Wykaz Projektów
Streszczenie

Digitalizacja wybranych pozycji wydawnictw księgozbioru Biblioteki CIOP-PIB z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy.

Kierownik projektu: Marek Poźniak

Streszczenie projektu:

W ramach realizacji zadania w Bibliotece CIOP-PIB dokonano przeglądu i selekcji dokumentów z lat 1945-2000. Wybrano do skanowania wydawany od 1951 roku miesięcznik "Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka" oraz poniższe serie wydawnicze:
- Materiały do Studiów i Badań,
- Prace Centralnego Instytutu Ochrony Pracy,
- Seria Ochrony Pracy,
- Biuletyn Międzyresortowej Komisji ds. Aktualizacji Wykazu Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy,
- Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy,
- Ochrona Pracy,
- Biblioteczka Przyjaciela przy Pracy.
Dokonano skanowania tych dokumentów i otrzymano ok. 62000 skanów w formacie TIFF, w rozdzielczości 300 dpi.
Zaprojektowano i wykonano stronę internetową prezentującą wyniki zadania (listę tytułów), uzupełniono metadane strony o słowa kluczowe charakterystyczne dla tematyki bhp, umożliwiające efektywniejsze wyszukiwanie dokumentów w wyszukiwarkach internetowych np. Google.Jednostka: Ośrodek Informacji Naukowej i Dokumentacji

Okres realizacji: 01.01.2011 – 31.12.2013