Wykaz Projektów
Streszczenie

Ocena zagrożeń elektromagnetycznych związanych z wykorzystaniem mobilnych urządzeń łączności bezprzewodowej przez pracowników wybranych służb ratunkowych i mundurowych, na podstawie badań modelowych.

Kierownik projektu: dr inż. Patryk Zradziński

Streszczenie projektu:

Dokonano analizy parametrów mobilnych urządzeń łączności bezprzewodowej i sposobów ich wykorzystania przez pracowników , na podstawie badań ankietowych i pomiarów pilotowych. Zbadano rozkład pola elektrycznego i magnetycznego w realistycznych warunkach użytkowania takiego sprzętu łączności w jednostkach terenowych Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Policji i Pogotowia Ratunkowego. Na ich podstawie opracowano modele wirtualne scenariuszy ekspozycyjnych i przeprowadzono serię badań modelowych warunków narażenia na promieniowanie elektromagnetyczne urządzeń mobilnej łączności bezprzewodowej pracowników służb ratunkowych i mundurowych oraz oceniono miary wewnętrzne narażenia w wybranych realistycznych warunkach.
Ocenę narażenia przy tych urządzeniach wykonano, wykorzystując wyniki modelowania numerycznego współczynnika szybkości pochłaniania właściwego energii SAR. Szczególną uwagę skoncentrowano na urządzeniach przenośnych, ze względu na ich lokalizację blisko ciała pracownika.
Wykazano, że podczas połączenia głosowego realizowanego za pomocą radiotelefonów przenośnych zawsze oddziałuje na pracownika pole o poziomach ekspozycji zawodowej - o maksymalnych zasięgach 40-95 cm - zależnie od systemu łączności i mocy wyjściowej. Natomiast w przypadku radiotelefonów przewoźnych pracownicy znajdujący się w kabinie pojazdu są narażeni na pole elektromagnetyczne ekspozycji zawodowej lub pozazawodowej - zależnie od lokalizacji i sposobu zamontowania anteny na karoserii pojazdu.
Na podstawie uzyskanych wyników opracowano wytyczne dla organizacyjnych i technicznych działań profilaktycznych, celem ograniczenia poziomu narażenia - docelowo z ekspozycji zawodowej do pozazawodowej.

Opis bibliograficzny publikacji, które powstały jako wynik pracy badawczej:

  1. Zradziński P., The properties of human body phantoms used in calculations of electromagnetic fields exposure by wireless communication handsets and hand operated industrial devices., Electromagnetic Biology and Medicine, 32, 2, s. 1-10., 2013
  2. Gryz K., Zradziński P., Karpowicz J., Leszko W., Pomiary i ocena pola elektromagnetycznego przy radiotelefonach przenośnych w kontekście wymagań dyrektywy europejskiej 2013.35/UE i polskiego prawa pracy., Medycyna Pracy, 64(5), s. 761-680., 2013
  3. Zradziński P., Leszko W., Karpowicz J., Gryz K., Ocena narażenia na pola elektromagnetyczne użytkowników przenośnych telefonów, z wykorzystaniem symulacji numerycznych i wymagań dyrektywy 2013/35/UE., Medycyna Pracy, 64(6)., 2013
  4. Leszko W., Zradziński P., Profesjonalna łączność mobilna i związane z nią zagrożenia elektromagnetyczne., Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, nr 4, s. 15-17., 2012
  5. Namysł A., Kazenas A., Bugajska J., Promocja zdrowia w miejscu pracy - inwestycja w zdrowie pracownika i w kapitał firmy (1)., Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, nr 6, s. 8-11., 2012
  6. Leszko W., Zradziński P., Badanie narażenia funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej na pole elektromagnetyczne profesjonalnych urządzeń łączności bezprzewodowej., Bezpieczeństwo i Technika Pozarnicza, 31(3), s. 87-96., 2013
  7. Zradziński P., Leszko W., Karpowicz J., Gryz K., Profilaktyka zagrożeń elektromagnetycznych związanych z użytkowaniem radiotelefonów., Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, nr 10, s. 20-23., 2013

 Jednostka: Pracownia Zagrożeń Elektromagnetycznych

Okres realizacji: 01.01.2011 – 31.12.2013