Wykaz Projektów
Streszczenie

Badania możliwości zastosowania sieci neuronowych radialnych do systemów aktywnej redukcji hałasu z uwzględnieniem procesów stochastycznych

Kierownik projektu: mgr inż. Tomasz Krukowicz

Streszczenie projektu:

Termin realizacji: 01.01.2010 - 31.12.2011Jednostka: Pracownia Aktywnych Metod Redukcji Hałasu

Okres realizacji: 01.01.2010 – 31.12.2011