Wykaz Projektów
Streszczenie

Opracowanie metodyki badania jednoczesnego oczyszczania powietrza z cząstek, par i gazów oraz skutecznych struktur filtracyjno-sorpcyjnych do stosowania w procesach wysokotemperaturowych

Kierownik projektu: dr inż. Elżbieta Jankowska

Streszczenie projektu:

W ramach zrealizowanych prac opracowano stanoisko, metodę i procedurę do badania strukturfiltracyjno-sorpcyjnych, a także określono parametry strukturalne i przeprowadzono badania skuteczności filtracji i sorpcji nowo opracowanych struktur w odniesieniu do spalin z silnika Diesla. W ramach realizacji zadania opracowano również: - zasady i wytyczne do ograniczania lub eliminowania narażenia na szkodliwe zanieczyszczenia emitowane w procesach wysokotemperaturowych, - zasady oceny skuteczności działania struktur filtracyjno-sorpcyjnych oraz układów oczyszczających powietrze zawierających struktury filtracyjno-sorpcyjne. Opracowana metoda, stanowisko, procedura i zasady oceny skuteczności działania struktur filtracyjno-sorpcyjnych umożliwią przeprowadzenie badań w warunkach laboratoryjnych i w warunkach "in situ", czyli w miejscu emisji rzeczywistych aerozoli wysokotemperaturowych, i w konsekwencji stosowanie struktur filtracyjno-sorpcyjnych zapewniających efektywne oczyszczanie powietrza z zanieczyszczeń emitowanych w procesach wysokotemperaturowych.Jednostka: Pracownia Areozoli, Filtracji i Wentylacji

Okres realizacji: 01.01.2008 – 30.12.2010