Wykaz Projektów
Streszczenie

Rozwój i utrzymanie środowiska informatycznego wspomagającego edukację w zakresie bezpieczeństwa pracy i ergonomii na różnych poziomach kształcenia

Kierownik projektu: dr inż. Małgorzata Suchecka

Wykonawcy: mgr inż. Andrzej Biernacki

Streszczenie projektu:

Realizacja zadania obejmowała wszechstronny rozwój i utrzymanie środowiska informatycznego przeznaczonego do wspomagania szkoleń i innych cyklów nauczania w zakresie BHP i ergonomii, prowadzonych metodą edukacji na odległość z wykorzystaniem Internetu, a także rozwój i aktualizację oprogramowania i multimedialnych materiałów dydaktycznych w tym zakresie, wykorzystywanych na różnych poziomach kształcenia. Zadanie obejmowało również tworzenie, rozwój i aktualizację różnego typu elektronicznych, multimedialnych materiałów szkoleniowych i edukacyjnych, przeznaczonych dla odbiorców z różnych środowisk pracowniczych, szkolnych i studenckich. Podstawą systemu wspomagającego edukację na odległość z wykorzystaniem Internetu, jest m.in. oprogramowanie IBM Lotus LearningSpace, zainstalowane na serwerze edukacyjnym w stosownym środowisku programowym, umożliwiającym współpracę z oprogramowaniem bazodanymi Oracle. Przez cały okres realizacj zadania utrzymywano i prowadzono prace administracyjne i konserwacyjne systemu, łącznie z jego środowiskiem programowym, zapewniajac jego prawidłową pracę w trybie ciągłym.Jednostka: Dział Informatyki

Okres realizacji: 01.01.2008 – 31.12.2010