Wykaz Projektów
Streszczenie

Ocena narażenia na szkodliwe substancje chemiczne występujące w powietrzu podczas konserwacji obrazów.

Kierownik projektu: dr inż. Anna Jeżewska

Streszczenie projektu:

Jednostka: Zakład Zagrożeń Chemicznych, Pyłowych i Biologicznych

Okres realizacji: 01.01.2011 – 31.12.2013