Wykaz Projektów
Streszczenie

Multimedialne wizualizacje wykonane w systemie CAD wybranych zagrożeń mechanicznych występujących w warsztatach samochodowych, w celu wspomagania szkoleń pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Kierownik projektu: mgr inż. Adam Zamojski

Streszczenie projektu:

Zdefiniowano zagrożenia mechaniczne występujące w warsztatach zajmujących się naprawą samochodów oraz czynniki najczęściej powodujące urazy. Następnie, na podstawie opisów wypadków udostępnionych przez Agencję Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (OSHA) Amerykańskiego Departamentu Pracy przeprowadzono analizę podstawowych sytuacji wypadkowych. Wykorzystując program 3Ds Max, opracowano trójwymiarowe komputerowe modele elementów wyposażenia warsztatów samochodowych i modele wirtualnych mechaników samochodowych oraz przygotowano pięć scenariuszy pięciu wizualizacji do obrazowania sytuacji wypadkowych.
Na podstawie przygotowanych scenariuszy wykonano pięć multimedialnych wizualizacji prezentujących trzy najczęściej występujące sytuacje wypadkowe podczas pracy: zagrożenie poślizgiem na plamie rozlanego oleju i potknięciem o przewód zasilający wkrętak pneumatyczny, zagrożenie przygnieceniem przez samochód spadający z podnośnika, zagrożenie skaleczeniem dłoni szlifierką kątową.
Opracowano materiały szkoleniowe i informacyjne oraz przeprowadzono seminaria dla 25 osób w trzech warsztatach samochodowych.

Opis bibliograficzny publikacji, które powstały jako wynik pracy badawczej:

  1. Dąbrowski A., Zamojski A., Wypadkowość w małych firmach budowlanych., Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 11: 10-13., 2011

 Jednostka: Pracownia Zagrożeń Mechanicznych

Okres realizacji: 01.01.2011 – 31.12.2013