Wykaz Projektów
Streszczenie

Opracowanie metody badania czasu zużycia rękawic chroniących przed olejami mineralnymi i wybranymi czynnikami mechanicznymi.

Kierownik projektu: dr inż. Emilia Irzmańska

Streszczenie projektu:

Opracowano metodę badania czasu zużycia rękawic z uwzględnieniem symulowanych warunków użytkowania rękawic. W tym celu przeprowadzono badania ankietowe na stanowiskach pracy, na podstawie których zdefiniowano założenia do metody badania czasu zużycia rękawic dotyczące rodzaju obciążeń mechanicznych, rodzaju kontaktu z substancjami chemicznymi i czasu eksperymentu. Następnie do celów badania czasu bezpiecznego użytkowania rękawic zmodyfikowano istniejący w laboratorium CIOP-PIB przyrząd badawczy, pozwalający na odtworzenie warunków rzeczywistych występujących na analizowanych stanowiskach pracy.
Przeprowadzono badania eksperymentalne bezpiecznego czasu użytkowania dla wytypowanych rodzajów rękawic ochronnych o deklarowanej odporności na oleje mineralne i wytrzymałości mechanicznej. Badaniami objęto dwa rodzaje konstrukcji, tj. rękawice szczelne wykonane w całości z polimerów olejoodpornych i rękawice częściowo powlekane polimerem po stronie dłoniowej.
Opracowano kryteria oceny czasu bezpiecznego użytkowania rękawic ochronnych, które zostały zaopiniowane przez użytkowników oraz producentów rękawic poprzez badania ankietowe.

Opis bibliograficzny publikacji, które powstały jako wynik pracy badawczej:

  1. Krzemińska S., Irzmańska E., Evaluation of ergonomic properties for gloves against mineral oils based on manual dexterity tests., Journal of Testing and Evaluation, 41, 6, s. 875-882., 2013
  2. Krzemińska S., Irzmańska E., Zagrożenie olejami mineralnymi na stanowiskach pracy oraz nowe rozwiązania polimerowych materiałów ochronnych w wybranych środkach ochrony indywidualnej., Medycyna Pracy, 62(4), s. 435-443., 2011
  3. Irzmańska E., Stefko A., Właściwości ochronne rękawic a warunki ich użytkowania - badania ankietowe., Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 12, s. 20-24., 2012
  4. Irzmańska E., Ocena bezpiecznego czasu użytkowania rękawic ochronnych., Pomiary-Automatyka-Kontrola, 59, 4, s. 376-379., 2013
  5. Stefko A., Irzmańska E., Odporność rękawic ochronnych na przecięcie na podstawie normy europejskiej EN 388:2003., Przegląd Włókienniczy - Włókno, Odzież, Skóra,. 2, s. 33-36., 2013

 Jednostka: Zakład Ochron Osobistych

Okres realizacji: 01.01.2011 – 31.12.2013