Wykaz Projektów
Streszczenie

Zastosowanie proekologicznych, aktywnych związków mineralnych w produkcji rękawic i obuwia do ochrony przed zimnem

Kierownik projektu: dr hab. inż. Emilia Irzmańska

Streszczenie projektu:

 

Projekt badawczy pt. „Zastosowanie proekologicznych, aktywnych związków mineralnych
w produkcji rękawic i obuwia do ochrony przed zimnem”
realizowany na podstawie umowy
nr PBS3/A9/33/2015 z dnia 10.04.2015 r. w ramach Programu Badań Stosowanych w ścieżce A dofinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

 

Konsorcjum realizujące projekt:

Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy (Lider konsorcjum)

Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Materiałowej (Partner)

REK-SWED Sp. z o.o. (Partner)

F.H. JAKAR Sp. j, K. Gajda, J. Tomczyk (Partner)

 

Kierownik projektu:

dr inż. Emilia Irzmańska, Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy

tel. 42 648 02 46,  e-mail: emirz@ciop.lodz.pl

 

Termin realizacji projektu:

01.07.2015 – 30.06.2018

 

Cel projektu:

Celem projektu jest opracowanie sposobu aplikacji proekologicznych aktywnych związków mineralnych w produkcji rękawic i obuwia, przeznaczonych do ochrony przed zimnem w warunkach narażenia zawodowego. W ramach niniejszego projektu zakłada się opracowanie zupełnie nowych rozwiązań konstrukcyjnych ogrzewanych rękawic i obuwia ochronnego, aktywnie reagujących na warunki środowiska pracy i tym samym dostosowujących swoje właściwości termoizolacyjne do potrzeb użytkownika w danych warunkach pracy.

 

Rezultaty projektu:

  1. Wytyczne do oceny aktywności związków mineralnych do zastosowania w środkach ochrony rąk i nóg.
  2. Modele elementów grzejnych, różniące się pod względem wagi i kształtu, przeznaczone do zastosowania w rozwiązaniach prototypowych rękawic i obuwia ochronnego.
  3. Metoda aplikacji elementów grzejnych do konstrukcji środków ochrony rąk i nóg.
  4. Wzornicze modele środków ochrony rąk i nóg ergonomicznie zintegrowane z elementami grzejnymi.
  5. Prototypowe rozwiązania ogrzewanych rękawic i obuwia zawierających proekologiczne związki mineralne.
  6. Zasady użytkowania rękawic i obuwia do ochrony przed zimnem wyposażonych w elementy grzejne w kierunku optymalnego wykorzystania energii cieplnej.


Jednostka: Zakład Ochron Osobistych

Okres realizacji: 01.07.2015 – 30.06.2018