Wykaz Projektów
Streszczenie

Prowadzenie i rozwój komputerowej bazy ALEPH-CIOP-PIB w celu aktualizacji i rozbudowy systemu informacji naukowo-technicznej z dziedziny bezpieczeństwa pracy i ergonomii

Kierownik projektu: mgr Elżbieta Kozyra

Streszczenie projektu:

Celem zadania był dynamiczny rozwój bazy źródłowej - zasobów Biblioteki CIOP-PIB i informacji z dziedziny bezpieczeństwa pracy i ergonomii oraz wdrożenie efektywnych metod ich udostepniania i zaspokojenia potrzeb uzytkownikow informacji. W ramach zrealizowanych prac powiększano zasób komputerowej bazy specjalistycznego piśmiennictwa z dziedziny bhp i ergonomii ALEPH-CIOP-PIB, weryfikowano kartoteki wyszukiwawcze oraz rozbudowywano i systematycznie aktualizowano stronę internetową Biblioteki oraz dokonano zmian na stronie "Elektronicznego Katalogu" Biblioteki. Opracowano i wydano czwarty numer "Bibliograficznych Zeszytów Tematycznych".Jednostka: Ośrodek Informacji Naukowej i Dokumentacji

Okres realizacji: 01.01.2008 – 30.12.2010