Wykaz Projektów
Streszczenie

Organizowanie i realizowanie krajowych i międzynarodowych programów porównań międzylaboratoryjnych w zakresie badania parametrów środowiska pracy, środków ochrony indywidualnej oraz maszyn.

Kierownik projektu: mgr inż. Kinga Makuła

Streszczenie projektu:

Celem zadania było uzyskanie potwierdzenia kompetencji laboratoriów badawczych Instytutu do wykonania badań poprzez uczestnictwo w programach kontroli jakości badań, których istotnym elementem są porównania międzylaboratoryjne.
Realizacja celu zadania polegała na organizowaniu i uczestnictwie akredytowanych laboratoriów badawczych Instytutu w krajowych i międzynarodowych programach międzylaboratoryjnych w następujących dziedzinach:
- badania maszyn i urządzeń do obróbki drewna,
- badania środków ochrony indywidualnej - wyrobów włókienniczych stosowanych do produkcji odzieży ochronnej oraz rękawic i materiałów stosowanych do produkcji środków ochrony rąk i nóg,
- badania substancji szkodliwych w powietrzu na stanowiskach pracy objęte międzynarodowym systemem kontroli jakości WASP,
- pomiary w zakresie natężenia pola elektromagnetycznego,
- pomiary wydatku energetycznego człowieka na stanowisku pracy,
- pomiary w zakresie wzorcowania miernika do pomiaru stężenia tlenku węgla w powietrzu,
- pomiary hałasu,
- pomiary nielaserowego promieniowania optycznego.
W ramach zadania akredytowane laboratoria badawcze i wzorcujące zrealizowały łącznie 11 międzynarodowych i 19 krajowych programów porównań międzylaboratoryjnych, które potwierdziły biegłość w wykonywaniu badań i wzorcowań objętych zakresami akredytacji laboratoriów badawczych i wzorcujących Instytutu.



Jednostka: Zespól Laboratoriów Badawczych i Wzorcujących

Okres realizacji: 01.01.2011 – 31.12.2013