Wykaz Projektów
Streszczenie

Rozwój działalności Krajowego Punktu Centralnego Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Polsce, zgodnie z europejskimi priorytetami w zakresie informacji o bezpieczeństwie pracy i ergonomii.

Kierownik projektu: mgr Wioletta Klimaszewska

Streszczenie projektu:

Najważniejsze prace zrealizowane w ramach zadania obejmowały:
- koordynowanie prac Krajowej Sieci Partnerów Krajowego Punktu Centralnego Agencji (KSP),
- zorganizowanie w 2011 r. drugiej części polskiej edycji kampanii informacyjnej na rzecz bezpieczeństwa eksploatacji maszyn, urządzeń i budynków, realizowanej w cyklu "Zdrowie i bezpieczne miejsce pracy. Dobre dla ciebie. Dobre dla firmy",
- zorganizowanie w latach 2012-13 polskiej edycji europejskiej kampanii informacyjnej "Partnerstwo dla prewencji",
- współpracę z siecią Enterprise European Network,
- zorganizowanie w 2013 r. dodatkowych przedsięwzięć popularyzujących tematykę bezpieczeństwa pracy: wystawy fotografii z konkursu EU-OSHA pt. "Zoom na zapobieganie zagrożeniom, pokazu filmu "Work hard. Play hard", projektu "Napo dla nauczycieli",
- bieżącą współpracę z EU-OSHA.

Opis bibliograficzny publikacji, które powstały jako wynik pracy badawczej:

  1. Janecka J., Nagroda za dobrą praktykę., Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2: 2-4., 2011
  2. Farin K., Media społecznościowe i ich wpływ na komunikację w obszarze bhp., Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 9: 22-14., 2011
  3. Klimaszewska W., Dotrzeć z informacją. Podsumowanie europejskiej kampanii informacyjnej 2010-2011 na rzecz eksploatacji maszyn, urządzeń i budynków., Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2: 30., 2012
  4. Klimaszewska W., II Europejski konkurs małych i średnich przedsiębiorstw., Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 10: 3., 2012
  5. Farin K., Fińskie karty bhp., Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 7: 4-7., 2012
  6. Granda A., Bezpieczeństwo w...ZOO., Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 7: 2., 2013
  7. Granda A., Przxepis na sukces, Volvo Construction Equipment - laureatem konkursu "Safety Culture Award"., Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 12: 4., 2013
  8. Farin K., Wspólna Niemiecka Strategia BHP, czyli jak efektywnie poprawić system ochrony pracy., Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 11: 8-9., 2013

 Jednostka: Ośrodek Informacji Naukowej i Dokumentacji

Okres realizacji: 01.01.2011 – 31.12.2013