Wykaz Projektów
Streszczenie

Działalność naukowa i popularnonaukowa CIOP/CIOP-PIB w zakresie ochrony człowieka w środowisku pracy w wybranych wydawnictwach z lat 1950-2010, w kontekście zmian społeczno-gospodarczych.

Kierownik projektu: mgr Witold Sygocki

Streszczenie projektu:

W wyniku realizacji zadania , w ramach którego dokonano wyboru, opisu i charakterystyki zagadnień, wprowadzono do obiegu informacyjnego ok. 1600 nowych rekordów i zaadaptowano 900, co umożliwiło zwiększenie zasobu wiedzy dostępnej dla użytkowników Biblioteki CIOP-PIB oraz przedstawienie usystematyzowanej informacji o tematyce badań realizowanych przez pracowników CIOP/CIOP-PIB w ciągu minionych 60 lat. Utworzono i udostępniono bazę BB21, a na stronie internetowej Biblioteki umieszczono zakładki z informacjami i zbiorami danych uzyskanymi podczas realizacji zadania.
Przygotowano zestawienia bibliograficzne, w których w sposób przeglądowy przedstawiono całość tematyki dotyczącej bezpiecznego funkcjonowania człowieka w środowisku pracy.

Opis bibliograficzny publikacji, które powstały jako wynik pracy badawczej:

  1. Bulińska J., Sygocki W., Zestawienie publikacji z lat 1950-2010., CIOP-PIB, Warszawa, www.ciop.pl, 2013

 Jednostka: Ośrodek Informacji Naukowej i Dokumentacji

Okres realizacji: 01.01.2011 – 31.12.2013