Wykaz Projektów
Streszczenie

Rozwój zakresu stosowania technik informatycznych wykorzystywanych w nauczaniu i szkoleniach w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii.

Kierownik projektu: inż. Artur Sychowicz

Streszczenie projektu:

W ramach realizacji zadania udostępniono na serwerze Instytutu materiały edukacyjne dla uczelni wyższych pn. "Nauka o pracy, bezpieczeństwo, higiena i ergonomia" w postaci statycznego serwisu internetowego o ściśle określonej strukturze, przeznaczonego do przeglądania on-line z wykorzystaniem standardowej przeglądarki internetowej. Materiały te zostały zaktualizowane i dostosowane do wymogów środowiska oraz wyposażone w spis treści i sposób nawigacji, opracowany z uwzględnieniem aktualnej struktury merytorycznej.
Pod adresem http://kier.ciop.pl udostępniono zbudowane modułowo materiały dydaktyczne kursu internetowego z zakresu bezpieczeństwa i ochrony człowieka w środowisku pracy.
Corocznie aktualizowano materiały merytoryczne oraz na ich podstawie uaktualniono zawartość szkolenia internetowego w zakresie obsługi i efektywnego wykorzystania systemu STER (w wersji 8.2, 8.3, 8.4 i 8.5) - wspomagającego zarzadzanie bezpieczeństwem i higieną pracy w przedsiębiorstwach.
Administrowano pracą serwera edukacyjnego wspomagającego edukację na odległość poprzez instalowanie i konfigurowanie uaktualnień systemu.Jednostka: Dział Informatyki

Okres realizacji: 01.01.2011 – 31.12.2013