Wykaz Projektów
Streszczenie

Opracowanie metodyki i stanowiska do badań właściwości ekranujących materiałów włókienniczych do konstrukcji odzieży chroniącej przed polami elektromegnetycznymi

Kierownik projektu: dr inż. Jolanta Karpowicz

Wykonawcy: dr inż. krzysztof Gryz

Streszczenie projektu:

W trakcie realizacji zadania dokonano przeglądu wymagań i metod badania materiałów i środków ochrony indywidualnej ekranujących pole elektromagnetyczne. Stwierdzono, że brak jest jednejznormalizowanej metody prowadzenia tego rodzaju badań oraz szczegółowych wymagań norm w tym zakresie, a laboratoria badawcze stosują na własne potrzeby różne metody, stanowiące zazwyczaj rozwiazania dotyczące zakresu radiowego i mikrofalowego częstotliwości. Opracowano i praktycznie zweryfikowano stanowisko badawcze oraz procedurę badawczą do oceny właściwości ekranujących materiałów włókienniczych przeznaczonych do ochrony przed polami elektromagnetycznymi. Weryfikacje opracowanej procedury badania i stanowiska kaboratoryjnego przeprowadzono na podstawie badań właściwości ekranujących pole elektromagnetyczne dla 14 próbek materiałów włokienniczych. Dla każdego z 14 materiałów włókienniczych opracowano charakterystyki właściwości ekranujących, scharakteryzowano także skład surowcowy i przeprowadzono badania właściwości fizykochemicznych i użytkowych. Zakres tych badań został wybrany na podstawie analizy dokumentów i norm dotyczących wymagań stawianych materiałom przeznaczonym na srodki ochrony indywidualnej.Jednostka: Pracownia Zagrożeń Elektromagnetycznych

Okres realizacji: 01.01.2008 – 30.12.2010