Wykaz Projektów
Streszczenie

Środki ochrony skóry przed promieniami UV i czynnikami chemicznymi występującymi w budownictwie drogowym

Kierownik projektu: dr Krzysztof Benczek

Streszczenie projektu:

Celem zadania było opracowanie zaleceń dotyczących doboru środków ochrony skóry wykazujących największą skuteczność w stosunku do promieniowania UV i do substancji chemicznych stwarzających największe zagrożenie w budownictwie drogowym.Badaniami objęto 10 rodzajów środków ochrony skóry zabezpieczających przed wnikaniem węglowodorów zawartych w asfalcie. Jako węglowodór testowy zastosowano undekan, a następnie zbadano stopień ochrony tych środków przed promieniowaniem UV. Opracowano metodę badania skuteczności działania ochronnego przed wyższymi węglowodorami wchodzącymi w sklad asfaltu. Metoda ta polega na naniesieniu badanych preparatów na odtłuszczoną etanolem i wyekstrahowaną disiarczkiem węgla skórę juchtową. Opracowano zalecenia dotyczące doboru środków ochrony skóry równocześnie chroniących przed działaniem szkodliwych substancji zawartych w smole i asfalcie oraz przed promieniowaniem UV. Podano także wykaz dostępnych w handlu preparatów skutecznych w ochronie przed ciężkimi węglowodorami , które można stosować jako warstwę pierwszą.Jednostka: Pracownia Bezpieczeństwa Chemicznego

Okres realizacji: 01.01.2010 – 30.12.2010