Wykaz Projektów
Streszczenie

Opracowanie modelu systemu natychmiastowego zadziałania ucieczkowego sprzętu do ochrony układu oddechowego przed tlenkiem węgla i poparzeniem dróg oddechowych do stosowania w podziemnych zakładach górniczych

Kierownik projektu: mgr Krzysztof Makowski

Streszczenie projektu:

 

Projekt V.B.02: Opracowanie  modelu systemu natychmiastowego zadziałania ucieczkowego sprzętu do ochrony układu oddechowego przed tlenkiem węgla i poparzeniem dróg oddechowych do stosowania w podziemnych zakładach górniczych

Okres realizacji:

1.01.2011 31.12.2013

Zadanie/etap 3.:

Przeprowadzenie badań modeli aparatów tlenowych z wbudowanym systemem natychmiastowego zadziałania i weryfikacja opracowanego systemu. Publikacja

Główny wykonawca:

mgr Krzysztof Makowski Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, Zakład Ochron Osobistych

 

Ze względu na potencjalne skutki zagrożenia metanowego i pożarowego w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych, szczególnie w wyrobiskach eksploatacyjnych i przygotowawczych, należy dążyć do wyposażania górników w środki ochrony indywidualnej, których walory użytkowe i ochronne zwiększają szansę przeżycia lub ograniczają potencjalne obrażenia związane z negatywnymi skutkami katastrof. Dlatego podstawowym celem projektu było opracowanie systemu natychmiastowego zadziałania przeznaczonego do ucieczkowych aparatów tlenowych do ochrony układu oddechowego przed tlenkiem węgla i poparzeniem dróg oddechowych, przewidzianych do stosowania w podziemnych zakładach górniczych.

W ramach projektu wykonano następujące działania:

–       opracowano i zbudowano sztuczne płuca startujące od fazy wdechu, które umożliwiają sprawdzanie funkcjonowania ucieczkowych aparatów tlenowych (oraz innego sprzętu ucieczkowego) pod kątem poprawności działania przy wykonaniu wdechu od razu po uruchomieniu urządzenia

–       zbudowano stanowisko badawcze do badań ucieczkowych aparatów tlenowych i przeprowadzono badania umożliwiające ocenę powtarzalności i odtwarzalności badań prowadzonych na ww. stanowisku

–       przeprowadzono analizę wybranych katastrof górniczych pod kątem stosowania ucieczkowego sprzętu ochrony układu oddechowego

–       przeprowadzono badania ankietowe w zakresie oceny aktualnie stosowanych ucieczkowych aparatów tlenowych z tlenem chemicznie związanym oraz oczekiwań w odniesieniu do nowych aparatów

–       opracowano model systemu natychmiastowego zadziałania i dokumentację techniczną modelu

–       wbudowano opracowany system w specjalnie dostosowany ucieczkowy aparat tlenowy

–       zweryfikowano założone parametry systemu i przeprowadzono próby działania opracowanego modelu systemu zadziałania oraz modelu aparatu pod względem wszystkich podstawowych parametrów funkcjonowania.

Analizując uzyskane wyniki badań parametrów funkcjonowania opracowanego modelu aparatu tlenowego z zamontowanym systemem natychmiastowego zadziałania, stwierdzono, że ich wartości
w początkowej, najważniejszej, fazie pracy aparatu znacząco przewyższają pozostałe analogiczne aparaty o nominalnym czasie działania 30 min – innych czołowych producentów.

W celu jak najszybszego wdrożenia opracowanego rozwiązania zorganizowano konsorcjum, w którego skład wchodzi CIOP-PIB (lider), Fabryka Sprzętu Ratunkowego i Lamp Górniczych FASER SA, Politechnika Śląska oraz Politechnika Poznańska. Konsorcjum to przygotowało i złożyło w konkursie INNOTECH wniosek o realizację projektu pt. „Opracowanie, wykonanie i wdrożenie do produkcji ergonomicznych ucieczkowych aparatów tlenowych o natychmiastowym zadziałaniu do ochrony układu oddechowego w podziemnych zakładach górniczych”.

W ramach realizacji projektu opracowano 2 artykuły, z których jeden opublikowano w krajowym czasopiśmie popularnonaukowym, a drugi – w międzynarodowym czasopiśmie naukowym.

                  

 

Projekt V.B.02. Model aparatu ucieczkowego z wbudowanym systemem natychmiastowego zadziałaniaJednostka: Pracownia Sprzętu Ochrony Układu Oddechowego

Okres realizacji: 01.01.2011 – 31.12.2013