Wykaz Projektów
Streszczenie

Opracowanie metody badania właściwości filtracyjnych filtrów elektrostatycznie naladowanych wobec aerozoli emitowanych w wysokotemperaturowych procesach obróbki metali

Kierownik projektu: dr inż. Elżbieta Jankowska

Streszczenie projektu:

W wyniku zrealizowanych prac opracowano metodę i procedurę oraz zbudowano stanowisko do badania właściwości filtracyjnych filtrów elektrostatycznie naładowanych wobec aerozoli emitowanych w procesach wysokotemperaturowych. W procedurze przedstawiono sposoby postępowania podczas przygotowania wyposażenia pomiarowego do badań i prowadzenia badań oraz rejestrowania wyników pomiarów i opracowania wyników badań. Podstawą opracowanej metody, stanowiska i procedury są nowoczesne techniki pomiarowe, oparte na metodzie frakcyjnego zliczania cząstek o nanowymiarach. W ramach zadania opracowano również: - materiały szkoleniowe dotyczace typowych aerozoli wysokotemperaturowych, zawierające materiały źródłowe, poradnik dla wykładowcy, poradnik dla słuchacza i foligramy, - zasady eliminowania lub ograniczania narażenia pracowników na dymy spawalnicze, w tym zalecenia dotyczące zasad i warunków stosowania i przechowywania filtrow powietrza.Jednostka: Pracownia Areozoli, Filtracji i Wentylacji

Okres realizacji: 01.01.2008 – 30.12.2010