Wykaz Projektów
Streszczenie

Opracowanie metody badania wpływu ładunków elektrostatycznych na skuteczność filtrów powietrza w warunkach ich użytkowania podczas emisji spalin Diesla

Kierownik projektu: dr inż. Elżbieta Jankowska

Streszczenie projektu:

W wyniku zrealizowanych prac opracowano metodę i procedurę oraz zbudowano stanowisko do badania wpływu ładunków elektrostatycznych na skuteczność filtracji elektrostatycznie naładowanych filtrów powietrza, w rzeczywistych warunkach przebiegu procesu filtracji podczas emisji spalin z silnika Diesla. Podstawą opracowanej metody, stanowiska i procedury były techniki pomiarowe oparte na metodzie frakcyjnego zliczania cząstek o nanowymiarach. Badaniom poddano elektrostatycznie naładowane kieszeniowe filtry powietrza należące do trzech klas filtracji, tj. od F7 do F9. W ramach zadania opracowano również materiały szkoleniowe nt. "Spaliny silników Diesla - ocena narażenia i środki ochrony zbiorowej". Materiały składały się z tekstów źródłowych, poradnika dla wykładowcy, poradnika dla słuchaczy i foliogramów.Jednostka: Pracownia Areozoli, Filtracji i Wentylacji

Okres realizacji: 01.01.2008 – 30.12.2010