Wykaz Projektów
Streszczenie

Opracowywanie i wydawanie krajowego czasopisma popoularnonaukowego "Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka"

Kierownik projektu: mgr Kamil Jach

Streszczenie projektu:

 

W trakcie realizacji zadania w miesięczniku „Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka opublikowano 177artykułów o charakterze naukowym i 315 materiałów publicystyczno-informacyjnych (łącznie 492), opracowanych przez 76 autorów z CIOP-PIB i 94 autorów z innych instytucji oraz firm.

Miesięcznik jest adresowany do instytutów naukowo-badawczych, wyższych uczelni, laboratoriów, biur projektowych i konstrukcyjnych, personelu przemysłowej służby zdrowia oraz do służby bezpieczeństwa i higieny pracy, a także do pracodawców i pracowników.

 

Zadanie 4.Z.23. Miesięcznik Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka – krajowe czasopismo popularnonaukowe

 

Na strony internetowe Instytutu (www.ciop.pl) były wprowadzane spisy treści bieżących numerów miesięcznika, streszczenia w języku polskim i angielskim oraz pierwsze strony okładek, a z półrocznym opóźnieniem – pełne teksty artykułów o charakterze naukowym w układzie problemowym. Artykuły w zgodzie z procedurą wydawniczą miesięcznika, przeprowadzaną na podstawie wytycznych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zakładających m.in. wprowadzenie międzynarodowego standardu Double Blind Peer Review oraz zapory Ghost-writing. Wszystkie materiały merytoryczne były, poza dwustopniową redakcją językową oraz korektą techniczną, opiniowane przez wybranych redaktorów tematycznych miesięcznika, a następnie przekazywane do recenzji dwóm niezależnym recenzentom.

Bezpieczeństwo Pracy było indeksowane w CISDOC, OSH UPDATE, BazTech, PBN i INDEX COPERNICUS. Na strony INDEX COPERNICUS są sukcesywnie wprowadzane streszczenia publikowanych artykułów.

Miesięcznik był wydawany w formacie A4, po 32 strony w numerze (za wyjątkiem numerów 4/2014 i 5/2016, które liczyły 40 stron), w pełnym kolorze. Około 800 egzemplarzy każdego numeru rozpowszechniano nieodpłatnie do instytucji państwowych i odbiorców ściśle współpracujących z Instytutem oraz podczas organizowanych konferencji, targów, szkoleń itp.

Dystrybucją miesięcznika zajmowali się kolporterzy: RUCH S.A, KOLPORTER SA, GARMOND PRESS S.A., GLM Gajewski & Morawski Sp. J. oraz redakcja.Jednostka: Dział Wydawnictw

Okres realizacji: 01.01.2014 – 31.12.2016