Wykaz Projektów
Streszczenie

Narażenie młodych pracowników na psychospołeczne czynniki ryzyka występujące w środowisku pracy w sektorze usług hotelarskich i gastronomicznych oraz w sektorze informacja i komunikacja.

Kierownik projektu: mgr Kazenas Anna

Streszczenie projektu:

Przeprowadzono ocenę narażenia młodych pracowników na psychospołeczne czynniki ryzyka występujące w środowisku pracy w sektorze usług hotelarskich i gastronomicznych oraz w sektorze informacji i komunikacji, a także opracowano narzędzia służące ich zmniejszeniu.
Do badania zastosowano narzędzia:
- do pomiaru psychospołecznych warunków pracy - kwestionariusz "Wymagania - Kontrola - Wsparcie" (Karasek i Theorell, 1990),
- do pomiaru stopnia przystosowania zawodowego - kwestionariusz "Moja Praca 2" (Mądry, 2003),
- do pomiaru zdrowia psychicznego badanych osób - kwestionariusz "zdrowia Ogólnego GHQ-28" (Goldberg, 1978),
- do pomiaru zaangażowania zawodowego - kwestionariusz "Utrecht Work Engagement Scale" (UWES Schaufeli i Bakkera, 2003).
Badania przeprowadzono na próbie 390 pracowników w wieku 18-34 lat zatrudnionych e sektorach usług hotelarskich i gastronomicznych (HoReCa) oraz w sektorze informacji i komunikacji (Call Center).
Najważniejsze znaczenie z punktu widzenia adaptacji zawodowej młodych pracowników mają takie zmienne, jak: zatrudnienie na etacie, włączenie w zabiegi adaptacyjne, a także większa kontrola nad swoją pracą, wyższe wsparcie społeczne oraz mniejsza niepewność zatrudnienia.

Opis bibliograficzny publikacji, które powstały jako wynik pracy badawczej:

  1. Kazenas A., Organizacja procesu adaptacji zawodowej mlodych pracowników., Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 3, s. 16-18., 2012
  2. Wołodźko E., Żołnierczyk-Zreda D., Dobre praktyki w sektorze Call Center. Vademecum dla pracodawców, pracowników i specjalistów bhp., CIOP-PIB, Warszawa, 16 s., 2013
  3. Wołodźko E., Żołnierczyk-Zreda D., Dobre praktyki w sektorze HoReCa. Vademecum dla pracodawców, pracowników i specjalistów bhp., CIOP-PIB, Warszawa, 16 s., 2013

 Jednostka: Zakład Ergonomii

Okres realizacji: 01.01.2011 – 31.12.2013