Wykaz Projektów
Streszczenie

Ocena i sposoby zmniejszania narażenia na hałas nauczycieli muzyki.

Kierownik projektu: mgr inż. Emil Kozłowski

Streszczenie projektu:

W wyniku realizacji zadania opracowano metodę badania narażenia na hałas nauczycieli muzyki oraz przeprowadzono badania z wykorzystaniem tej metody podczas zajęć w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych nr 1 w Warszawie. W badaniach uczestniczyło 23 nauczycieli muzyki.
Wykonano adaptację akustyczną w 4 reprezentatywnych salach lekcyjnych, w których podczas zajęć występują szczególnie wysokie poziomy dźwięku. Adaptacja akustyczna sal lekcyjnych polegała na umieszczeniu w nich ustrojów akustycznych i materiałów pochłaniających dźwięk. Na ścianach zastosowano trzy typy ustrojów akustycznych, tj. ustrój szczelinowy, ustroje perforowane otworami w 25% i w 5%. Na suficie trzech sal umieszczono ustrój akustyczny zbudowany z płyty z wełny mineralnej, a w sali służącej do nauki gry na instrumentach perkusyjnych umieszczono panelowy sufit podwieszany.
Wykonano również badania narażenia na hałas nauczycieli muzyki przed przeprowadzeniem adaptacji akustycznej w wybranych pomieszczeniach oraz po wykonaniu adaptacji.
W ramach zadania opracowano wytyczne dotyczące zasad adaptacji akustycznej pomieszczeń, w których podano czynności, które należy wykonać podczas wykonywania adaptacji sal lekcyjnych służących do nauki gry na instrumentach w celu obniżenia poziomu dźwięku docierającego do nauczycieli.

Opis bibliograficzny publikacji, które powstały jako wynik pracy badawczej:

  1. Kozłowski E., Narażenie nauczycieli muzyki na hałas. Metody ograniczania., CIOP-PIB, Warszawa, 24 s., 2013

 Jednostka: Zakład Zagrożeń Wibroakustycznych

Okres realizacji: 01.01.2011 – 31.12.2013