Wykaz Projektów
Streszczenie

Ocena szkodliwego działania nanomateriałów stosowanych w technologii tworzyw sztucznych metodami in vitro w celu profilaktyki zagrożeń.

Kierownik projektu: dr Lidia Zapór

Streszczenie projektu:

W ramach realizacji zadania wytyczono i zrealizowano następujące cele szczegółowe:
- przeprowadzono ocenę cytotoksycznego działania siedmiu wybranych glinokrzemianów na komórki układu oddechowego i skóry oraz ocenę zaburzeń metabolizmu tlenowego w komórkach narażonych na badane nanomateriały,
- opracowano zalecenia (broszura) i materiały szkoleniowe dotyczące oceny i ograniczania ryzyka zawodowego dla pracowników odpowiedzialnych za bhp w przedsiębiorstwach przemysłu tworzyw sztucznych, w których występuje narażenie na nanomateriały oraz materiały informacyjne na temat zagrożeń dla zdrowia związanych ze stosowaniem nanomateriałów w przemyśle tworzyw sztucznych (baza danych CIOP-PIB); przeprowadzono seminarium weryfikujące opracowane materiały,
- przygotowano publikacje upowszechniające wyniki realizacji projektu.

Opis bibliograficzny publikacji, które powstały jako wynik pracy badawczej:

  1. Zapór L., Zintegrowane strategie badań toksyczności produktów nanotechnologii., Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 4 : 33-40., 2012
  2. Zapór L., Zagrożenia nanomateriałami w przemyśle tworzyw sztucznych. Zalecenia do oceny i ograniczania ryzyka zawodowego., CIOP-PIB, Warszawa, 40 s., 2013
  3. Zapór L., Nanomateriały, nanocząstki - nowy czynnik ryzyka w pracy (cz. 1)., Przyjaciel przy Pracy, 6: 29-30., 2013
  4. Zapór L., Nanomateriały, nanocząstki - nowy czynnik ryzyka w pracy (cz. 2), Przyjaciel przy Pracy, 7-8: 30-31., 2013

 Jednostka: Pracownia Toksykologii

Okres realizacji: 01.01.2011 – 31.12.2013