Wykaz Projektów
Streszczenie

Pogłębione analizy wypadków przy pracy w ramach Centrum Analiz Wypadkowych.

Kierownik projektu: mgr Szymon Ordysiński

Streszczenie projektu:

Na podstawie statystycznej analizy danych dotyczących wypadków przy pracy, zarejestrowanych przez GUS, zostały wyłonione rodzaje prac o najwyższym ryzyku powstawania wypadków przy pracy. Zbadano liczbę wypadków przy pracy oraz wskaźnik częstości w poszczególnych rodzajach działalności gospodarczej. Przeprowadzono także wielowymiarową analizę danych metodą segmentacji (grupowania dwustopniowego), która umożliwiła sklasyfikowanie wypadków przy pracy według wielu zmiennych opisujących jednocześnie środowisko pracy oraz poszkodowanego, co skuteczniej pozwoliło zidentyfikować rodzaje prac, wykonywanie których jest bardziej zagrożone powstaniem wypadków przy pracy. W tych rodzajach prac przeprowadzono pogłębioną analizę przebiegów i przyczyn wypadków przy pracy metoda analizy koszykowej, która pozwoliła zidentyfikować najczęściej występujące przebiegi wypadków.
Przeprowadzono analizę ukierunkowaną na usprawnienie systemu rejestracji danych dotyczących wypadków przy pracy oraz narzędzia badania, poprzez sformułowanie propozycji modyfikacji we wzorze statystycznej karty wypadku przy pracy w klasyfikacjach używanych do jej sporządzania.
Opracowano również materiały informacyjne i szkoleniowe zawierające informacje na temat wyników przeprowadzonych analiz.

Opis bibliograficzny publikacji, które powstały jako wynik pracy badawczej:

  1. Ordysiński S., Analizy wybranych danych statystycznych dotyczących wypadków przy pracy., Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i praktyka, 12: 32-35., 2011
  2. Antoniak M., Warunki pracy w Polsce na tle krajów UE - wyniki Europejskiego Badania Warunków Pracy., Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 9: 26-28., 2011
  3. Ordysiński S., Statystyczna analiza wypadków przy pracy wśród ślusarzy i w zawodach pokrewnych., Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 6: 18-21., 2013
  4. Ordysiński S., Częstość wypadków przy pracy a wiek i staż poszkodowanych., Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 7: 22-26., 2013

 Jednostka: Zakład Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy

Okres realizacji: 01.01.2011 – 31.12.2013