Wykaz Projektów
Streszczenie

Badanie nad kształtowaniem mikroklimatu w obuwiu ochronnym na podstawie zmian parametrów przepływu krwi

Kierownik projektu: dr inż. Emilia Irzmańska

Streszczenie projektu:

 

W projekcie opracowano nową metodę oceny komfortu użytkowania obuwia ochronnego, w symulowanych warunkach obciążenia pracą, integrującą kilka narzędzi badawczych, w tym  metodę stosowaną w diagnostyce medycznej. Opracowana metoda obejmuje: badanie mikroklimatu wewnątrz obuwia, wagową ocenę przyrostu masy obuwia, impedancyjny pomiar przepływów naczynionych w kończynie dolnej oraz ocenę odczuć subiektywnych użytkowników.

Na podstawie badań stwierdzono, że:  wilgotność i temperatura wewnątrz obuwia są istotnymi predyktorami wartości parametrów  przepływu krwi w kończynie dolnej; obciążenie wynikające z użytkowania obuwia ochronnego, dostarcza ważnych danych ilościowych i jakościowych o reakcji układu naczyniowego; zintegrowane badanie pozwala na zobiektywizowanie oceny komfortu użytkowania i skutków oddziaływania obuwia ochronnego na zdrowie użytkownika.

W celu potwierdzenia poprawności zaproponowanej metodyki badania zaplanowano jej weryfikację z wykorzystaniem komponentów tekstylnych, aktualnie stosowanych w obuwiu całogumowym strażackim oraz zaprojektowanych dwóch konstrukcji materiałów kompozytowych.

Metodę można stosować podczas doboru obuwia ochronnego, usprawnienia procesu projektowania
i wdrażania do produkcji obuwia ochronnego wyposażonego w lepsze pod względem higienicznym
i zdrowotnym materiały oraz elementy ochronne.

W efekcie realizacji projektu powstało 8 publikacji, które zostały wydane w naukowych czasopismach krajowych i międzynarodowych oraz opracowano zgłoszenie patentowe: pt.: „Wkładka kompozytowa do szczelnego obuwia ochronnego” (zgłoszenie do UP RP nr p. 406296).Jednostka: Pracownia Ochron Rąk i Nóg

Okres realizacji: 01.01.2011 – 31.12.2013