Wykaz Projektów
Streszczenie

Rozwój instrumentarium komputerowego oraz serwisów internetowych wspomagających prowadzenie działań z zakresu bhp dla mikro- i małych przedsiębiorstw.

Kierownik projektu: inż. Małgorzata Piętka

Streszczenie projektu:

W ramach realizacji zadania kontynuowano rozwój specjalizowanych podserwisów informacyjnych w udostępnianych w ramach serwisu "BHP dla mikroprzedsiębiorstw", internetowych aplikacji wspomagających on-line prowadzenie działań z zakresu bhp oraz komputerowej aplikacji (MIKRO-BHP) przeznaczonej do instalacji lokalnej, wspomagającej prowadzenie działań z zakresu bhp, dedykowanej polskim mikroprzedsiębiorstwom i małym przedsiębiorstwom.
Opracowano łącznie 3 nowe wersje programu MIKRO-BHP: 1.4 (2011 r.), 1.5 (2012 r.), 1.6 (2013 r.), przystosowane do dystrybucji w środowisku mikro- i małych przedsiębiorstw. Na stronie internetowej Instytutu zamieszczono również kolejne wersje demonstracyjne programu gotowe do pobrania i instalacji na komputerze użytkownika.
Zaktualizowano interaktywne oprogramowanie przeznaczone do dynamicznego generowania on-line dwóch rodzajów dokumentów powypadkowych: "Karta wypadku w drodze do lub z pracy" oraz "Karta wypadku".
Kontynuowano także rozwój serwisów internetowych w cyklu "Serwis dla mikroprzedsiębiorstw".

Opis bibliograficzny publikacji, które powstały jako wynik pracy badawczej:

  1. Najmiec A., Łuczak A., Kultura bezpieczeństwa w transporcie drogowym. Poradnik dla kierowców i pracowników firm transportowych., CIOP-PIB, Warszawa, 55 s., 2012

 Jednostka: Dział Informatyki

Okres realizacji: 01.01.2011 – 31.12.2013