Wykaz Projektów
Streszczenie

Opracowanie internetowego serwisu informacyjnego o wypadkach przy pracy i warunkach pracy

Kierownik projektu: mgr Szymon Ordysiński

Streszczenie projektu:

 

Podstawowym celem zadania było opracowanie internetowego serwisu o wypadkach przy pracy i warunkach pracy, umożliwiającego łatwy i powszechny dostęp do informacji potrzebnych do planowania działań prewencyjnych służących poprawie bezpieczeństwa i zdrowia w pracy.

W 1. etapie zadania opracowano projekt serwisu internetowego i strukturę serwisu. Przeprowadzono również analizę metodyki krajowych i międzynarodowych badań na temat warunków pracy i wypadków przy pracy oraz pogłębione analizy danych dotyczących wypadków przy pracy zarejestrowanych przez GUS.           

W 2. etapie zadania dokonano implementacji programowej serwisu internetowego.
W tym celu opracowano i zaimplementowano programowo: graficzny interfejs użytkownika, strukturę serwisu internetowego i aplikację umożliwiającą prezentację danych dotyczących przebiegu wypadków przy pracy według określonych przez użytkownika kryteriów. Przeprowadzono również analizę informacji na temat warunków pracy w Polsce, zarejestrowanych w statystykach krajowych i europejskich.

 

Zadanie 4.Z.10. Przykładowy zrzut ekranu z widoczną graficzną prezentacją treści serwisu „Wypadki przy pracy”

 

W 3. etapie zadania uruchomiono internetowy serwis o wypadkach przy pracy i warunkach pracy. W tym celu wykonano następujące prace:

  • opracowano materiały informacyjne na temat:

‒          systemu rejestracji wypadków przy pracy w ramach projektu ESAW oraz wypadków przy pracy i warunków pracy w ramach badania BAEL,

‒          statystyk dotyczących wypadków przy pracy w krajach Unii Europejskiej rejestrowane w ramach projektu ESAW,

‒          statystyk dotyczących warunków pracy w krajach Unii Europejskiej rejestrowanych w ramach badania BAEL,

‒          statystyk dotyczących warunków pracy w krajach Unii Europejskiej rejestrowanych  w ramach badania EUROFOUND.

‒          trendów i zmian długookresowych liczby i wskaźnika wypadków przy pracy w Polsce, z uwzględnieniem takich podstawowych danych, jak: skutek wypadku, płeć poszkodowanego, rodzaj działalności i miejsce powstania wypadku.

  • zaktualizowano przygotowane w poprzednich etapach materiały informacyjne,
  • umieszczono przygotowane materiały w serwisie internetowym,
  • zweryfikowano pilotażową wersję internetowego serwisu informacyjnego na podstawie uwag jego potencjalnych użytkowników.

Na podstawie opracowanych w ramach zadania informacji przygotowano 3 publikacje oraz 3 referaty.Jednostka: Pracownia Zarządzania i Oceny Ryzyka

Okres realizacji: 01.01.2014 – 31.12.2016