Wykaz Projektów
Streszczenie

Opracowanie programu modyfikacji zachowań z uwzględnieniem cech temperamentalnych kierowców oraz wyróżnieniem specyfiki zagrożeń w transporcie drogowym.

Kierownik projektu: mgr Andrzej Najmiec

Streszczenie projektu:

W trakcie realizacji zadania opracowano podstawy metodologiczne programu modyfikacji zachowań kierowców - wybrano narzędzia oraz opracowano materiały służące do jego realizacji i oceny efektywności.
Program modyfikacji zachowań kierowców zawiera 4 podstawowe etapy:
- przeprowadzenie doboru grupy na bazie doświadczeń wypadkowych oraz symptomów trudności przystosowawczych z oceną i porównaniem specyfiki temperamentalnej kierowców i oceną zagrożeń,
- ocena postaw agresywnych i prospołecznych na drodze w realizacji do wskaźnika poziomu wypadkowości,
- działania modyfikujące zachowania wybranych kierowców,
- ocena skuteczności programu - ocena powtórna postaw agresywnych i prospołecznych na drodze, poziomu wypadkowości oraz samopoczucia fizycznego i psychicznego kierowców.
Zgodnie z założeniami przeprowadzono badania kwalifikacyjne i wdrożono program modyfikacji zachowań w przedsiębiorstwach transportowych. Po wdrożeniu programu dokonano analizy wyników i oceniono efektywność programu modyfikacji zachowań oraz przygotowano poradnik nt. uwarunkowań kultury bezpieczeństwa w transporcie drogowym.

Opis bibliograficzny publikacji, które powstały jako wynik pracy badawczej:

  1. Zużewicz K., Najmiec A., Bugajska J., Konarska M., Obciążenie kontrolera ruchu lotniczego pracą umysłową., Obciążenie psychiczne pracą - nowe wyzwania dla ergonomii. Red. T. Juliszewski, H. Ogińska, M. Złowodzki, Komitet Ergonomii PAN, s. 163-182., 2012

 Jednostka: Zakład Ergonomii

Okres realizacji: 01.01.2011 – 31.12.2013