zadania opracowano materiały konferencyjne i szkoleniowe, a także we współpracy z Siecią Regionalnych Ośrodków BHP i jednostek edukacyjnych o uznanych kompetencjach zrealizowano cykl 21 seminariów i szkoleń dla pracowników służby BHP, ekspertów i wykładowców Ośrodków oraz zorganizowano 4 konferencje tematyczne dla rozproszonych odbiorców.

W celu promocji uznawania kompetencji jednostek edukacyjnych w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz Regionalnych Ośrodków BHP przygotowano i zaprezentowano materiały informacyjne podczas 4 konferencji i 7 seminariów.

Ponadto działania CIOP-PIB w ramach zadania dotyczyły utrzymania działalności zarówno Regionalnych Ośrodków BHP, jak i konsultantów świadczących usługi samodzielnie lub w ramach Sieci Ośrodków. Działania te miały na celu koordynację działalności Ośrodków oraz wspólnych przedsięwzięć szkoleniowych i konsultacyjnych dla rozproszonych odbiorców.
Na stronach internetowych CIOP-PIB umieszczono informacje nt. oferty usług i działalności Regionalnych Ośrodków BHP.

Zainicjowana w 2009 r. działalność Sieci Regionalnych Ośrodków BHP daje pracownikom służby bezpieczeństwa i higieny pracy w Polsce dostęp do aktualnych informacji i wiedzy na temat zarządzania BHP oraz możliwość konsultowania swoich problemów z ekspertami BHP o wysokich kwalifikacjach. Ponadto utworzenie Sieci Regionalnych Ośrodków BHP obok grupy jednostek edukacyjnych o uznanych przez CIOP-PIB kompetencjach zapewnia pracodawcom dostęp na poziomie województw do wysokiej jakości szkoleń, konsultacji i usług BHP.

 Jednostka: Ośrodek Certyfikacji Osób i Systemów Zarządzania

Okres realizacji: 01.01.2014 – 31.12.2016