Wykaz Projektów
Streszczenie

Ograniczenie ryzyka dolegliwości układu mięśniowo-szkieletowego u osób niepełnosprawnych ruchowo na stanowiskach pracy maontażystów i operatorów

Kierownik projektu: dr Tomasz Tokarski

Streszczenie projektu:

Celem zadania była analiza porównawcza dokładności sterowania kończynami górnymi i dolnymi u osób niepełnosprawnych ruchowo i osób bez oznak niepełnosprawności oraz wyznaczenie wartości granicznych zakresu siły do bezpiecznego użytkowania nożnych elementów sterowniczych przez osoby niepełnosprawne ruchowo. Zadanie zrealizowano poprzez: - analizę montażowych i sterowniczych stanowisk pracy pod kątem zastosowania mechanizmów sterowania procesem pracy za pomocą nożnych elementów sterowniczych - ocenę dokładności sterowania kończyną górną i dolną w grupach osób niepełnosprawnych ruchowo i osób bez oznak niepełnosprawności oraz porównanie możliwości osób z tych grup - wyznaczanie wartości granicznych zakresów sił do bezpiecznego użytkowania nożnych elementów sterowniczych przez osoby niepełnosprawne ruchowo, których niepełnosprawność dotyczy kończyn górnej - opracowanie wytycznych i materiałów szkoleniowych oraz przeporowadzenie szkoleń w wybranych zakładach na stanowiskach montażystów i operatorów. Z przeprowadzonych badań wynika m.in., że osoby niepełnosprawne uzyskują mniejsze wartości dokładności sterowania niż osoby bez oznak niepełnosprawności, ale charakterystyka dokładności sterowania w funkcji siły zarówno kończyny górnej, jak i dolnej jest podobna. W przypadku sterowania kończyną górną różnice pomiędzy badaną grupą osób niepełnosprawnych ruchowo i osób bez oznak niepełnosprawności były nieistotne statystycznie.Jednostka: Pracownia Biomechaniki

Okres realizacji: 01.01.2008 – 31.12.2010