Wykaz Projektów
Streszczenie

Ocena praktycznej implementacji wymagań dyrektywy 89/391/EWG dotyczących oceny ryzyka zawodowego

Kierownik projektu: dr inż. Zofia Pawlowska

Streszczenie projektu:

W ramach realizacji zadania przeprowadzono badania stanu wdrożenia wymagań odnosnie do oceny ryzyka zawodowego w 100 przedsiębiorstwach zaangażowanych w działania zmierzające do poprawy warunków pracy. Opracowany kwestionariusz badawczy zawierał pytania odnoszace się do rozwiązań organizacyjnch stosowanych do oceny ryzyka zawodowego, zakresu przeprowadzonej oceny, a także skutków jej wdrożenia. Badania przeprowadzono metodą wywiadów bezposrednich. Przygotowano informację na temat stanu wdrożenia wymagań prawnych odnoszących się do oceny ryzyka zawodowego oraz informacje dotyczące dobrych praktyk w zakresie oceny ryzyka zawodowego, w tym informacje na temat dostępnych narzędzi wspomagających ocenę i ograniczanie ryzyka zawodowego, takich jak listy kontrolne i programy komputerowe. Przygotowano także informacje na temat studiów przypadku, przedstawiających praktyczne przykłady działań ukierunkowanych na prewencję ryzyka zawodowego w miejscu pracy, ocenione i zaakceptowane przez wiarygodne organizacje. Opracowano serwis internetowy, dostępny na stronach CIOP-PIB.Jednostka: Zakład Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy

Okres realizacji: 01.01.2008 – 31.12.2010