Wykaz Projektów
Streszczenie

Weryfikacja i wzbogacanie o nowe treści materiałów edukacyjnych z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy dla wszystkich poziomów edukacji szkolnej, akademickiej i ustawicznej.

Kierownik projektu: mgr Krystyna Świder

Streszczenie projektu:

Celem zadania było dostarczenie słuchaczom studiów podyplomowych, nauczycielom akademickim, uczestnikom szkoleń oraz organizatorom różnych form edukacji uaktualnionych i wzbogaconych o nową wiedzę pomocy edukacyjnych pn. "Bezpieczeństwo i ochrona człowieka w środowisku pracy", "Nauka o pracy - bezpieczeństwo, higiena, ergonomia" oraz materiałów edukacyjnych "Kultura bezpieczeństwa", przeznaczonych dla nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz doskonalenie umiejętności wykładowców i autorów materiałów edukacyjnych. Wszystkie te materiały w ramach realizacji zadania zostały zweryfikowane.



Jednostka: Centrum Edukacyjne

Okres realizacji: 01.01.2011 – 31.12.2013