Wykaz Projektów
Streszczenie

Opracowywanie i wydawanie krajowego czasopisma popularnonaukowego Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka.

Kierownik projektu: mgr Kamil Jach

Streszczenie projektu:

W ramach realizacji zadania opracowano i wydano 36 numerów popularnonaukowego miesięcznika "Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka", w tym specjalny numer na 40-lecie istnienia miesięcznika w 2011 r. oraz numer tematyczny nt. pól elektromagnetycznych w 2013 r., w których opublikowano 458 artykułów przygotowanych przez 314 autorów z CIOP-PIB oraz wielu innych ośrodków naukowych, instytucji publicznych i firm prywatnych.
Czasopismo było indeksowane w bazach: BazTech, CISDOC, OSH UPDATE i Index Copernicus.
W latach 2012-2013 miesięcznik był poddawany ocenie parametrycznej zgodnie z nowymi kryteriami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i został zaliczony do grupy czasopism, którym przyznano 5 punktów za publikacje.Jednostka: Dział Wydawnictw

Okres realizacji: 01.01.2011 – 31.12.2013